Människors upplevelse av stigmatisering vid kronisk sjukdom

2122 visningar
uppladdat: 2003-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Stigmatisering innebär att en människa blir socialt frånstött på grund av avvikelse från sam-hällets beskrivning om vad som är önskvärt och normalt. Ordet stigma är ursprungligen ett grekiskt ord som utmärker något ovanligt eller dåligt hos en individ. Syftet med denna littera-turstudie var att beskriva människors upplevelse av stigmatisering vid kronisk sjukdom. Stu- dien baserades på vetenskapliga artiklar från årtalen 1990?2002. Tjugoen artiklar motsvarade syftet och analyserades med en kvalitativ innehållsanalys som resulterade i tre kategorier: att inte bli bemött med förståelse, respekt och därigenom uppleva utanförskap, att känna sig an- norlunda och ha en känsla av att bli iakttagen av andra samt att tvingas dölja sin sjukdom för att undvika fördömande. För att möjliggöra en god omvårdnad behövs ökade kunskaper om människors upplevelse av stigmatisering och vad det får för konsekvenser för den dagliga livsföringen. Detta kan leda till att livssituationen förbättras. Studien kan ge kunskap som är betydan...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Människors upplevelse av stigmatisering vid kronisk sjukdom

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2003-01-01]   Människors upplevelse av stigmatisering vid kronisk sjukdom
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=39013 [2020-09-20]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×