Vad händer när konsumenterna väljer bort telefonförsäljning?

1457 visningar
uppladdat: 2004-12-20
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Uppsatsens syfte är att utreda hur svenska telemarketingföretag och deras uppdragsgivare påverkas av NIX-Telefon. Genom fallstudier på företag inom branschen kommer vi att generera hypoteser gällande branschen i allmänhet. Vår undersökning utgår från hermeneutiken och har en induktiv ansats. Dess utformning är intensiv och vi har gjort personliga intervjuer med två telemarktingföretag, en uppdragsgivare, NIX-Telefon samt en branschorganisation. Vår teoretiska referensram består av teorier inom marknadsföring och psykologi, samt ett par undersökningar om ett register i USA som liknar NIX-Telefon. Empirin är en sammanställning av de fem intervjuer som har gjorts. Den är uppdelad under olika ämnesområden som följer de frågor, främst öppna men också kompletterande, som ställts under intervjuerna. Exempel på ämnesområden är: för- och nackdelar med NIX-Telefon, är NIX-Telefon ett hot. Vi har kommit fram till att NIX-Telefon inte påverkar telemarketingföretagen på ett mätbart sätt, men däremot deras arbetssätt. I framtiden tror vi att det kommer påverka mer. De kommer att använda sig av fler marknadsförin...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Vad händer när konsumenterna väljer bort telefonförsäljning?

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2004-12-20]   Vad händer när konsumenterna väljer bort telefonförsäljning?
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=38226 [2020-09-21]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×