TCP/IP - kommunikationsstandard

7670 visningar
uppladdat: 2001-01-22
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
TCP/IP är en samling kommunikationsprotokoll som Department Of Defense (DOD) i USA skapat. De skapade TCP/IP för att kunna kommunicera med andra datorer i eventuella krissituationer.

Med terminalanslutning kan man från sin lokala dator ansluta sig till en annan dator på nätet och använda den datorn som om den vore lokalt placerad. Man kan utföra alla de vanliga kommandona på den datorn då, men för att göra det så måste man ha tillgång till ett användarnamn på den avlägsna datorn.
Protokollet för att använda tjänsten kallas för TELNET. För att kunna erhålla kommunikation med IBM:s stordatorer med full tillgång använder man ett protokoll som kallas TN2370.
För att koppla upp sig till en dator använder man sig vanligtvis av kommandot TELNET och sen domännamnet på den dator den dator som man vill koppla upp sig till (mn måste vara behörig användare på den datorn). Som exempel kan man skriva det här:
”TELNET fnutt.igr.umu.se” men man kan också använda sig av IP-adressen:
”TELNET 10.26.132.228”

Med hjälp av filöverföringen inom TCP/IP kan man överföra större och mindre datamängder mellan olika datorer. Man vill kanske ta hem sitt arbete till datorn hemma, då kan man hämta det från en dator och skicka till en annan. Självklart så finns det flera andra exempel på hur man kan använda filöverföringen. Protokollet för filöverföring kallas för FTP. File Transfer Protocol.
När man göra en filöverföring så använder man sig av ett program som kallas för FTP. Man startar oftast FTP genom att, liksom med TELNET, skriva FTP och sen domännamnet på dn dator som du vill koppla upp dig till. Precis som med TELNET så kan man använda sig av både domännamn och IP-adress.
När man väl har etablerat n förbindelse med den andra datorn så måste man ange användarnamn och lösenord för den användare vars filer man vill komma åt. För att hämta en fil så använder man sig av kommandot GET ”filnamn”, för att sända en fil använder man sig av kommandot PUT ”filnamn”. För att få en förteckning av de filerna som finns att tillgå använder man kommandot DIR. med HELP får man beskrivning av funktionerna i den FTP som man använder.

Man kan också med hjälp av TCP/IP skicka meddelanden eller e-post över nätet. Tack vare att det görs över nätet så har man alltid tillgång till posten, var över världen man än befinner sig. Man kan sända meddelanden till andra datorer på nätet, och också självklart ta emot från alla andra datorer som är anslutna till nätet. För att kunna skicka ett mail så behöver man veta adressen på mottogern, liksom han behöver din för att kunna skicka till dig.
Protokoller för datapostöverföring kallas för SMPT, Simpel Mail Tranfer Protocol.

För att man ska kunna använda TCP/IP protokollen så måste man ha ett så kallat IP-adress, ett sådant får man tilldelat när man kopplar upp sig. Varje dator som är anslutna till IP-nätet har ett namn och en IP-adress. Adressen består av fyra siffergrupper som är åtskilda från varandra med punkter. Exempelvis så kan ett IP-nummer se ut så här: 139.125.37.125
Namnet på datorer som är anslutna till IP-nätet består av ett så kallat domännamn som är hierarkiskt uppbyggt. Vanligtvis så består namnet av fyra de...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: TCP/IP - kommunikationsstandard

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2001-01-22]   TCP/IP - kommunikationsstandard
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=381 [2019-05-25]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×