Barn i sorg - vad innebär ett professionellt förhållningssätt i lärarens möte med barn i sorg

4930 visningar
uppladdat: 2005-12-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Intresset i vår studie är hur några lärare talar om barn i sorg. I litteraturdelen tar vi bland annat upp skolans uppdrag, barns reaktioner och hur man kan bemöta ett barn i sorg. För att få reda på hur man arbetar med barn i sorg i skolan har vi intervjuat några verksamma lärare i grundskolans tidigare år. Lärarna talade om att vara lyhörd för elevens behov och visa respekt för eleven och dess familj. De berättade om vilka redskap som de använt sig av i mötet med barn i sorg, och även i den övriga undervisningen när de talat om sorg och död. Det kunde vara att lyssna på musik, samtala om livsfrågor, låta eleverna skriva om sina tankar kring döden samt rita teckningar I resultatdelen redovisar vi vad som framkommit under intervjuerna i form av olika teman såsom beredskap, redskap, respekt och lyhördhet samt tid. I vår diskussion diskuterar vi intervjuerna kopplat till den litteratur vi har tagit del av samt till våra teoretiska utgångspunkter, som är det sociokulturella perspektivet och den kognitiva utvecklingspsykologin. Vi menar slutligen att balansen mellan att ha ett profe...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Barn i sorg - vad innebär ett professionellt förhållningssätt i lärarens möte med barn i sorg

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2005-12-01]   Barn i sorg - vad innebär ett professionellt förhållningssätt i lärarens möte med barn i sorg
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=38060 [2020-07-07]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×