Genmanipulering av mat - bieffekter

2 röster
15879 visningar
uppladdat: 2001-01-22
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
På de senaste åren så har det blivit en kraftig tillökning av genmanipulerad mat på marknaden, och det har varit många diskussioner om huruvida det är bra med manipulerad mat eller inte. Egentligen så tjänar inte vi konsumenter så mycket på det, utan det är mest de som producerar varorna som tjänar på det. De kan producera mer till billigare pris, vilket i sin tur betyder att de tjänar mer. Men samtidigt så är det vi konsumenter som får betala priset, det är vi som är försökskaniner.
Det som är bra med genmanipuleringen är att man kan få de olika livsmedlen att hålla sig mycket längre så att de inte ruttnar, man kan göra så att frukt inte blir attackerad av insekter eller skadedjur och man kan göra nyttigare livsmedel.
Det som är klart negativt är att det inte finns någon som riktigt vet vad som kommer att hända när man äter genmanipulerad mat, vilka bieffekter det kan få.

Man har kunnat ta reda på att en allergen från en sorts växt kan överföras till en annan om man blandar de två. Ett exempel är när man genmanipulerar sojabönor. Man tar då gener från en paranöt och överför till sojabönan. I paranöten finns en väldigt elak allergin, som då förs över till sojabönorna. Paranötter har också blandats med tobak, raps och andra bönor för att höja aminosyre-halten.
Genom genmanipulation så kan det bildas helt nya ämnen som tidigare inte funnits i livsmedlen, till exempel nya allergiframkallande ämnen eller andra sorters gifter. Personer som tidigare inte har varit allergisk mot en speciellt livsmedelsform kan reagera mot den efter att den har blivit genmanipulerad. Om man inte märker alla varor som är genmanipulerade så kan detta betyda att folk som är allergibenägna kan få allvarliga allergichocker av livsmedel som de trodde var helt ofarliga.
Hittills så man hunnit stoppa farliga gifter i manipulerad mat innan de kommit ut i livsmedelsbutikerna, innan folk har skadats.

En organism kan man se som ett stycke arvsmassa som byggt en kropp av ett visst bestämt utseende omkring sig. Denna komplicerade kombination av gener har utvecklats under flera miljoner år för att få det så bra som möjligt, och allt har skett i mycket små steg. Vid avel så kombinerar man två djurs arvsmassor för att få den bästa avkomman. Då blandar man två väl beprövade arvsmassor, som är testade under flera miljoner år.
Vid genmanipulation är läget ett annat. Då kastar man in en främmande gen i arvsmassan utan att man exakt vet var den kommer att hamna nånstans. Det är slumpen som bestämmer var den hamnar i det mycket fint bestämda systemet i arvsmassan. Om de kommer på fel ställe kan det allvarligt störa genernas precisa språk. Man kan alltså säga att den nya arvsmassan får en sammansättning som inte hade kunnat ske på naturligt vis. Det gör att det blir mycket svårt att bestämma bieffekterna av en genmanipulation. Människan leker med naturen.
Vad man kan göra för att undvika att människor blir sjuka av manipulerad mat är förstås att man låter dem gå igenom mycket noggranna kontroller innan de får släppas ut på marknaden. Det är mycket viktigt att genomföra kontroller eftersom sjukdomar inte alltid visar sig på direkte, utan de kan ha en slags fördröjd verkan. Då kan massor av folk bli sjuka innan man får reda på att det är ett fel i någon matvara.

Kunskapen om de ekologiska effekterna av att sprida ut genmanipulerade gener i naturen är mycket bristfällig. Det finns inga som helst bevis på att det är ofarligt. Olika komplikationer av allvarlig art kan tänkas uppstå enligt vissa ekologiska experter. Och om det skulle uppstå några miljökomplikationer så kan det vara omöjligt att reparera eftersom man inte kan återkalla redan utsläppa gener.
Det är dessutom möjligt att genmanipulering kan ge upphov till nytt virus om man manipulerar med generna från olika virus. Detta kan leda till störningar i naturen, som kan vara ganska så farligt om man inte kan kontrollera dem, vilket man inte kan i det här fallet.

AVEL
Det var redan på 1700-talet som man började experimentera med gener, men då gjorde man det på naturens villkor. Genom avel. Det betyder alltså att man parar djuren kontrollerat, man låter inte vilka som helst djur para sig, utan bara de med goda kvaliteter. Man ville ha djur som var starkare så att de kunde sköta gården på ett bättre sätt. Om man lät djuren para sig slumpmässigt så blev de inte alls lika starka som om bara de bästa parades med varandra. På det sättet så fick man fram avkomma med egenskaper som passade ägaren bättre.
Detta förekommer rikligt idag. Det är inte många djur som får para sig hur som helst inte, utan det är avel som gäller. Det är bland annat genom avel som man har fått fram olika hundraser. Man har blandat en hund med en annan och fått fram en helt ny ras. Ibland blir denna avkomman en bastard, det vill säga att den inte kan få egen avkomma, och då kan man inte vidare och testa med ännu fler kombinationer. Om det däremot inte blir en bastard, så kan man ju fortsätta att korsa den avkomman med andra, för att på det sättet få fram egenskaper hos hunden som passar ens syfte.
Det finns speciella avelsdjur som lever endast för att få ny avkomma. Dessa avelsdjur brukar ha egenskaper som är väldigt åtråvärda, och därför så vill man ha dom vidare till nästa generation också.

Men numera så tycker man inte att det räcker, man kan inte alltid blanda så att man kan få fram det perfekta. Då tar man fram genmanipulering istället. På det sättet så kan man få fram egenskaper som man inte hade kunnat få fram på naturlig vis, eller genom avel.


SAMMANFATTNING AV DETTA:
Genmanipulering är ganska så obeprövat fortfarande, enligt de källor som vi har. Dessutom så kan det finnas många biverkningar, såsom allegener i livsmedel som det tidigare inte funnits och man kan skapa nytt virus. Om det skulle uppstå miljökomplikationer är det mycket svårt att återkalla manipulerade gener.

Det var i på av 1700-talet som man fundera på ett sätt att skapa starkare och bättre djur som också gav mer kött. Då började man att avla dem, para dem kontrollerat för att mer få fram de egenskaper man ville ha. Avel förekommer fortfarande rikligt.


SLUTSATS:
Man måste ha mycket noggranna kontroller av manipulerade varor, speciell...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Genmanipulering av mat - bieffekter

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2001-01-22]   Genmanipulering av mat - bieffekter
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=379 [2020-05-26]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×