Skåne som region

1 röster
5463 visningar
uppladdat: 2005-02-23
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete

Skåne är en historisk region och även en kulturell region.
Det är en historisk region eftersom det är ett landskap, Skåne är också
en kulturell region efterson de har egen dialekt.
Skåne befinner sig i södra Sverige, det vill säga götaland.
Malmö är den största och viktigaste staden i Skåne och är därför Skånes viktiga centrum.
Skåne är det största jordbrukslandskapet i Sverige och med det skiljer sig Skåne en del från det runt omkring.
Skåne är rätt så tätbefolkat med 101,9 inv/km2.
Det finns stora skillnader i levnadsvillkor mellan olika grupper och när det gäller jämställdhet mellan könen ligger Skåne inte särskilt väl till.

Jag har valt att jämföra Skåne och Lappland eftersom ju längre landskapen ligger
ifrån varandra desto mer skiljer sig dem, Skåne och lappland ligger nästan så långt ifrån varandra som två landskap i Sverige kan komma ifrån varandra (Det är längre mellan Skåne och Norrbotten).

Lappland (109 702 km2) är ca 10 ggr så stort som Skåne (11 027 km2), men ändå är Skånes befolkning (ca 1 152 690 inv) mer än 10 ggr större än Lappland (ca 102 630 inv).
Lappland är inte alls tätbefolkat, tätbefolkningen är mindre än 1 invånare per km2.
Det kan vara svårt att hitta speciela likheter just mellan skåne och lappland.

Detta har Skåne att tänka på när det gäller utveckling för framtiden.

Skånes utvecklingsprogram är en övergripande plattform för Skånes utveckling med gemensamma visioner, mål och handlingsplaner. Utvecklingsprogrammet har Region Skåne tagit fram tillsammans med Skånes 33 kommuner, myndigheter, näringsliv, högskolor, organisationer och enskilda medborgare.

Ansvaret för det regionala utvecklingsarbetet inom Region Skåne är uppdelat på flera enheter.
Regional utvecklingsledning arbetar övergripande, tillsammans med enheterna Planering och Miljö, Näringslivsutveckling, Skånetrafiken och Kultur Skåne, samt marknadsbolaget Position Skåne.

I utvecklingsprogrammet ingår att förbättra:

Kollektivtrafik: det ska bli lättare för invånarna att åka med kollektivtrafiken.
Det ska bli enkelt, snabbt och billigt att resa med kollektivtrafiken inom Skåne.

Näringsliv: Enheterna för näringslivsutveckling och investeringsfrämjande jobbar med ett stort antal projekt för att företagen ska växa, att fler företag ska etablera sig i Skåne och att det ska bildas fler företag och fler jobb här.

Turism och marknadsföring: Turismen är en viktig tillväxt- och utvecklingsfaktor som skapar attraktionskraft och arbetstillfällen i Skåne. Marknadsbolaget Position Skåne ägs av Region Skåne och de skånska kommunerna och arbetar med att utveckla och marknadsföra Skåne så att fler företag och människor väljer Skåne i framtiden.

Miljö och natur: Region Skåne jobbar med ett stort antal projekt som att förbättra miljön, bevara den skånska naturen och skapa ett ekologiskt hållbart Skåne. Ett stort arbete görs för att få fler skåningar att besöka och ta del av naturen, t ex genom vandringar med skolbarn på Skåneleden.

Infrastruktur: Skåne behöver även bra vägar och järnvägar så att människor kan färdas och varor transporteras snabbt och billigt. Region Skåne jobbar tillsammans med kommunerna, Vägverket och Banverket (järnvägen) med planen för regional transportinfrastruktur (RTI-planen)

Internationellt samarbete: Att stärka Skånes roll som en dynamisk gränsregion är ett av de prioriterade områdena inom regional utveckling. Arbetet sker inom alla enheter.

Jag tror att skåne kommer att bli ett bättre landskap som region om de jobbar bra med dessa mål.

Fast alla regioner har självklart sina problem och svagheter.

Skåne har för nuvarande obalans med utvecklingen av olika delar i Skåne, samt
betydande problem med miljön

Det råder även hög arbetslöshet i Skåne, inte minst i västra Skåne.
Även i skolan råder problem som t. ex Stora skillnader i utbilldningsnivå.

Skåne har även omfattande problem med segregation.

Jag tycker Skåne är ett mycket fint landskap som skiljer sig mycket från andra landskap som till exempel maten, skulle vi stockholmare tycka att det skulle vara normalt att äta gåsblod till middag och stekt gås till efterrätt, Hehe, nä inte riktigt.

Skåne har mycket att förbättra inom sin regio...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Skåne som region

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

  • Inactive member 2005-02-28

    Vafan det är väl inte stort s

Källhänvisning

Inactive member [2005-02-23]   Skåne som region
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=3718 [2020-06-04]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×