Luxemburg

6 röster
11571 visningar
uppladdat: 2005-02-20
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Statsskick: monarki
Yta: 2 586 km2
Huvudstad: Luxembourg-Ville
Högsta berg: Huldange (559 m.ö.h.)
Viktigaste floder: Our, Sauer, Mosel
Invånarantal: 450 000 inv (2004)
Invånare/km2: 173
Nativitet/födelsetal: 1,22 % (2004)
Mortalitet/dödstal: 0,84 % (2004)
Läs- och skrivkunnighet: nära 100 %
Språk: luxemburgiska, franska och tyska är officiella språk
Religion: 86 % katoliker, resten i huvudsak protestanter
BNP/invånare: 58 540 US dollar (2003)
Olika näringsgrenars andel av BNP: jordbruk 0,5%, industri 17 %, service och övrigt 83 %
Naturtillgångar: järnmalm (tog slut 1980)
Valuta: Euro
Medlemskap i internationella organisationer: Benelux, Europarådet, EU, FN, NATO m.fl


Klimat
Luxemburg har kustklimat, detta innebär att medeltemperaturen i Juli ligger på 18 grader C och i Januari på 1 grad C. Medelnederbörden är 850 mm per år, detta är beräknat i Luxemburg- ville. Året runt ligger ett högtryck med nordliga vindar över Luxemburg. Det är relativt stora skillnader på sommar och vinter, de som skiljer de mest åt är temperaturen. Dethär klimatet, regnigt, med en enkel förklaring beror på att molnen drar sig in "fyllda" över Luxemburg, sedan blir det bergigt och de måste regna av sig för att komma över bergen.
Dethär klimatet innebär att man kan ha vinodlingar i dalgångarna.


Topografi & Växtlighet
Luxemburgs landskap är till största del berg och skog, bergen beror på att det för länge sen "pressades" upp berg ur jorden när plattorna i jordskorpan rörde sig.
Två viktigaste och mest berömda floderna där är Our, Sauer och mosel. Luxemburg är ett litet land och arean är ca 2586 km2.
Den ursprungliga Skogen är lövskog, men det finns även barrskog, om inga människor skulle påverkat naturen skulle nog Luxemburg bara till stor del bestå av skog och berg.


Befolkningsstruktur
Det bor 173 människor/ km2, och år 1990 levde det ca 380 000 människor i Luxemburg, år 2004 bodde det 450 000 st och år 2015 uppskattas det bo 518 000 st människor där och detta innebär alltså att befolkningen ökar starkt, detta beroende på invandringen. Ca 62 % är luxemburgare, 14 % portugiser, 24 % fransmän, italienare, belgare, tyskar m.fl som invandrat. Många har börjat flytta in till städer och detta kan leda till problem med bostäder i framtiden.


Markanvändning, resurser & Ekonomi
Det fanns järnmalm i Luxemburg fram till 1980- talet då den tog slut. Jordbrukets andel av BNP ligger på endast 1/2 % och det betyder att den minskat betydligt, och den huvudsakliga inkomstkällan är Finanssektorn. I början av 2004 hade 170 st banker som kom från över 20 länder.
Deras exportvaror är Metaller, maskiner, elektrisk utrustning, plast & gummi, deras importvaror är mineraler, metaller, maskiner samt transportutrustning. De har ett underskott i varuhandeln men det kompenseras av intäckterna från deras finansiella tjänster.
Luxemburg är det rikaste landet i Europa.


Levnadsstandard
De har skolplikt i Luxemburg 4- 15 år d.v.s. 2 års förskola, från klass ett undervisas på tyska, från klass två även på franska och på gymnasienivå nästan uteslutande på franska, många luxemburgare studerar även i grannländerna. Ca 25% av befolkningen är ungdomar och spädbarnsdödligheten ligger på 2,5% och medellivslängden ligger på över 70 år.
Deras föda ligger på 2987,5 kcal per person.


Sammanfattning
Luxemburg verkar ha goda framtidsutsikter och de har bra förutsättningar men de borde varit lite mer försiktiga med deras enda naturtillgång, järnmalmen som tog slut ca 1980. De borde börja tänka nu på att ta in mindre invandrare och ha färre "gränspendlare" för det kan tillslut leda till bostadsproblem och arbetslöhet. De kan ju också tänka på att skära ner lite på de finansiella tjänsterna oc...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Luxemburg

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

  • Inactive member 2008-03-05

    jättebra!!!

Källhänvisning

Inactive member [2005-02-20]   Luxemburg
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=3715 [2020-02-27]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×