Nikomachiska etiken

2 röster
8036 visningar
uppladdat: 2005-02-17
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Aristoteles Nikomachiska Etiken

"Varje form av kunnighet och undersökning anses liksom allt handlande och väljande sträva mot någonting gott. Därför har man med rätta deklarerat att det goda är det som allt och alla eftersträvar"

I sitt verk om etik skriver Aristoteles att alla människor är formade efter deras vanor, vilka i sin tur kommer från den kultur vi lever i och våra personliga val. Alla vill uppnå lycka, och denna kan nås på många olika sätt. En handling, agerande, valet strävar mot ett mål där syftet är att uppnå det goda. Handlingen/konsten att utföra (te x att tillverka motorer) i sig kan ha ett syfte det också, men detta syfte är underordnat en enda färdighet som att bilen skall föras framåt som i sin tur är underordnat av en förare som skall vinna ett race- strategin etc.
Lyckan kan te sig olika för olika människor, så som en liten pojke funnit sin högsta önskan fylld, en mans rikedom, lust eller ära, men också han som är sjuk och tillfrisknar, den fattiga som finner rikedom i småpengar. Vad som är gemensamt är att det som är motsatt det redan funna(egendomen), alltså vad som är lycka är beroende på utgångspunkten.

Det goda sammanförs både till vad någonting är(substansen) och hurdant detta är(kvaliteten) likaväl som en saks förhållande till en annan(dvs relationen)- alltså är det goda i sig och substansen till sin natur primärt i förhållande till någonting annat- dvs det relativt goda.
Aristoteles reflekterar också över idéläran. Han pekar på att det goda inte bara definieras av ett eller en enda, utan att det goda har flertalet betydelser. Det goda kan alltså "inte vara något gemensamt universellt begrepp som samtidigt är singulärt", i så fall hade det inte kunnat användas inom alla kategorier utan bara inom en enda.
Enligt Platon har det inte varit tal om att allt möjligt gott och företeelser som påstås goda enligt en enda idé, är de som eftersträvas för sin egen skull. Någonting som frambringar de goda företeelserna kan alltså också kallas gott, men inte i riktigt samma mening som den ursprungliga företeelsen.

Många frågar sig varför man finns till. Vad är meningen med livet? Om det verkligen finns ett syfte med att stiga upp på morgonen, utföra sina vardagliga ärenden och uppleva de händelser som dagarna erbjuder. Eller finns det något syfte överhuvudtaget?
Om människan skiljer sig från djur o växter genom tanken, den psykiska förnuftsverksamhet människan bedriver, kan hon genom tankarna utföra handlingar som för en typisk människa mynnar ut att hon fullgör sin uppgift väl. Prestationerna realiseras enligt motsvarande duglighet och det goda mänskliga beskriv alltså som en psykisk verksamhet efter förtjänst och duglighet.
De psykiska aktiviteterna ansluter till människans själ, därav vikten av att målet blir något gott i anslutning till själen och inte ter sig som ett yttre värde , därav ses lyckan som en form av välbefinnade.
"Den mänskliga naturen har två dygder; moralisk och intellektuell. Moral är de personliga valen baserade på vanor, varav den moraliska dygden är alltid medelpunkten mellan två mindre önskvärda extremer. T ex mod är medelpunkten mellan feghet och dumdristighet, generositet mellan extravagans och snålhet."

Aristoteles beskriver också lyckan som mer än berömvärd. Det som betraktas som berömvärt förhåller sig på ett visst sätt gentemot något annat; t ex gärningar efter prestationer, och om berömmet i sig tillkommer som relativt förstår man omedelbart varför inte de bästa företeelserna får beröm- de förtjänar någonting bättre. Detta får mig att tänka på en upplevelse en god vän berättade för några dagar sedan. Den handlar om att framföra en muntlig presentation där den talande(vän) utmärker sig från de övriga genom att på ett fullkomligt strålande sätt presentera ett religiöst ämne där hon slår läraren med häpnad(vanligtvis opponerar han under presentationen),och han sitter stum på sin stol. Presentationen var mer än berömvärd. Det finns alltså ett språk för sådant som inte går att förklara, men det liknar inte något av de språk som i tungor talas på denna jord.

För den som tror på Gud måste livets mening ställa frågan över vad Gud har för mening med människolivet. Är det så att Gud har en mening med oss alla? En ganska intressant jämförelse på vad som är meningen med livet som jag stött på tidigare är att livet är som en resa. Att vi samlar erfarenheter och uppfattningar under livets gång, men det är inte förräns i slutet(döden) man förstår vad detta är till för nytta. Syftet med resan är resan i sig- målet- resan.

Varför jämföra sig med någonting man intalar sig är lycka? Om man ställer olyckan mot lyckan i sitt liv inser man snabbt att de har med varandra att göra. Inget ont som inte har någonting gott med sig som man brukar säga. Istället för att gå och gräva ner sig i hur olycklig man är, och fråga varför man lever över huvud taget, kan...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Nikomachiska etiken

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

  • Inactive member 2008-11-28

    bra jobb hade önskat du diskutera kärlek lite mer grundligt eftersom Aristoteles själv gör det

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2005-02-17]   Nikomachiska etiken
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=3714 [2020-04-01]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×