Kommunismen

14 röster
48146 visningar
uppladdat: 2001-01-18
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Kommunismen

Inledning
Kommunismen är en åsikt om hur man vill att samhället ska styras, deras mål är att förverkliga den frihetliga socialismen. Kommunismen räknas till en av de stora ideologierna i världen. Ungefär en miljard människor i världen lever under kommunistiskt styre. Det är mycket på grund av att Kina fortfarande lever under kommunistiskt styre. Rysslands kommunismen har däremot fallit. Ordet kommunismen kommer från latinets communis som betyder gemenskap. Det stämmer ju rätt bra in på kommunismen, eftersom mycket i kommunismen går ut på att man ska leva i gemenskap. Kommunismen är proletärernas parti. D.v.s. de arbetande i samhället. Kommunismen strävar efter ett klasslöst samhälle. Ett klasslöst samhälle har ingen stat. Kommunismen innebär också människans befrielse från alienation. (man är med andra ord inte med några allierande, stora grupper som gått ihop) och lönarbete. De vill ha ett samhälle utan uppdelning av överlägsna överklasser och förtryckta underklasser.

Marxismens grundare; Karl Marx

Kommunismen och Marxismen
Marxismen är grunden till kommunismen(också kallat Leninismen) och det finns inte speciellt mycket som skiljer de båda åt. Marxismens grundare är Karl Marx. Det var han som tillsammans med Friedrich Engels skrev det marxistiska manifestet, någon gång i mitten av 1800-talet.
Det är först när Lenin (Rysslands diktator i början av 1900-talet) började att förverkliga den marxismen som han trodde på, som det kom att bli kallat kommunismen(eller Leninismen). I kommunismen har Lenin vart och ändrat lite så att det skulle passa bättre in i praktiken, Man kan säga att marxismen var mer som en samhällsteori medan kommunismen var den praktiska varianten av det hela.

En av de viktigaste skillnaderna mellan kommunismen och marxismen är människosynen. Marxismen ser på människan som att alla är jämlika, att alla har samma rättigheter och samma värde, medan man i kommunismen anser att den vanligt arbetande människan inte ska ha med politiken att göra. Det finns alltså en liten s.k. elit som fungerar som ”budbärare” åt det övriga samhället. De ska förmedla den stora massans intressen.

En till av marxismens värderingar är att de fattiga inte ska vara förtryckta av de rika.
De anser att historien är en enda lång maktkamp.

Början på den ryska kommunismen
För att ingen skulle vilja ha tillbaks de gamla samhällssystemen, och tycka att de verkade lättare och bekvämare att genomföra så satte Lenin som en isolator på de kommunistiska länderna som fanns. Han lät ingen vanlig medborgare resa utomlands och han lät heller ingen normal medborgare komma in i länderna. Det gjorde såklart att de kommunistiska delarna av världen var väldigt isolerade från omvärlden.

Marx lade ganska stor vikt på det ekonomiska systemet. Inom det ekonomiska systemet lade Lenin senare fram en ny teori om att kapitalismen hade kommit in i en ny fas som kallades, imperialismen.
Då de kapitalistiska kolonimakterna erövrade mer och mer av jordens yta spreds också kapitalismen över hela världen.
Det var detta ekonomiska system med kapitalismen som Lenin påstod att hade gått över till imperialismen. Det var p.g.a. det som kampen mot kolonialismen blev en av de kommunistiska huvuduppgifterna.

Kommunismen i Ryssland
Ryssland fick den 7-8 november 1917 som det första i världshistorien; kommunistiskt styre.
Det skedde genom en revolution där den ryska tsaren störtades. Vad många inte vet är att det var kvinnor som ledde den revolutionen.
Det var nu som Lenin tog makten över Ryssland och han bildar folkkommisariernas råd, d.v.s. regeringen. Lenin får dessutom kyrkan avskaffad eftersom den inte hör hemma i det kommunistiska samhället.

Under nyåret 1923-24 dör Lenin. Ingen vet nu vem som ska ta hans plats. De som bråkar om platsen är Leo Trotskij och Josef Vissavionovish, nu kallad Stalin.
Efter några års kamp om platsen så vinner Stalin och han blir nu Rysslands nya ledare.

Stalin börjar att ändra och avvika från den s.k. grundkommunismen. Lenins ide om det nya ekonomiskasystemet ersatte Stalin med nya fem års planer som gick ut på att staten skulle diktera vad de olika företagen skulle producera. En sak som Stalin gjorde tycker jag avviker enormt mycket från den s.k. grundkommunismen. Det var när Stalin avskaffade eller gick ifrån idéerna om att regeringen skulle styra och ersatte det med diktatur. Han utsåg sig själv till despot, en diktator.
Stalin ändrade på mycket och ställningen i landet är inte vad jag skulle komma och kalla kommunistiskt. Det blev i stället hans egen kommunismen och den kommunismen är nu inte längre lik den kommunismen som Marx grundade.

1953 dog Stalin och strax innan så började industrialiseringen komma i fart. Vilket ledde till;

 Minskad arbetslöshet
 Fler bostäder
 Bättre levnadsstandard för många

Stalins efterträdare var Nikita Chrustjov men han störtade ifrån makten redan efter mindre än tio år. Efter honom kom Michail Gorbachovs. Han fick landet att tina en aning. Landet var inte längre kommunistiskt och det blev allt öppnare för omvärlden.
1991 föll unionen och landet blev i stället en demokrati.

Den kommunistiska styrelsen
Den kommunistiska styrelsen är uppbyggd så att det finns två kammare. Den ena kammaren kallades för ”unionsrådet” och den andra kammaren hette ”nationalitetsrådet”. De som satt i kamrarna var valda på fyra år och deras största uppgift var att stifta lagar. De som valdes till kamrarna valdes från olika unionsrepubliker och de skulle vara minst 23 år gamla. De allmänna röst rätten låg på 18 år precis som vi har det i dagens samhälle.

Kapitalismen
Kapitalismen är det system som dominerar världen idag, Kapitalismen handlar just om det att man tar arbetarnas löner, att vinsterna går till de stora företagen. Kapitalismens tidsplan är väldigt kortsiktig och ser inte så mycket framåt. De ser bara möjligheterna till snabb ekonomisk vinning.
Konsekvenserna av kapitalismen blir miljöförstöring, svält, krig och förtryck i samhället.
Kapitalismen tar varken hänsyn till människan eller till miljön. Genom kapitalismen så är det troligt att vi kommer att få tillbaka vårt klassystem.

Många anser att kapitalismen är ett odemokratiskt system som inte kommer att fungera i längden, och det är därför kommunisterna och socialisterna säger; Avskaffa kapitalismen!!!!!

Kommunismen/socialismen i Sverige
Visst finns det kommunister i Sverige, men de kallar sig mer för kommunistsocialister. En stor rörelse i Sverige som är kommunistisk är Ung Vänster, sen har vi då Vänsterpartiet, men de anser sig inte längre som kommunister, utan som socialister. Skillnaden mellan kommunismen och socialismen är den att socialismen är en liten mildare variant på kommunismen.
De som anser de båda som synonymer har alltså helt fel. Tidigare i dess historia var skillnaden den att kommunismen var mer för arbetarna medan socialismen var något för de intellektuella att diskutera.

Vad tycker de i Ung Vänster?
De i Ung Vänster anser precis som kommunisterna att alla människor är lika värda och att de vill ha ett jämlikt samhälle. Jämlikhet ska man inte blanda ihop med likhet. För jämlikhet går ut på att alla människor ska ha en chans att utveckla sin individitet utan förtryck i samhället. Det innebär alltså inte att det ska va lika på det sättet. Det är bara pengarna som ska fördelas lika.

De vill med andra ord skapa ett samhälle där ingen bedöms eller rangordnas efter ekonomiska tillgångar, kön, sexualitet eller efter hudfärg. De i Ung Vänster har rätt mycket åsikter om feminismen. De är emot förtrycket mot kvinnor och kämpar för kvinnors rättigheter.

Ung Vänster begrundar sina åsikter på den s.k. marxismen och inte så mycket på Leninismen. De arbetar ganska mycket med de socialistiska ideologierna. Vägen är lång och deras slutmål är det kommunistiska samhället. Vad gör Ung Vänster för att nå målet? På vägen vill de att:

 Man ska införa 6 timmars arbetsdag och fri föräldraledighet. 6 timmars arbetsdag vill de ha för att bryta arbetsdelningen mellan könen.
 Sverige ska gå ut ur EU
 En politik som aktivt bekämpar männens maktövertag genom en positiv särbehandling av kvinnor.

Sen är det ju mycket mer som de vill att ska ske i samhället.

Ung Vänster arbetar parallellt med Vänster partiet, de ger och tar av varandras tankar och idéer.

Ett diagram som visar hur vi i Sverige röstade 1998
.

Egna tankar, åsikter och slutsatser;
Jag tycker att kommunismen är en oerhört fin tanke att alla ska ha samma rättigheter och att alla är lika värda.
Att kommunismen bara fungerar i teorin och inte i praktiken tror jag personligen handlar om att människan är för makt och pengagalen. D.v.s. att det är alltid nån människa som ska ha mer makt och pengar än någon annan. Med andra ord så är det människans eget fel att vårt samhälle ser ut som det gör, eller rättare sagt att det inte är bättre för det tror jag bestämt att det skulle kunna va. Jag tycker personligen inte att kapitalismen är något bra, jag tycker att det är helt fel att sätta sig på någon annan för att man har utbildning för att kunna göra det. Det är synd att inte kommunismen fungerar i praktiken, för jag tycker att det vore så bra om alla kunde leva på ett sådant sätt. Vad man kan fråga sig är ju vad skulle bli bättre? Eftersom kommunismen står för att ingen ska få mer än nån annan, skulle det då betyda att ingen skulle behöva svälta? Det finns ju mat på jorden så att alla skulle kunna äta sig mätta, skulle då kommunismen innebära att ingen skulle behöva svälta? Det är ju frågor som man inte vet nåt svar på men som är värda att tänkas på.
Vad som gick snett i Ryssland var det att Lenin dog och Stalin kom som ny ledare. Misstaget som Stalin gjorde var att han ersatte systemet med diktatur. Grundtanken med kommunismen är ju att folket ska s...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Kommunismen

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2001-01-18]   Kommunismen
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=370 [2019-12-06]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×