Vem beviljas skuldsanering, för vilka skulder och varför? : En kartläggning av skuldsaneringsinstitutets verkningar inom Östergötland

2935 visningar
uppladdat: 2003-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Skuldsaneringslagen trädde i kraft 1994 för att erbjuda ekonomisk rehabilitering för privatpersoner samtidigt som borgenären skall främjas. Syftet med studien är att utreda eventuella faktorer, som enskilt eller i kombination, med hög sannolikhet leder till bedömningen att kvalificerad insolvens föreligger och om så är fallet, huruvida det dessutom är skäligt att bevilja skuldsanering. En sådan bedömning görs alltid från fall till fall, men vissa likheter hos fallen bör ge liknande utfall eller mönster, annars saknas sannolikt en viktig systematik och objektivitet i bedömningen. Studien berör endast förhållanden i Östergötlands län. Kronofogdemyndigheten (KFM) i Norrköping besöktes och beslut som tagits i enskilda fall studerades, dvs. alla ansökningar som fått avslag eller beviljats från åren 1994-07-01 - 1995-06-30, 1998-01-01 - 1998-12-31, samt 2002-01-01 - 2002-12-31. Även de beslut som har överklagats till tingsrätten (TR) motsvarande år studerades. Även proposition 1993/94:123 om införandet av skuldsaneringslagen har beaktats, samt litteratur och offentligt tryck. Den genomsnittliga skuldsaneringssöknande gäldenären i Östergötland är en kvinna i 40-årsåldern, som har ca 500 000 kronor i skulder som hänför sig till bland annat försäljning av fastighet eller bostadsrätt och skulder från postorderköp. Lagens syften verkar uppfyllas, både syftet att vara borgenärsgynnande och syftet att vara ekonomiskt rehabiliterande. Det är svårt att hitta enskilda faktorer som avgör om skuldsanering kommer att beviljas eller inte. Det som går att säga är att om gäldenären har brustit i att försöka infria sina betalnings...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Vem beviljas skuldsanering, för vilka skulder och varför? : En kartläggning av skuldsaneringsinstitutets verkningar inom Östergötland

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2003-01-01]   Vem beviljas skuldsanering, för vilka skulder och varför? : En kartläggning av skuldsaneringsinstitutets verkningar inom Östergötland
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=36060 [2020-12-05]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×