Oljors tryck-, volym- och temperatursamband: konstruktion av provutrustning PVT-200A för uppmätning av kompressibilitet

1659 visningar
uppladdat: 1999-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Arbetets mål var att påvisa och bestämma densitet-, tryck- och temperatursamband för smörjoljor som används i hydraulsystem. För att kunna genomföra nödvändiga mätningar har en testapparat utvecklats och tillverkats. Denna utrustning mäter volymens variation med tryck och temperatur hos en viss mängd innesluten olja under statiskt tillstånd. Detta arbete är ett led i att bestämma materialdata som beskriver den kemiska kompositionen för en hydraulolja som funktion av tryck och temperatur. Testmetoden bygger på att en kolv skjuts in i ett litet oljefyllt tryckkärl medan både trycket och oljans volymändring registreras. Apparaten är avsedd för att användas för isoterma mätningar upp till 200 MPa tryck. En avgränsning i arbetet är att mätningar enbart sker vid rumstemperatur. Dock finns möjlighet till utbyggnad med uppvärmningsanordning och mätningar inom temperaturintervallet 20° till 100° C. Experiment i testutrustningen utfördes med en naftenisk mineralolja och en polyalfaolefin för tryck upp till 100 MPa. Från mätdata bestämdes bland annat oljorn...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Oljors tryck-, volym- och temperatursamband: konstruktion av provutrustning PVT-200A för uppmätning av kompressibilitet

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [1999-01-01]   Oljors tryck-, volym- och temperatursamband: konstruktion av provutrustning PVT-200A för uppmätning av kompressibilitet
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=35931 [2020-08-09]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×