Demokratisk vandring

1 röster
7496 visningar
uppladdat: 2005-02-10
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
"Får man ha vilka åsikter som helst i ett demokratiskt land?"

”Envar har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet för envar att utan ingripanden hysa åsikter och frihet att söka mottaga och sprida upplysningar och tankar genom varje slags uttrycksmedel och utan hänsyn till gränser.”
Så lyder artikel 19 i FNs deklaration av de mänskliga rättigheterna.

Det finns ingen lag som förbjuder eller berättar vilka åsikter man måste eller får ha. Däremot finns det lagar och ordningar som måste följas för att få ett samhälle utan att en grupp människor ska bli lidande, t.ex
(TF) tryckfrihetsförordningen som reglerar yttrandefriheten och anger vad som är otillåtet att publicera tryckt i skrift, och
(YGL) yttrandefrihetsgrundlagen, den liknar TF men avser i bild-och ljudmedier som radio, TV, film,video och CD.

I TF ska man ha
x Frihet i att ge uttryck för sina tankar
x frihet att sprida det man har tryckt
x fri tillgång till information från myndigheter, och andra uppgiftslämnare har rätt att vara anonyma.

Det finns alltså lagar som säger att vi har rätt att uttrycka våra åsikter i ord och ta del av information från myndigheter, vi har också rätt att publicera dom. Så vad finns det för lagar som säger vilka åsikter vi inte får uttrycka i ord och skrift? För allt får väl inte publiceras? Nej! Enligt dom mänskliga rättigheterna har vi skydd mot diskriminering 5.3.1 "Åtnjutandet av samtliga fri-och rättigheter som garanteras skall ske på ett icke-diskriminerande sätt..." "..rättigheterna tillkommer envar oberoende av ras, hudfärg, kön, språk, politiskt eller annan åsikt, nationellt eller socialt ursprung, egendom, födsel eller annan status..." Så det ska med andra ord, så som jag förstår, innefatta att oavsett vilka yttrandefrihetslagar eller tryckfrihetslagar så får jag inte vara diskriminerande mot ovanstående "grupper" genom tidning, bild, radio, film, böcker, TV och dylikt.
Men vad händer då dom som fortfarande uttrycker sina åsikter i samhället utan att låta sig påverkas av dom mänskliga rättigheterna vad gäller diskriminering av mäniskor? Finns det straff mot att säga vad man tycker, att vara en fri människa med en åsikt om en viss grupp människor, ska man kunna straffas för att man vill nå fram med sitt budskap?
Det är egentligen inget som hindrar mot att man får ha en åsikt, det finns bara hinder mot att vara oetisk mot en annan levande varelse, en människa, genom att gå ut i press eller media med sina åsikter och trycka ner människor. Det är ju ganska bra, för vem vill egentligen få höra sin egen hudfärg dumförklaras i radio eller tv, oavsett vit eller svart, varken heterosexuella eller homosexuella vill få höra hur fel det är att vara det ena eller det andra. Jag har fortfarande frihet att prata med mina vänner, familj eller vem som helst. Det är bara mot gruppförtryck och diskriminering som vi hindras av lagarna från att tvinga på nån annan våran åsikt.


Källförteckning: http://www.manskligarattigheter.gov.se/dynamaster/file_archive/020517/fd398f7f02ecae68d82d3d94721febaf/ds2001%5f10.pdf

Bonniers bok om Samhällkunskap"Millenium" A+B kurs


------------------------------------------------------------Winston Chirchill sa en gång så här:"Demokrati är den sämsta formen av styre, förutom alla ndra former som har prövats." Vad kan han ha menat med detta? Håller du med honom?

Demo (Folk) Kratein (härska) = folkstyre
Demokrati är ett sätt att fatta beslut. Besluten fattas med hjälp av majoritetsprincipen
I demokratin är folket viktiga, det är därför det är viktigt att som har rösträtt faktiskt använder den, för att fatta viktiga beslut. Information och kunskap är också viktigt, därför finns det ledare som Churchill som använder sin egen kunskap, och erfarenhet för att berätta något för oss

Majoritets princip = majoriteten bestämmer
Direktdemokrati = folket är med direkt och beslutar i varje fråga, alltså folkomröstningar.
Representativ demokrati = folket väljer representanter som röstar åt oss, i riksdagen.
Representanterna heter politiker.

Winston Churchill var en stor ledare och talare under andra världskriget, han höll liv i hoppet på engelsmän och världsledare i europa med sina tal. Än idag lever hans ord vidare. Det är kan vara svårt att förstå vad en så stor ledare kan ha menat med det han sagt om demokratin. Han kan ha menat att demokrati är lika bra eller dåligt som alla andra statsskick bara att det är beroende på vilket land som håller i det. Det ligger mycket osagt i det han sa, tänker man efter, så kan det faktiskt vara så att Churchill såg vari bristerna låg med en demokrati, om inte folket engagerar sig så finns det snart ingen fungerande demokrati. För att hålls livet uppe i ett land där latheten och ovissheten tar över, när det samtidigt är en demokrati, så tror jag att man räkna med felaktiga beslut. För att ha en demokrati borde det finnas en stor tilltro till folket. Samtidigt så är det ju rätt att folket ska få vara med om besluten i sitt eget land. Så vad händer då egentligen när foket faktiskt ger upp, måste man byta statsstyret då? Jag tror att Churchill såg många frågor i det här, samtidigt som han säkert såg bristerna i alla andra statsstyren världen över, jag menar Tyskland, Italien, Ryssland, hur slutade det egentligen för dom ledarna som yrkade på att ensam bestämma? Tyskland f...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Demokratisk vandring

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2005-02-10]   Demokratisk vandring
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=3584 [2020-07-13]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×