Kvinnomisshandel

4 röster
20785 visningar
uppladdat: 2005-02-10
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Inledning
Kvinnomisshandel är inget som direkt intresserar mig och jag vet inte så mycket om det.
Men det är något som man egentligen borde veta mer om. Det är bra att veta mer om det så man lättare kan upptäcka om någon i ens närhet skulle vara misshandlad. Det skulle vara intressant att få veta om hur vanligt det är att kvinnor misshandlar sina män.

Mina 5 frågor
1.Varför stannar kvinnorna kvar hos sina misshandlande män?
2. På vilka sätt kan man få hjälp? (Vart vänder man sig?)
3. Vad är det för skillnader mellan misshandlande kvinnor och män?
4. Hur kan man förebygga detta?
5. Hur förändras misshandlare från när de träffar partnern till slutet på förhållandet?
6. Vilka skador kännetecknar de som blivit misshandlade?

Vad är kvinnomisshandel?
FN:s definition av våld mot kvinnor är:
”Varje form av könsrelaterat våld som resulterar i, eller kan resultera i, fysisk, sexuell eller psykisk skada eller lidande för kvinnor, inklusive hot om sådana handlingar, tvång eller godtyckliga frihetsberövanden, vare sig det sker i det offentliga eller i det privata livet”

Kvinnomisshandel kan bestå av:
Fysiska övergrepp
Slag, sparkar, bett, knuffar, strypningsförsök, vapenhot för att hota eller skada. Resulterar ibland i mord.
Psykiska övergrepp
Överdriven svartsjuka, kontrollbehov beträffande kvinnans tider, aktiviteter, klädsel och frisyr, sätter gränser för vem hon träffar eller pratar med, trakasserar henne på arbetet, förstör hennes betydelsefulla saker, hotar med att flytta barnen eller med självmord.
Verbala övergrepp
Ständig kritik, förödmjukande tilltal, nedvärdering, orättvisa beskyllningar, falska anklagelser om otrohet, hot om våld mot kvinnan och personer som är viktiga för henne
Sexuella övergrepp
Tvinga någon till sexuella handlingar mot dennes vilja, vägra använda skydd vilket kan leda till och hon får könssjukdomar eller blir ofrivilligt gravid
Ekonomiskt övergrepp
Vägrar kvinnan tillgång till familjens pengar, eller att hon inte har något att säga till om hur pengarna ska användas.
Själsligt övergrepp
Förlöjligar kvinnans tankar och värderingar, förhindrar kvinnan att utöva sin tänkande
http://www.kvinnofrid.to/

En misshandlad kvinna passar sig noga för att inte göra något fel. Hon är vaksam på mannens humör varje dag för att slippa drabbas igen. Efter ett tag ses våldet som normalt för av kvinnan, då försöker hon istället minimera sina skador.
(”Barn som ser pappa slå”)

Våldet är osynligt
Familjen hjälps åt att dölja våldet som pågår. Mamman och pappan låtsas inte om att barnen ser eller hör misshandeln. Barnen reagerar på det genom att inte fråga och prata om det. De låtsas både för sig själva och andra att misshandeln inte ens existerar. Om någon (granne, läkare, närstående osv.) hör eller ser spår efter misshandel vill de ofta inte tro att det är sant. Familjen har satt upp en fasad och ofta en bra sådan, så det är svårt att tro att det kan finnas våld i familjen. Föräldrarna intalar sig hela tiden att barnen inte vet vad som pågår. Eller att de är för små för att förstå. Eftersom familjen inte pratar om det, finns det inte och de inte veta om barnet förstår vad som pågår. Många barn tror därför att misshandeln är deras fel. Forskaren Elise Christensen från Danmark gjorde 1989-1990 en undersökning av 394 barn till misshandlade kvinnor.
Hon kom fram till att
85% av barnen hade varit i samma rum som misshandel skedde,
13% hade vart i närheten och hört misshandeln och
35% av barnen hade upplevt att mamman blivit hotad till livet.
Även om siffrorna inte är så nya får man en bild av hur vanligt det är att barnen faktiskt vet vad som pågår även om det inte förstår varför.
(”Barn som ser pappa slå”)

Skador efter misshandel
Efter att ha levt i ett förhållande där man blir misshandlad få olika skador.
De är vanligast att kvinnorna besöker akutmottagningar, gynekologer, öron-näsa-halsläkare, tandläkare och psykmottagningar.
30-60 % av barnen som fått vård till följd av misshandel har själva blivit misshandlade.
1980 fick misshandlade kvinnors psyksiska tillstånd mer uppmärksamhet. Det visade sig att de ofta har liknade symptom och sjukdomstillstånd.
(”Barn som ser pappa slå”)

Vanliga skador är:
Psykiska skador
Depression, förvirring, allvarliga sömnstörningar inkl. mardrömmar, humörsvängningar, ätstörningar, ängslan och panikattacker, vanföreställningar, självmordsbenägenhet
och oförmåga att fatta beslut för sig själv och barnen
Fysiska skador
Misshandlade kvinnor får ofta samma sorts skador. De får mest blåmärken men även avskrapad hud. Ibland är det också näsfrakturer, tandskador, käkfrakturer, revbensfrakturer och att lever och mjälte krossas.
Det förekommer också skador på underarmarna. Det är skador som kommit till genom att kvinnan försökt skydda ansiktet.
Det är svårt att bevisa var blåmärken kommer ifrån. Om det däremot är små och runda blåmärken på armarna kan man anta att de kommit från hårt grepp av någons fingrar.

Männen är ofta med på sjukhuset om kvinnan tvingas söka vård för skadorna han gett henne. Detta för att kontrollera att hon inte säger till någon vad som egentligen hänt. De på sjukhuset kanske inte förstår eller vill förstå att hon blivit miss handlad. Därför pratas det inte alltid med kvinnorna utan männen när de är där. Kvinnorna skäms och är rädda för att berätta det självmant. Hon skäms över att bli slagen för hon tror att det innebär att hon inte är värd att älskas.
(”Barn som ser pappa slå”, ”stryptag, famntag, klapp eller död”)

Vem blir misshandlare?
Vissa tror nog att man kan binda misshandel till vissa grupper.
Grupperna det talas om är ofta:
Alkoholister/Missbrukare, kriminella, stressade, män som blivit slagna eller haft dålig barndom, män som förvirras av den nya mansrollen, psykiskt sjuka män och män som tror sig ha makt över kvinnor.
Alkoholister/missbrukande kvinnomisshandlare
En man som är våldsam både utanför och i hemmet och dessutom missbrukar alkohol är den som använder det grövsta våldet. I en studie gjord av BRÅ (Brottsförebyggande Rådet) sa 65 % av misshandlande alkoholister att de någon gång misshandlat när det varit påverkade. Det att de säger att de bara någon gång (och dvs. inte alla gånger) de misshandlat varit påverkade visar på att fler anledningar ligger bakom. Det finns ett samband mellan alkohol/drogproblem och kvinnomisshandel, men det är inte enda orsaken.
Andelen polisanmälda kvinnomisshandlare som har alkohol eller drog problem är 80 %. Missbrukare lever stor del av sin tid i berusat tillstånd. Det gör de till klumpiga brottslingar och de upptäcks lättare. BRÅ uppskattar att en fjärdedel av kvinnomisshandel polisanmäls. Därför är det svårt att göra korrekt statistik över hur många av misshandlarna som är alkoholister/missbrukare. Man kan säga att många misshandlare är alkoholister men alla alkoholister för den skull inte är kvinnomisshandlare. Men att skylla sin misshandel på sin alkoholism/sitt missbruk är en dålig ursäkt.
Kriminella kvinnomisshandlare
Alla män som misshandlar är kriminella pga. Av just att de misshandlar och därmed begår brottslig handling. Men det finns en koppling mellan som är kriminella i övrigt och som också misshandlar. Om man är kriminell med våld utanför misshandeln i hemmet är våldet grövre.
Därför finns det skäl att göra rutinundersökningar av kriminella män som har nära relationer med kvinnor.
Stressade män som misshandlar
Det finns inga forskare som säger att stress är en direkt orsak till att mannen misshandlar kvinnan. Men det kan vara en bidragande orsak. Om mannen tex. Är alkoholist och mycket stressad kan det bidraga till en ökad chans till att han misshandlar sin kvinna.
Män som själva blivit slagna
Forskare menar att ju mer våld ett barn ser i sitt barndomshem desto mer våld kommer de antagligen använda som vuxna. (Enligt forskare som gjorde en stor undersökning 1995) Våldet ökar som mest när ett barn både har sett och upplevt våld mellan föräldrarna. Men det står inte som enda orsak och alla barn som upplevt våld blir inte våldsamma. Som vuxen kan personlighet, vuxna erfarenheter och en del andra faktorer hindra att man blir en våldsam person.
Den nya ”förvirrade” mansrollen
En forskare vid namn Edward Gondolf gjorde en undersökning om vilka misshandlarna var. Han försökte hitta vilka typer som misshandlare hörde till. Han delade in de i fyra grupper. De som var gemensamt med alla grupperna var att de trodde att de måste leva upp till en viss stereotyp mansroll. De känner sig misslyckade av att inte kunna leva upp till den. Det kan vara en förklaring till deras våld som blir som en slags kompensation.
Manlighet och makt
Det finns män som har extrema uppfattningar om vad manlighet innebär. Man ska ha fysisk styrka, sexuell potens och auktoritet. Om en man har brister i något av dessa kan ha behov att hävda sig. Makt, styrka och sex kan därför utövas mot hustrun. Det är stor skillnad på våld och sexuellt våld. Men det finns ett samband mellan dessa. Många misshandlade kvinnor tvingas till sex. Detta sker ofta efter en misshandel.

Detta med extrema åsikter om manlighet kan förklara varför en stor del av misshandlare är invandrare. De är berövade sin manlighet av ett nytt land. Ett bra jobb ger auktoritet. Det kan vara svårt för en invandrare att skaffa sig bra jobb i ett annat land.

Psykiskt sjuka män som misshandlar
Två beteendeforskare, Hamberger och Hastings, gjorde en frågeundersökning av 105 hustrumisshandlare. De hade även en kontrollgrupp som inte var misshandlare. Deras frågeformulär var utformade på ett ganska speciellt sätt så att det skulle vara svårt att lura utfrågaren. Genom undersökningen hittade de tre personlighetsstörningar. De flesta av männen i undersökningen hade olika varianter av dessa störningar eller kombinationer av dom. Det fanns vissa som inte visade några störningar alls.
De enda tydliga skillnaderna mellan misshandlande och inte misshandlande män var:

- Män som misshandlar har större svårigheter att hantera när de blir upprörda.
- Män som inte misshandlar mådde bättre i sina relationer.

Hamberger och Hastings säger att de inte har hittat några fler skillnader. Båda grupperna hade lika mycket personlighetsstörningar som den andre.


Vilken grupp är nu misshandlare?
Alla, men ingen står som ensam anledning. Det finns misshandlare i alla grupperna. Därför kan man inte påstå att alla misshandlare tillhör samma grupp eller är likadana. Det finns misshandlare i alla grupper och klasser. (”Över gränsen”)

Misshandel mot män
Det finns ganska lite fakta om misshandel av män på Internet. Men jag hittade en sida med intervjuer om män som blivit misshandlade av kvinnor. Om man utgår från den verkar det som att både misshandel av män och kvinnor i förhållanden är ganska lika. Den som möjligtvis kan skilja de åt är att kvinnan använder i vanligtvis mer psykisk misshandel.
http://hem.passagen.se/nodaddy/mansmiss.html

Varför stannar misshandlade kvinnor?
Hon tänker att han faktiskt älskar henne. Det började med kärlek och han var ju snäll i början.

För att de har barn ihop och de behöver en pappa.

För att en kvinnomisshandlare är ena stunden våldsam och andra stunden snäll och kärleksfull. Hon tänker att han kanske ändrar sig.

En man som misshandlar en kvinna har tagit bort hennes sociala liv. Hon har ingen kontakt med släkt och vänner. Hon vet därför inte vart hon ska gå. Hon är därmed beroende av honom.

Hon tror att hon inte kan få hjälp. Hon tror sig vara ensam om det, och tror att det är hennes fel.

För att en misshandlad kvinna är rädd att förlora sina barn.
Hon vill också skydda de mot att träffa pappa ensam. Så hon stannar för att skydda sina barn.

Hon är rädd att inte bli trodd om hon går till polisen. Misshandlare kan vara väldigt charmiga och verka hur snälla som helst. De lär sig att dölja att de misshandlar. Därför kan polisen ta mannens parti.

Hon är rädd att om hon går, så kommer han att hitta henne och döda henne.

Hon har börjat vänja sig. Hon har gått igenom den s.k. normaliseringsprocessen. Som innebär att hon har vant sig och inte säger emot längre.


Statistik
Eftersom mörkertalet är väldigt stort och man inte vet riktigt hur stort är det väldigt svårt att säga hur bra det stämmer i verkligheten. Den här tabellen visar antalet anmälda fall 2002. Den visar alltså inte antalet kvinnor som utsatts för grov misshandel överhuvudtaget. Långt ifrån alla går till åtal. I snitt mördades 16 kvinnor varje år i Sverige under 90-talet.
För kvinnor är hemmet den absolut farligaste platsen för att bli utsatt för en misshandel.
Anmälda brott hela 2002, hela året och hela landet
Misshandel, grov misshandel 61 631
därav mot barn 0-6 år 1 021
mot barn 7-14 år 6 244
mot kvinnor 21 504
Sexualbrott 9786
därav våldtäkt, grov våldtäkt 2 184
Enligt: http://www.kvinnofrid.to/


Kvinnomisshandel handlar mycket om könsroller.
Här är några citat gällande könsroller.

”Bland det mest provocerande en kvinna kan göra idag är att strunta fullkomligt i hur hon ser ut.”
Åsa Crona

”För det första har dominanta hannar i djurvärlden inte dominans över honor och ungar. Hannarna kämpar visserligen sinsemellan om tillgången på honor. Men den som vinner har inte makt över honorna - bara om och när hon släpper till blir det parning.
Vad gäller aggressivitet är det också tveksamt om teorin håller. Hannar slåss visserligen med varandra, men farligast och aggressivast är ändå honor med ungar.”
Katarina Hamberg, doktor i allmänmedicin, om biologiska förklaringar till mäns aggressivitet

”När man läser om killar och om vad killar gillar känns det som de pratar om en liten grupp killar som jag aldrig har träffat på.”
Henric de la Cour, sångare

(http://www.socialist.nu/citat/konsroller.html)

Slutdiskussion
I och med att jag gjorde det här arbete har jag läst mycket om kvinnomisshandel. Mest intressant har varit att läsa dagböcker av misshandlade kvinnor. Det har gjort att jag fått en inblick hur vardagen kan se ut för en misshandlad kvinna.
Jag har upptäckt att det finns många kvinnojourer runtom i landet. De flesta verkar jobba frivilligt.
Undersökningen som gjordes av Hamberger och Hastings på sidan 6 ang. psykiskt sjuka män tyckte jag hade ett konstigt resultat. Den visade att de flesta (både män som misshandlar och de som inte gör det) hade psykiska störningar i olika varianter. Det skulle vara intressant om de gjort en liknande undersökning av kvinnor. Jag vet inte om den är så trovärdig egentligen, men jag tog med den för att den var intressant.
Jag hade velat ha med mer om män som blir misshandlade av sina kvinnor. Men det visade vara svårt att hitta fakta om det. Jag hittade bara dagböcker liknande de jag hittat om kvinnomisshandel.
Jag tog kontakt med den kvinnojour som ligger närmast mig, som bor i Lindome. Den visade sig ligga i Mölndal. Jag tycker att det är ganska int...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Kvinnomisshandel

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2005-02-10]   Kvinnomisshandel
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=3573 [2020-09-29]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×