Satanism enligt Church of Satan

15 röster
30420 visningar
uppladdat: 2000-12-19
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Enligt den kristna läran var Satan en ängel i himlen precis som alla andra änglar tills när han kritiserade Guds åsikter inför Honom, då blev han nämligen utslängd från himlen. Efter detta har han fått stå för all ondska och alla hemskheter på jorden. SÅ sägs det i bibeln, eftersom Jesus under sin levnadstid bekämpade Satan - Ondskan - och försökte med alla möjliga medel vända människorna ’rätt’ det vill säga ifrån Satan, till Gud. Under medeltiden började folk att avbilda Satan likt en Panliknande varelse som hade horn, bockben, svans och treudd. Många författare anklagade under den här tiden alla sekter som tillbad någon annan gud än den kristna guden för att vara satanister. Ungefär samtidigt började det även kokas ihop grymma historier om den groteska satanismen, i vilken det mördades barn i ritualer, såldes själar till Djävulen, krossades krucifix och anordnades svarta mässor. Men den typen av satanism har aldrig existerat, förutom i ovetande människors fantasi.

Men vad är då satanism i sådana fall?

Satanism är enligt satanisterna själva en religion som tydligt tar avstånd från den kristna tron, därmed tar den också avstånd Satan som ondskan själv och ’fallen ängel’. Den/det Satan som satanisternas tänker på fungerar inte som en ’vanlig’ gud över huvud taget, den/det representerar det köttsliga och även världsliga synsättet på livet. Satan är inte en varelse eller ett väsen eller en fiktiv person, satan står för en naturkraft. Satan är något som regerar över det fria folket, de som kan tänka själva och agera själva. Satan uppmuntrar de fria att se det goda i livet. Satanister tror inte på vare sig någon himmel eller något helvetes existens. Satanister skulle aldrig offra djur eller småbarn i rituella offer eftersom det är inte tillåtet att ta blod från offer. Dessutom finns det ingen/inget att offra till. Du är din egen gud och ditt eget universum. Du är fri som satanist. Vidare är det meningslöst, eftersom dessa nämnda offer är alldeles för oskyldiga.

Satanismen stöder till fullo Darwins teori om det naturliga urvalet, och anser att de svaga ska lyda under de starkare, eller gå under. Det är upp till dig själv om du vill överleva och vara en värdig människa. Eftersom du är fri ska du ta hand om dig själv, och låta andra ta hand om sig själva.

Anton S. LaVey sa 1966 att den satanistiska eran var påbörjad när han startade Church of Satan, och skrev 1969 "Den satanistiska bibeln". I den står många av de förhållningsregler en satanist bör tänka på, bl a;

De elva satanistiska jordreglerna

1) Visa inte åsikt, eller ge råd, om du inte blivit ombedd.

2) Dela inte med dig av dina problem, såvida du inte är säker om de vill höra dem.

3) När du befinner dig i någon annans lya, visa personen respekt, eller var inte där alls.

4) Om en gäst i din lya irriterar dig, behandla honom grymt och utan nåd.

5) Gör inga sexuella närmanden, om du inte fått parningssignalen.

6) Ta inte det som inte tillhör dig, såvida inte det är en börda till personen, och han bönar och ber om undsättning.

7) Erkänn kraften hos magin om du har använt den framgångsrikt för att uppfylla dina önskningar.

Om du förnekar kraften hos magin, efter du kallat den med framgång, kommer du att förlora allt du erhållit.

8) Klaga inte över någonting som du inte behöver underlåta dig till.

9) Skada inte små barn.

10) Mörda inte icke-mänskliga djur, såvida de inte attackerar dig, eller om du behöver det för mat.

11) Vid gående i öppet territorium, stör ingen. Om någon stör dig, be honom att sluta. Gör han inte det, krossa honom.

LaVey har även givit ut andra böcker och efterhand har många andra filosofer/författare skrivit texter som räknas som nästan lika viktiga som LaVey’s ’bibel’, även dessa böcker försöker visa hur en satanist ska leva. I en av LaVey’s andra böcker de Nio Satanistiska ståndpunkterna, som är de flesta satanisters ledsagor.

Satan representerar...
1. ... Njutningar, inte återhållsamhet.

2. ... Vital existens, inte andliga önskedrömmar.

3. ... Fläckfri visdom, inte hypokritiskt självbedrägeri.

4. ... Vänlighet till de som förtjänar det, ingen kärlek slösad på otacksamma.

5. ... Hämnd, vänd inte andra kinden till.

6. ... Ansvar till de ansvariga, istället för omtanke för de psykiska vampyrerna.

7. ... Att människan är bara ett djur - Men, det grymmaste av de alla.

8. ... Tillfredsställande av alla behov.

9. ... Den bästa vän som den kristna kyrkan haft eftersom han hållit rörelsen igång i de senaste årtusendena.


LaVey, var överpräst för Church of Satan ända fram till sin död för bara några år sedan. Han knåpade också ihop en del ’beteenderegler’ för nämnda kyrkas medlemmar. Bland annat är bedjande meningslöst. Enligt honom distraherar det människor från att göra nödvändigare saker. LaVey ger även CoS-medlemmarna tillstånd att utöva alla sju kristna dödssynderna (girighet, stolthet, avund, raseri, frossa, lust och lättja) med glädje och nöje. Vidare bör du göra mot andra vad de gör mot dig, delta i sexuella aktiviteter fritt, i enlighet med dina behov, detta visar sig bäst genom monogami, eller genom sex med ett flertal andra, genom heterosexualitet, homosexualitet eller bisexualitet; Det är tillåtet att använda sexuella hjälpmedel om du så önskar, för dig själv eller med fler personer). Det sexuella aktiviteter ska dock ske mellan samtyckande vuxna. Idealet är även inom satanismen ett monogamiskt förhållande, grundat på förenlighet och förtroende. Självmord betraktas med stort ogillande. Dessutom behöver inte satanister någon omsorgsfullt detaljerad lista med beteenderegler...

Satanister har genom åren blivit tvungna att spenderat mycket tid med att förneka alla anklagelser de blivit utsatta för , som inblandning i kidnappningar, droganvändning, barnövergrepp, djur eller barnoffring osv. För att de inte ska behöva förklara att de inte är delaktiga i liknande saker har LaVey skrivit ett fempunkts program, som också är till hjälp för de som undrar vad en satanist egentligen är, och visar (lite) vad satanisterna egentligen gör;

1. Skiktning - Punkten som alla andra punkter bygger på. Det kan inte fortsätta med myten om "jämlikhet" för alla - den blir bara synonym för "medelmåttighet" och stöder de svaga till kostnad av de starka. Vattnet måste låtas söka sin egen väg utan interferering av ursäktande för inkompetens. Ingen skall bli skyddad från konsekvenserna av sin egen dumhet.

2. Strikt beskattning av alla kyrkor - Om kyrkorna betalade skatt för sina inkomster och ägodelar, skulle statsskulden bli raderad över natten. Den produktive, den kreative och den resursfulle skulle bli subventionerad. Så länge som den värdelösa och den inkompetenta får betalt, borde de bli hårt beskattade.

3. Ingen tolerans för religiösa övertygelser, sekulariserade och hopsmälta till lag och ordning-paragrafer, för att återinföra "Lex Talonis" skulle det krävas en total omskrivning av det nuvarande rättssystemet, baserat på de judiska och de kristna idealen, där offret/försvararen är brottslingen. Benådning borde tänkas över för vem som helst i fängelset, p.g.a. den utpekade "influensen" mot brottets verkliga missdådare. Alla är influerade i vad hon, eller han, gör. Att vara syndabock har blivit ett sätt att leva, en utväg för överlevnad för den olämplige. Som en förlängning av det judisk-kristna smitningen genom att skylla på Djävulen för allting, kriminella kan få överseende, till och med beröm, genom att placera skulden på den lämpliga fienden. Genom att följa den satanistiska trosläran "Ansvar till den ansvariga", i det satanistiska samhället, måste varje människa uppleva konsekvenserna av sina handlingar - för gott och ont.

4. Utveckling och produktion av artificiella mänskliga kompanjoner - Den förbjudna industrin. En ekonomisk "gudagåva" som tillåter allihop till "styrka" över vilken som helst. Artig, sofistikerad, genom teknologi möjligt slaveri. Och den mest vinstgivande industrin sedan TV:n och datorn.

5. Friheten att innesluta sig själv i en social miljö av eget välbefinnande, ett tillfälle att utan störningar från dem som smutskasta eller avleda den valmöjligheten.

Satanismen har även den dödssynder, och fast de skiljer sig en hel del mycket från de kristna. Satanismens dödssynder bygger till största delen på de elva satanistiska jordreglerna och de nio satanistiska ståndpunkterna. Dödssynderna är nio stycken, bland annat:
dumhet. Den värsta synden. De säger att det är synd att inte dumhet gör ont.
Självbedrägeri, brist på perspektiv (glöm aldrig bort vem du är och var du kom från, behåll din plats och syn åpå helheten) och brist på estetik (skönhet underlättar magi, och är det går inte att förneka att det behagligt att skåda skönhet) är andra.

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Satanism enligt Church of Satan

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2000-12-19]   Satanism enligt Church of Satan
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=354 [2020-04-09]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×