Kvinnan & Veckorevyn : en fallstudie, 1999-2001

1288 visningar
uppladdat: 2002-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Problem: Veckopress, i huvudsak den som är riktad till kvinnan, har en tendens att skapa och bibehålla en viss form av medial "kvinnokultur". Veckorevyn är, enligt vår mening, ett bra exempel på just en sådan tidning. För en ungefär två år sedan, augusti 2000, tillträdde Emma Hamberg posten som Veckorevyns chefredaktö r. Hamberg hade för avsikt att förändra tidningen på ett, enligt henne, mer feministiskt korrekt och positivt sätt. Det visade sig dock att hennes politiskt korrekta idéer inte alltid var kommersiellt gångbara. Vad är det som gör att unga kvinnor eftertraktar, vill ha och köper det som den patriarkala världen lärt dem att eftertrakta? En mörkhyad kvinna på omslaget av Veckorevyn kunde exempelvis minska försäljningssiffrorna rejält. Syfte: Uppsatsens syfte är att genom en studie av Veckorevyn, före samt under den period då Emma Hamberg var verksam som chefredaktör, få en inblick i hur veckopressens förhållande till den unga kvinnan förhåller sig. Studien avser att undersöka huruvida Hamberg lyckades genomföra några förändringar på Veckorevyn och i sådana fall vilket uttryck dessa kom att ta sig. Undersökning: Vi har valt att studera sju tidningar innan Emma Hambergs tillträde som chefredaktör samt sju tidningar under hennes period på tidningen. Vi har vidare valt att göra en komparativ analys av dessa för att utröna om några förändringar trädde i kraft och i sådana fall hur dessa tedde sig. Vi har även gjort en mindre kvantitativ undersökning av tidningens innehåll. Slutsatser: Veckorevyns form dvs. dess grafiska formgivning samt innehåll förändrades under åren 1999-2001. Den grafiska formgivningen kom att förändras redan innan Emma Hamberg tillträdde posten som chefredaktör. Den innehållsmässiga förändringen skedde dock i huvudsak under hennes tid på tidningen. Att feminism och kommersialism inte hade ett fungerande förhållande i fallet Veckorevyn fick Emma Hamberg erfara. En av orsakerna till detta var målgruppen. Veckorevyns läsare var/är inte idealister. En annan orsak var veckopressens nedgång i allmänhet under den undersökta perioden. Slutligen spelar samhällets rådande ideal, enligt vår undersökning, en stor roll vid val av tidning. Den grupp av unga kvinnor som är potentiella läsare av Veckorevyn köper hellre tidningar med den "typiskt" blonda, vackra kvinnan på omslaget än en kvinna som är mer lik dem själva. Som ung kvinna tycks man vilja kunna identifiera sig med sin idealbild av sig själv. Vår undersökning har förankrat insikten om att dessa id...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Kvinnan & Veckorevyn : en fallstudie, 1999-2001

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2002-01-01]   Kvinnan & Veckorevyn : en fallstudie, 1999-2001
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=35360 [2020-06-04]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×