Jag är beroende, jag är spelberoende för resten av mitt liv : En kvalitativ studie av vägen in och ut ur spelberoende

1249 visningar
uppladdat: 2007-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
SammanfattningSpelberoende är ett ökande samhällsproblem som börjat uppmärksammas allt mer i takt med att spelindustrin expanderar. Allt fler blir spelberoende och drabbas hårt både privat och ekonomiskt. Vi har i den här uppsatsen undersökt hur individens väg in i spelberoendet ser ut samt vilka händelser som lett fram till individens beslut att lämna spelandet bakom sig. Den teoretiska utgångspunkten koncentrerar sig till Custer & Milts tre faser om vägen in i spelberoende och Dolans tre faser om vägen ut samt en litteraturgenomgång. Undersökningen är kvalitativ och baserar sig på intervjuer med fyra spelberoende män som idag är spelfria och är eller har varit aktiva i en spelförening i Göteborg. Efter att ha bearbetat och analyserat vårt forskningsmaterial har vi funnit att orsakerna till att en individ blir spelberoende är många och högst individuella. För vissa är spelandet ett sätt att fly verkligheten, för vissa ett försök till att förbättra sin ekonomiska situation och för andra enbart ett sätt att fördriva tiden. När personen väl bestämt sig för att uppsöka hjälp för sitt beroende har vi funnit att stöd i form av en anhörig eller annan närstående har visat sig vara en stor resurs. En avgörande faktor för att individen ska kunna ta sig igenom rehabiliteri...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Jag är beroende, jag är spelberoende för resten av mitt liv : En kvalitativ studie av vägen in och ut ur spelberoende

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

  • Inactive member 2012-09-10

    bra

Källhänvisning

Inactive member [2007-01-01]   Jag är beroende, jag är spelberoende för resten av mitt liv : En kvalitativ studie av vägen in och ut ur spelberoende
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=35078 [2020-02-19]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×