Hur kan destinationsutvecklingsorgans beslut och motiv att satsa på stora event förklaras? -en fallstudie av Region Skånes satsning på America's Cup i Malmö

971 visningar
uppladdat: 2005-02-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Vi har i år uppsats funnit att den verkliga situationen för ett destinationsutvecklingsorgan som är i ett initialt skede av en eventsatsning är komplexare än vad den normativa teorin beskriver. år fallstudie påvisar tydligt att destinationsutvecklingsorgan inte alltid har strategier, mål och visioner för destinationsutveckling eller för hur de ska gå till väga i ett eventbeslut. åra resultat tyder på att de som inte har några strategier som kan ligga till grund för sådana beslut styrs av irrationella ad hoc-beslut. För Region Skåne anser vi att det var ?Chansen? som var det primära motivet till att satsa på America??s Cup. Vi har genom årt resultat dragit slutsatsen att inte alla destinationsutvecklingsorgan vet hur de ska gå till väga för att använda sig av eventet i avsikt att förstärka/förmedla sin image. I Region Skånes fall använder de sig av eventet som en innovativ marknadsföringskampanj för att bland annat förändra stereotypa uppfattni...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Hur kan destinationsutvecklingsorgans beslut och motiv att satsa på stora event förklaras? -en fallstudie av Region Skånes satsning på America's Cup i Malmö

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2005-02-01]   Hur kan destinationsutvecklingsorgans beslut och motiv att satsa på stora event förklaras? -en fallstudie av Region Skånes satsning på America's Cup i Malmö
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=34854 [2020-08-13]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×