Kvalitetskontroll av servicedatabasen Sisyla

935 visningar
uppladdat: 2004-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Sisyla är ett samarbetsprojekt mellan Skåne, Blekinge, Jönköpings, Kronobergs och Kalmar län. Projektet syftar till att undersöka områdets servicesituation. En servicedatabas med uppgifter om såväl kommunal som kommersiell service, landstingsservice och statlig service finns. Med hjälp av Geografiska Informationssystem (GIS) kan uppgifterna kopplas till en karta, vilket underlättar både analyser och presentationer. Databasen innehåller mycket data inlagd av många olika personer som har använt olika källor. Den övergripande målsättningen med detta examensarbete var att ta fram en generell metod för att kontrollera datakvaliteten i servicedatabasen Sisyla och därefter genomföra kvalitetskontrollen. Metoden är anpassad till ISO 19114 så långt som möjligt. Överensstämmelsen mellan data och verklighet kontrolleras i fält på ett urval av data utifrån flera aspekter. Dels undersöks om objektet finns i verkligheten, dels om informationen om objektet är korrekt. Dessutom kontrolleras det geografiska läget. För att kunna jämföra kvalitén vid olika tidpunkter ger metoden ett kvantitativt mått på kvalitén i form av ett konfidensintervall över antalet fel i databasen. För att påvisa eventuella skillnader i kvalitet mellan olika grupper personer som lagt in och redigerat data används ?2-tester. Resultatet visade även att data registrerad av kommunerna och Sisyla projektgrupp hade bäst kvalitet. Data registrerad av den ekonomiska föreningen Regis hade något sämre kvalitet, medan data direktimporterad frå...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Kvalitetskontroll av servicedatabasen Sisyla

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2004-01-01]   Kvalitetskontroll av servicedatabasen Sisyla
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=34230 [2020-09-20]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×