Religiösa sekter

23 röster
88011 visningar
uppladdat: 2005-02-03
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Inledning

Religion har plötsligt blivit ett väldigt hett samtalsämne. Efter händelserna i Knutby diskuteras det nu om sekter.
I dessa moderna tider ser man ofta på religion som något negativt, man tror att religiösa är konstiga människor som inte har något annat i sitt liv förutom religionen. En sektmedlem det är ännu värre, en hårig galning som springer omkring och dödar folk, en missanpassad individ.
Men var drar man gränsen mellan en väldigt religiös människa och en sektmedlem och vad är egentligen skillnaden mellan ett religiöst samfund och en sekt? För många är den gränsen ganska diffus.
I mitt arbete skall jag försöka förklara skillnaden mellan dessa två ting och orsakerna till att man blir medlem i en sekt och vad det går ut på. Jag skall också titta närmare på Knutby församling. Det står hela tiden om ”sektledaren i Knutby” och ”Sekten i Knutby” men är Knutby en sekt i ordets verkliga mening?
Händelsen i Knutby har öppnat våra ögon och fått oss att inse att sekter, inte bara är ett avlägset problem som finns i t.ex. USA, där det funnits sekter som begår massjälvmord. Om sekternas utveckling fortsätter i Sverige kanske det blir verklighet även i här också.

Sekt eller en religiös rörelse?
Begreppet ”sekt” är lite luddigt. Själva ordet används ofta i syfte att beskriva en avvikande religiös grupp som utövar en manipulerande och destruktiv tro. Ordet sekt behöver inte nödvändigtvis användas i den betydelsen.
Sekt kommer från det latinska ordet secta som på svenska betyder följe, anhang. Ordet sekt betyder en grupp som bryter sig ur en större organisation och bildar en alternativ grupp. En sekt behöver alltså inte vara religiös utan kan t.ex. vara politisk.

När någon säger ordet ”sekt” tror jag att många associerar till ovårdade, skäggiga, fanatiker som samlas i en grupp och bara utför galenskaper, många placerar alla religiösa människor i facket ”sektmedlem”.
Det är här det blir svårt för många människor att skilja sekterna från ej destruktiva religiösa grupper. Det uppstår hela tiden nya religioner och olika trossamfund, vilka av alla de är sekter?
Båda kategorierna är troende, de tror på sin sak, sin gud, sin rörelse. Skillnaden ligger inte i vad de tror på utan hur de utövar sin tro.
När jag sammanställt mina källor har jag kommit fram till att man ofta använder sig av Roy Wallis (en amerikansk forskare) sju punkter. En grupp skall stämma in på alla sju punkter för att kunna kallas en sekt. Nyckelorden är kursiverade och bistås med en förklaring. Här har jag satt in dem i en tabell så att du kan jämföra hur det är i ett normalt religiöst samfund

Religiöst samfund Sekt
1. Gå in i rörelsen är ett beslut man tar och sedan är man kvar där tills man själv bestämmer att man vill gå ur. Du behöver inte göra något speciellt för att vara medlem om du inte själv vill. Man kan inte heller vara olika grad troende, det finns ingen steg-för-steg procedur man måste gå igenom för att få se sanningen, hela läran presenteras på en gång och man får göra sig en egen uppfattning om budskapet. 1. Organisationen skall vara frivillig. Med det menas att man förtjänar sitt medlemskap på ett eller annat sätt. Man måste hela tiden bevisa att man förtjänar vara kvar i rörelsen. Sedan måste man kvalificera sig för att komma in i rörelsen, genom någon slags procedur eller utbildning för att bli medlem. T.ex. så måste man i dianetiken genomgå ett särskilt utbildningsprogram för att bli medlem.
2. Man utesluts inte utan bestämmer själv när man vill gå ur rörelsen, tvivlar man så får man stöd och hjälp, det ses inte som ett tecken på att djävulen mixtrar med en och men ses inte som en svag människa när man tvivlar. 2. Medlemskapet är exklusivt. Medlemmen är medlem så länge den följer de regler som finns inom gruppen och kan fråntas medlemskapet så fort ledarna anser att medlemmen inte följer reglerna. Att tvivla på eller ifrågasätta läran kan vara en anledning till att man kan uteslutas ur gruppen. Medlemskapet är ett bevis på att man följer de normer som anses ”rätt” och att man strävar efter att vara en god människa.
3. Det presenteras inte en helt färdig bild på varför världen är som den är. Man ser inte ner på de som inte har sin egen tro eller tycker att de är mindre värda.
Man utlovar inte en direkt genomgripande förändring i någons liv som resultat av att man går med i deras rörelse. 3. Man anser sig själv och gruppen tillhöra en elit då de är ensamma om att förstå ”Den högre Sanningen”. De anser sig själva att vara utvalda för att de är de enda i världen som kan ”se klart”. De sekter som vill kalla sig kristna lägger Bibeln till grund för sin tro men kompletterar den med annan litteratur som resten av de kristna inte har tillgång till. T.ex. har Jehovas vittnen egna skrifter (Bibel- och Traktatsällskapet Vakttornets skrifter) som de anser är grundläggande för att kunna tolka Bibeln på rätt sätt.
4. Det religiösa trossällskapet är öppna med sin tro gentemot samhället och låter folk få en insyn i deras rörelse. Rörelsen är ofta respekterad och välkänd i samhället. Det finns heller inga starka, upproriska känslor mot samhället som gör att man vänder sig ifrån det. 4. Gruppen är i konflikt med resten av samhället. Deras kompromisslösa tro går inte att anpassa till samhällets normer. Gruppen har en annan verklighetsuppfattning än resten av samhället och p.g.a. detta väcks starka känslor mot samhället och dess kultur. Dessa känslor förstärker tron på gruppens ”sanning”.
5. Det finns inga krav på vad man skall göra för att få fortsätta vara en fullvärdig medlem inom trosrörelsen. Man är alltid välkommen dit oavsett vad man gjort eller inte gjort. Det finns inte en mall man strävar efter att bli. Hur man utvecklas utgår helt ifrån individen. 5. Sekten är egalitär. Med det menas att alla skall vara lika, tänka lika, alla skall vara lika engagerade och vara med och missionera samtidigt som det finns en tydlig rangordning i sekten. Ex. inom Jehovas vittnen spelar det ingen roll vilken plats i den hierarkiska ordningen de står på, de måste ändå gå och knacka dörr för att sprida sektens budskap.
6. Man inskränker inte individens frihet. Man kan leva som man själv behagar utan att riskera att anklagas eller uteslutas. Man är också fri att göra vad man vill av sin fritid. Trossamlingen ligger lite i bakgrunden och finns som ett redskap när man behöver det, det är inte den drivande kraften om man själv inte vill det. 6. Sekten är etisk och asketisk. Med det menas att sektens moral förespråkar familjeliv och att man skall bilda familj. Den har också en tydlig syn på individernas sexualitet. Med asketisk menar man att man ej skall hålla på med världsliga nöjen utan hela tiden använda sin tid till att verka för sektens bästa och jobba oavlönat.
7. Samfundet styrs demokratiskt där tvivel är tillåtet, man engagerar sig så mycket man själv känner att man kan. Samfundet försöker inte styra ditt liv utan hjälpa dig att leva. Man kan säga att samfundet finns där för dig och i sekten finns du där för sekten. Ledarna vill inte dyrkas på något sätt utan bara vill förmedla sin tro. 7. Sekten är totalitär. Sekten är något man sysslar med på heltid, den styr ens hela liv, kräver obegränsat engagemang och innefattar sektmedlemmens sociala liv och arbetsliv. Den har en tydlig hierarkisk ordning och styrs på ett odemokratiskt sätt med en ledare/ledning som inte får ifrågasättas och anses vara Gud eller Guds talesman.


Varför och hur dras man in i en sekt?
”Vanliga människor, såna som du och jag” så beskriver Helena Löfgren, beteendevetare specialiserad på social påverkan & före detta sektmedlem, de som blir medlemmar i sekter. Helena blev som 23-åring medlem i Enighetskyrkan (Moon-sekten). Hon lyckades undkomma med hjälp av sin familj som satte in henne på tvångsavprogrammering. Hon blev likt många andra indragen i en sekt efter ett samtal med en okänd människa på gatan. Hur kan ett till synes oskyldigt samtal leda till ett mångårigt sektmedlemskap?
Hur?
Genom systematisk användning av mind control = mental styrning, så kommer en individ,
vi kan kalla han/henne för den ”utvalde”, in i sekten och stannar där. Det är kort och gott metoden när man genom manipulation kontrollerar en människas tankar och får dem att överge den egna identiteten och viljan.
Enligt en omfattande studie från 60-talet så fann man fem olika händelseskeenden när man slussades in i en sekt; upplockande, fasthakande, inkapslandet, loving och överlåtelse.
Trots att detta är resultat från 60-talet märker jag att de i hög grad är aktuella när jag läser igenom de historier jag stött på under arbetets gång.

Upplockande sker på offentliga platser såsom torg, gågator, tunnelbanor och allmänna platser där det rör sig mycket folk. Man placerar sig även i andra religiösa samlingar och på skolor. Man försöker få en chans att prata med folk och att bjuda med dem på kurser/föreläsningar genom att sälja/skänka småsaker, tidningar, blommor och flygblad. Dessa människor kallas värvare och är ofta unga, vackra och väldigt vänliga, men de tiger om sina ideologier. De nämner kanske bara namnet på den organisation de kommer ifrån men inte mer. Det gör de för att inte skrämma iväg lyssnaren och för att skapa en mer personlig kontakt.
Fasthakande sker på ett möte, föreläsning eller middag, beroende på vad den ”utvalda” har blivit bjuden till. Där möts han av idel leende, glada människor som närmar sig honom med vänlighet och stort intresse. I denna fas handlar det om att skapa en känslomässig relation till den ”utvalda”. Av den egentliga anledningen att den ”utvalda” är där, av den religiösa ideologin, nämns nästan ingenting alls förutom några lösa fraser som ”kärlek” och ”broderskap”. Istället överöstes man av komplimanger och medkänsla: ”Jag vet, jag har varit i samma situation.” Med sådana kommentarer binder man ett personligt band till den ”utvalda” genom att spela på dess identitet.
Inkapslandet sker ofta på någon isolerad plats där sekten har fullkomlig överblick och kan hindra den ”utvalda” att påverkas utifrån, såsom en kursgård eller liknande. Där kan man så ett frö och låta det gro under total överinseende. Man började nu avslöja sin lära, men bara små bitar i taget. Dessa stegvisa avslöjande varvas med gemensamma aktiviteter, schemat är fyllt från morgon och kväll och ger ingen tid till eftertanke. Man får bara acceptera det som sägs.
Loving är den centrala delen i hela ingångsprocessen till sekten. Man hänger sig helt åt den ”utvalda”, ger honom komplimanger och får honom att känna sig älskad. Det stora kärleksfulla omfamnandet av den ”utvalda”, leder till att han känner sig älskad, upptagen i en familj. Utan detta steg i processen hade värvningen fallit med ett plask för det är denna känsla av att bli älskad som får den ”utvalda” att slå ifrån sig de instinktiva varningssignaler och ignorera det som det undermedvetna försöker säga: Lämna dem nu!
Sektmedlemskapet består också till stor del av gemenskap, som ofta är viktigare än det religiösa medlemskapet, som i grunden kan vara ganska flyktigt och ledaren kan ändra det vid behov. Vad som är viktigt är att ha starka band till alla i sekten för att kunna fortsätta sektens liv. Utan gemenskapen och loving skulle inte en sekt fungera. Det fungerar mycket effektivt när man knyter nya medlemmar till sekten. Man skapar en känsla av trygghet och kärlek åt den ”utvalde”, vilket effektivt binder den till sekten.
Överlåtelse är som regel inget som sker över en natt. Ju längre man stannar på dessa kursgårdar eller fortsätter sin ”personliga utvecklingskurs” så underkuvas tvivlet och man accepterar de fakta som presenteras. Man börjar också se på sig själv mer som en medlem än som en besökare och minskar successivt på kontakten med de utanför sekten och uppmanas att helt ägna sig åt sekten. När hela processen är färdig och man är en fullvärdig medlem står man oftast helt utan relationer utanför sekten. Vad som började som ett flyktigt samtal på ett torg slutar i, ja detta.


Vilka ?
När man tittar på dessa punkter kan man kanske förstå varför folk kan gå med i en sekt. De lockar in medlemmar på ett smart sätt, de börjar inte basunera ut sitt budskap på en gång utan börjar med att skapa en känslomässig kontakt, de tar reda på information om den ”utvalda” och sedan sympatiserar med den ”utvalda” vilket får den ”utvalda” att ty sig till gruppen. De som då inte i vanliga fall inte har ett så stort socialt umgänge eller kanske alltid varit en sökare, efter kärlek, (för är det inte trots det livet handlar om, att finna kärlek?) kan vara i en riskzon. I sekten hittar man en väldig kärlek. Äkta kärlek är en kravlös kärlek Men efter hand så kommer kraven och samtidigt tvivlen, men då är det ofta för sent för att man skall orka ta sig ut, man har klippt vingarna till världen utanför.
En annan sak som gör att folk går med i en sekt är för att en sekt representerar, en ”Total Sanning”. Det kan få många att knyta an till sekten för det är några av de frågor som vi alla grubblar oss gråa på ”vem är jag, vad är meningen med mitt liv, vad kommer efter döden?”. Dessa frågor får en gång för alla ett svar och det kan vara en lättnad för många. Det finns ett enkelt svar och man kan börja ägna sig åt att ”rädda” världen istället.
Jag tror inte heller att det är några speciella människor som går med i en sekt. Jag anser att man inte kan generalisera om vilka sorters människor det är som blir medlemmar i en sekt, utan om vilken fas de är i livet när de blir medlemmar. Ofta är det människor som på något sätt är extra sårbara tillfälligt i livet pga. misslyckade studier, någon närstående har dött, man har förlorat jobbet eller dyl.
Många menar att de som blir medlemmar är lite udda, enstöringar som inte har ett socialt nätverk eller att det är sökare, rastlösa människor. Det är sant att de tillhör de som har en risk att hamna i en sekt men de hör inte till huvuddelen utav de som blir indragna i en sekt.


Positiva och negativa betydelser med sektmedlemskapet
Endast ordet sekt har en sån negativ klang att man helt enkelt stoppar där. Allt som har med sekter att göra är negativt! Men det beror på hur men ser på det, trots att min uppfattning är att sekter endast är av ondo. Det enda goda som kan komma ur ett sektmedlemskap är vetskapen om vad det är för något så man inte går igenom det en gång till samt möjligheten till att hjälpa andra som är i samma situation man själv varit i. Om jag ska se saken ur en annan synvinkel kan jag förstå att det kan finnas positiva betydelser för vissa människor, men jag anser att de positiva sakerna är väldigt få och inte på långa vägar uppväger de negativa effekterna av ett sektmedlemskap. Ordet förblir i mina ögon negativt.
För en del människor som är utstötta och inte har så många vänner kan ett sektmedlemskap var positivt. Då kommer de in i en gemenskap, får en ny familj, uppmärksamhet och förtroende. Detta kan stärka självkänslan hos vederbörande personer och få dem att känna sig älskade, känslan av att äntligen ha ”hittat hem”. Men det är en krävande kärlek de funnit.
En annan positiv betydelse kan finnas för de rotlösa, sökande människor, som upplever ett starkt obehag av att inte veta hur saker fungerar och hänger ihop och som är i stort behov av en förklaring för att vara lugn. För dem kan en sekt vara en perfekt lösning. Där levereras en komplett och totalitär förklaring om Hur och Varför vår värld är som den är och hur den skall bli bättre. Där finns det regler att leva efter, enkla regler: ”Gör du så syndar du och är besatt av djävulen… men om du däremot gör såhär är du en ren och bra människa”.
Detta är de positiva betydelserna jag kan se med ett sektmedlemskap. De negativa sakerna är överväldigande. För att slå hål på den första positiva sak jag sade om sekterna, detta med att få en ny familj och att få känna sig älskad. Brukar man inte säga att när man älskar en person så älskar man inte bara det goda och vackra i den personen utan man älskar även alla dess ovanor och dåliga sidor. Detta tillämpas inte inom sekten, om man gör fel, ”syndar”, hånas man, stöts ut och måste jobba väldigt hårt för att uppnå samma ”status” som innan, om det ens går. Kärleken i en sekt är ganska flyktig, den kanske existerar men det finns mycket som bubblar under ytan, man ser också på kärlek på ett annat sett. Avhoppare från bla. Knutby vittnar om hur förnedrande behandling och kränkning var kärlek och rening. Tog man inte emot denna ”kärlek” med öppna armar så var man demonbesatt…
Ett sektmedlemskap innebär en långsam nedbrytning av en persons fria vilja. Att kontrollera handlingar och yttre saker (utseendet mm) är ganska enkelt, men i en sekt kontrollerar man även de medvetna tankarna. Personerna i en sekt kränks hela tiden men tycker de har uppnått lycka och frihet och att de har funnit räddningen. Detta är tvärt emot vad som egentligen skett.
Mind control (manipulerandet) kan dock inte förtrycka det undermedvetna. De undermedvetna tankarna säger ofta ifrån, de vill göra saker som är helt normala, t.ex. att känna åtrå till en man eller kvinna, men som sekten betecknar som ”syndigt”. Detta utlöser oerhörda skuldkänslor så man kan inte leva detta ”lyckliga liv” som sekten utlovat då det fria medvetandet hela tiden gör sig påmind. Att en sektmedlem skulle vara lycklig, det är en lögn som personen ifråga tror på.
I en sekt blir man oftast helt psykiskt nedbruten för man lever ständigt med sina skuldkänslor och försöker kompensera med att leva så ”rent” som möjligt. Detta får som konsekvens att man får ännu mer skuldkänslor då det undermedvetna hela tiden att tänker ”förbjudna” tankar. Detta blir en negativ spiral som ledarna/ledaren vet om och kan spela på för att fästa sina ”barn” ännu närmare sig själv.
Hela detta koncept anser jag att man skall beteckna som en psykisk våldtäkt, man har våldfört sig på någons sinne. Fått dem till att tänka och göra saker de i grunden inte velat.
En sektmedlem blir oftast helt isolerad från samhället och sitt tidigare liv. För det står för deras tidigare ”syndiga” liv som man nu ”räddats” från. Man säger upp kontakten med sin familj och sina tidigare vänner, speciellt om de kritiserar sekten och ens handlingar. Då är det Satan som är i dem. Man kan förlora sitt jobb av samma anledning. Pengar och fysiska ägodelar kan man lätt bli av med, allt skall sekten ha…
Man förlorar allt man tidigare har haft, jobbet, släkten, vännerna. Att bli medlem i en sekt är en förändring i ens liv som rör allt. Det är just därför det är så svårt att komma ur en sekt. Man kan jämföra det med att vara narkotikaberoende. Ruset (att vara med sekten, kärleken) får dig att må bra för tillfället men när verkligheten (dina egna tankar som ifrågasätter sekten = synd) tränger på fixar du fram ny narkotika (stänger tankarna ute, får dåligt samvete, gör ännu mer ansträngningar för att leva ”rent”). Allt i livet kretsar kring narkotikan, att du skall få mer (kärlek från sekten, klättra högre i rangordningen genom hårdare tro). Man försummar familj och vänner, förlorar jobbet och kastas ut från sin lägenhet. Det enda man har då är narkotikan (sekten). Hela det tidigare livet är borta, det har narkotikan (sekten) sett till. Finns det ingen hjälp runtomkring har man ingenting att luta sig tillbaka på, det finns ingen annan väg än narkotikan. Det är samma sak med sektmedlemskapet. Man blir så insyltad att man förlorar allt annat. Då är det svårt att gå ur själv, för man har inget att gå till, då är det enklare att stanna kvar.
Det finns en mängd med negativa konsekvenser med att gå med i en sekt, om man bryter ner ämnet, men i stora drag är detta de negativa konsekvenser ett sektmedlemskap får.

Religiösa sekter i Sverige
Att leta efter information om sekterna i Sverige har varit ett svårt uppdrag. Jag har inte hittat så många konkreta källor och deras budskap är motsägande. När jag läser tidningsartiklar från 1995 och 1994 så uppges det att vi i Sverige har omkring 400 sekter och att vi i Sverige är Europas fjärde sektrikaste land efter Storbritannien, Schweiz och Tyskland, allt detta enligt Saga Lena Höglin som är doktorand (år 1994) vid Uppsala universitet. Hon anser dock inte att alla är lika skadliga utan att det finns en grupp med sekter som är extra farliga, de kallar hon destruktiva sekter, dessa sekter skulle vara 14 st. Andra siffror som kommer fram är att vi i Sverige har 57 verksamma sekter vilket verkar mer realistiskt i mina ögon. Detta enligt en sammanställd rapport av svenska sektforskare.
Men när jag läser igenom mina källor så kommer jag fram till att det finns ett antal sekter i Sverige som räknas till de farligaste och som ges mest utrymme (med reservation för de gamla siffror jag presenterar och de nya lokala sekterna om vilka jag inte hittat någon information om). Här följer en lista på Sveriges farligaste religiösa sekter som man känner till, var de håller hus, vad de tror på och lite om deras verksamhet.
• Jehovas vittnen är en av de största och mest utbredda sekterna i Sverige som har kristendomen som utgångspunkt. De har dock ett annat sätt att tolka bibeln samt med hjälp av egna heliga skrifter som man ej får ta del av om man inte är JV-medlem. De vill kalla sig kristna men de kristna församlingarna tar stort avstånd mot Jehovas vittnen. De har ett stort medlemsantal. Man räknar med att ca. 30 000 människor i Sverige är knutna till Jehovas vittnen. Deras egna siffror säger att det är 23 235 människor som är förkunnare dvs. personer som går och knackar dörr för att sprida Jehovas vittnens budskap och predika om sin tro i syfte att värva medlemmar. De uppger också att de år 2003 totalt predikade 3 170 848 timmar i Sverige. Det visar hur mycket tid varje medlem lägger ner på denna rörelse. De anser att Jehova är namnet på Gud och tror inte på treenigheten (fadern, sonen och den Hellige ande) de tror att Gud är en och att Jesus var en människa, skapad av Gud, men inte Gud själv till skillnad från den kristna läran. För att ”bevisa” sin tro måste man knacka dörr och sprida sin tro. Detta är en uppgift som alla inom Jehovas vittnen måste åta sig för att vara ett vittne. Ledarna för Jehovas vittnen är en grupp äldre, medelålders män som styr rörelsen från dess högkvarter i Brooklyn, New York, de anser att de har blivit utvalda av Gud till sin post. De kallar sig Sällskapet Vakttornet och tillsammans med änglarna bildar de Guds organisation. De är också ledare för Bibel- och Traktatsällskapet Vakttornet, vilken är organisationen bakom hela Jehovas Vittnen. Det är ledarna som genom att dela upp alla länder i områden, områdena i mindre områden osv. och sätta en ansvarig på alla områdena som ser till att varje hus får en påhälsning av Jehovas vittnen. Jehovas vittnen är en världsomspännande organisation själva uppger att de har 6 000 000 medlemmar i 230 länder. De har en egen hemsida: www.watchtower.org, och har också egna tidsskrifter och litteratur som de delar ut gratis. Jehovas vittnen finns i stort sätt i hela Sverige men deras avdelningskontor ligger i Arboga.
Ulf Ekman
• Livets Ord har sitt huvudsäte i Uppsala och det var där den första Livets Ord- församlingen grundades av Ulf Ekman år 1983. Ulf Ekman leder organisationen och rörelsen har expanderat till att omfatta församlingar i hela Norden och har missionerat i Ryssland, Israel, Indien samt startat insamlingar till fattiga, sjukhus och barnhem i Jordanien, Ryssland och Irak (detta enligt Livets ord själv, hur mycket sanning som ligger i det är upp till var och en att bilda sin egen uppfattning om). Livets ord har även startat skolor både i Sverige och utomlands, 1985 startades Livets Ords Kristna Skola som är en grund- och högstadieskola med ca 670 elever, det finns även en gymnasieskola och ett Bibelcenter man kan studera vidare på. De har även en egen tidning och egna sattelit kanaler.
Livets Ord förespråkar en framgångsteologi som förenklat kan uttryckas såhär: ”Lider du av en sjukdom eller ett handikapp är det Guds straff för att du eller dina föräldrar syndat, är du däremot rik och framgångsrik är det för att du är en god människa och Gud har gett dig välstånd som belöning ”. En känd medlem av Livets ord är sångerskan Carola.
• Hare Krishna startades av den indiske gurun och munken Bhaktivedanta Swami (enligt Hare Krishnas hemsida hette han Shrila) Prabhupada. Han åkte till USA för att sprida sin tro på guden Krishna. Tron går ut på att genom att tro på Krishna så kan han mätta alla dina begär, själsliga och kroppsliga, det man vill uppnå med sin dyrkan är att uppleva ett högre och renare medvetandetillstånd, det skulle medföra att man inte återföds utan istället lever ett evigt liv med Krishna. Hela rörelsen leds nu av en 24-manna ledning som sitter i Calcutta och tar alla beslut om rörelsen. Hare Krishna rörelsen kom till Sverige 1973 och bildade ett centrum vid Korsnäs gård som ligger några mil utanför Stockholm. De har egna skolor som är godkända av Skolverket och de har även tempel där det bor nunnor och munkar. De har ett tempel på Fridhemsgatan och i anslutning till den även en restaurang. Det finns ca 350 medlemmar i Sverige som bor i kollektiv men man räknar med att det finns ca 3500 som sympatiserar med Hare Krishna.
• Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga även kallad mormonkyrkan har funnits i Sverige sedan 1853. Den har sitt ursprung i USA och är en version av kristendomen. De är en utbredd rörelse med verksamhet i många länder. De har enligt egna uppgifter gett humanitärt bistånd till 147 länder vilket utgör en stor del av rörelsens verksamhet.
• Enighetskyrkan även kallad Moon-rörelsen startades av Nordkoreanen Sun Myung Moon och går kortfattat ut på att när Jesus dog så kunde han inte rädda mänskligheten från synd både andligt och kroppsligt eftersom han aldrig fick några syndfria barn. Genom att gifta sig i Moon-kyrkan så blir man renad från alla synder, får syndfria barn och får en garanterad plats i Guds himlarike. I Sverige finns det ett hundratal medlemmar.
• Brobyggarna finns i Göteborg och leds av Veli Sergei, han bildade församlingen Brobyggarna i slutet av 70-talet. Han har varit resande predikare i Norden och Sovjet. Förs-amlingen driver en närradio och ser sig själv som en kristen ”fri, evangelikal församlig”.
• Familjen (tidigare Guds barn) grundades på 60-talet av David Berg, en amerikan. Familjen är verksam i många länder världen över och har blivit anklagad flera gånger för att övergrepp på barn skulle ske inom rörelsen. Avhoppare vittnar om att kvinnorna varit tvungna att prostituera sig för att samla in pengar och nya medlemmar till rörelsen. Familjen dementerar alla sådana påståenden och säger sig arbeta med välgörenhet. De håller till på Ekerö.
• Summit Lighthouse kommer ursprungligen från USA och grundades 1958 av Mark Prophet, men leds nu av Elizabeth Clare Prophet. I Sverige finns Summit Lighthouse på ett 10-tal platser men har sitt huvudsäte i Stockholm, på Drottningholmsv. 37
• Kristi församling kom till Sverige på mitten 1980-talet, år 1998 hade församlingen 170 st medlemmar. Församlingen finns i Stockholm.
• Divine Light mission utvecklades på 1960-talet ledd av gurun Marahadja Ji. Han påstod han var Universums Herre. Rörelsen har bytt namn till Elan Vital och håller till i Stockholm.
• Satya Sai Baba är namngett efter gurun som leder rörelsen, hans egentliga namn är Ratnakaran Sathyanarayan Rahu. Han tror att i honom återuppstod en av Indiens heligaste män, Sai Baba och han tror även att han är gudarna Shiva och Shakti förkroppsligad. Hans organisation är spridd runtom i världen och i Göteborg finns det en friskola som anhängare till Sai Baba driver. En känd svensk anhängare till Sai Baba är artisten Thomas Di Leva.
• World Light Center startades av en kvinna som anser sig vara Jesu moder och heter Lilly Gardeby. De finns i Vingåker, Småland och har endast ett tiotal anhängare.
• Linbu startades och leds av Hallstein Farensveit och finns i Älmhult samt i Kynnefjäll, Bohuslän. Sektforskaren Karl-Erik Nylund har pekat ut den som en av Sveriges absolut farligaste sekter. Rörelsen försöker isolera sig helt från samhället genom att skapa ett eget oberoende samhälle.
• Plymouthbröderna startades på 1800-talet av en irländare vid namn John Nelson Darby. Han förespråkade en version av den kristna läran.
• Ananda Marga är en rörelse som kom till västvärlden på 1970-talet, den finns nu i ca 160 länder och grundades av P R Sarkar. I Sverige återfinns rörelsen i Örebro och Vimmerby.
• TM (Transcendental Meditation) grundades av indiern Maharishi Mahesh Yogi. TM är en form utav meditation och går ut på att man får kontakt med sina dolda sidor av sig själv genom meditation. TM finns i Stockholm, Göteborg, Uppsala, Malmö, Helsingborg, Kalix, Visby och Boden.
• Skandinavisk Yoga grundades 1970 av dansken Jörgen Dreiager som var en guru och bytte namn till Swami Janakananda Saraswati. Rörelsen förespråkar yoga och rituellt sex. Rörelsen är verksam i många städer men har en kursgård i Hamneda, Småland.
• Sri Chinmoy är en indisk vishetslärare som anser att människan inte har några gränser, för att människan har det gudomliga i sig. Rörelsen är verksam i Sverige men med oviss hemort.
• Uff (Tvindrörelsen) Stockholm, Linköping, Göteborg, Uppsala, Lund och Helsingborg.
• Twelve tribes of Israel, oviss hemort.
• Martinus, uforörelse, finns I stockholm och Göteborg
• Finlands förbedjare finns i Uppsala
• Insight finns i Stockholm
• Osho-rörelsen finns i Stockholm, det första centret i Sverige öppnades 1978, men stängdes sedan. Har nu ett nytt center byggts upp. Osho-rörelsen har haft en restaurang och ett diskotek och har nu kollektiv där man bor.
• Ambres finns i Torsby, Värmland
• Sokka Gakki finns i Stockholm och Malmö
• Emin finns i Lund
Detta är de sekter man känner till någorlunda och självklart finns det många små och ännu inte upptäckta sekter i Sverige. Men i förhållande till vår lilla befolkning så anser jag att vi har en ganska hög andel sekter här i Sverige.


Knutby församlingen
Det senaste halvåret har det skrivits enormt mycket om händelserna i Knutby. Jag tror nog att varje människa över 10 år i hela Sverige har uppfattat vad som hänt. Jag tror nog att du också känner till händelseförloppet men jag går snabbt igenom det. En pingstförsamling, en kvinna som gör anspråk på att vara Kristi Brud, en pastor och en barnflicka där barnflickan mördade pastorns fru på order av pastorn själv. Hon utförde även ett mordförsök på maken till den grannfru som hade ett förhållande med pastorn (Helge Fossmo). Hela Sverige skakades av denna brottskedja och huvudpersonerna blev uthängda i kvällspressen som värsta sortens sekt som innehöll maktspel, sex och intriger. Men var kan Knutby församlingen definieras som en sekt? I början av detta arbete skrev jag ett kapitel om vad som kännetecknar en sekt och för att göra en enkel och strukturerad jämförelse ställer jag helt enkelt de punkterna mot Knutby församlingen. Detta kan komma att hindras av den bristfälliga information om Knutby, det finns mycket information om, vad som eventuellt hände mordnatten och om alla kärleksförhållandena, men inte så mycket information om hur församlingen styrdes. Jag skall utifrån det jag vet göra en bedömning.
Knutby Församling Sekt
1. Om detta hittar jag ej mycket information. Men enligt avhoppare så höjdes hela tiden kraven på renlevnad inom församlingen, man skulle avstå från mer och mer för att leva som en ”bra” människa. 1. Organisationen skall vara frivillig. Med det menas att man förtjänar sitt medlemskap på ett eller annat sätt. Man måste hela tiden bevisa att man förtjänar vara kvar i rörelsen. Sedan måste man kvalificera sig för att komma in i rörelsen, men måste gå igenom någon slags procedur eller utbildning för att bli medlem.
2 Avhoppare berättar att Åsa Waldau (även kallad ”Kristi Brud” predikar mer om renlevnad och om att man måste göra mer för att vara en ”bra” församlingsmedlem. Det börjar ställas krav på hur en församlingsmedlem skall bete sig. Barnflickan isolerades däremot från hela församlingen pga. utav sin relation till pastorn som inte Kristi Brud välsignade och därmed blev ”syndig”. 2. Medlemskapet är exklusivt. Medlemmen är medlem så länge den följer de regler som finns inom gruppen och kan fråntas medlemskapet så fort ledarna anser att medlemmen inte följer reglerna, att tvivla eller ifrågasätta läran är en anledning varför man kan uteslutas ur gruppen. Medlemskapet är ett bevis på att man följer de normer som anses ”rätt” och att man strävar efter att vara en god människa.
3. Inom församlingen fanns synen på Kristi Brud som en fysisk levande person istället för en benämning på alla kristna församlingar. Åsa Waldau ansågs vara denna brud och att Gud talade direkt till henne. Gruppen ansåg då att de var en elit genom att de var de enda som hade kunskapen om vem ”Kristi Brud” egentligen var och hade tillgång till hennes budskap från Gud. 3. Man anser att sig själv och gruppen tillhör en elit då de är ensamma om att förstå ”Den högre Sanningen”. De anser sig själva att vara utvalda för att de är de enda i världen som kan ”se klart”. De sekter som vill kalla sig kristna lägger Bibeln till grund för sin tro men kompletterar den med annan litteratur som resten av de kristna inte har tillgång till.
4. Församlingen tillhör pingstförsamlingen men har isolerat sig och sina medlemmar. Medlemmar i församlingen bryter kontakten med familj och gamla vänner. När barnflickan attackerat pastorns fru med en hammare så kontaktades inte polisen för man ville inte dra in dom i saken. Det är ett tydligt ställningstagande mot samhällets struktur. 4. Gruppen är i konflikt med resten av samhället. Deras kompromisslösa tro går inte att anpassa till samhällets normer. Gruppen har en annan verklighetsuppfattning än resten av samhället och p.g.a. detta väcks starka känslor mot samhället och dess kultur, dessa känslor förstärker tron på gruppens ”sanning”.
Alla i församlingen skall lyda Åsa Waldau och göra samma saker för att uppnå ”renhet”.
Det finns också en tydlig rangordning med Åsa i en speciell särställning som Kristi Brud. Det är ej något man kan likna vid en präst, för man kan ej utbilda sig till det. Ställningen som ”Kristi Brud” har hon fått efter egen utsago om att Gud talar till henne. 5. Sekten är egalitär. Med det menas att alla skall vara lika, tänka lika, alla skall vara lika engagerade och vara med och missionera samtidigt som det finns en tydlig rangordning i sekten. Ex. inom Jehovas vittnen spelar det ingen roll vilken plats i den hierarkiska ordningen de står på, de måste ändå gå och knacka dörr för att sprida sektens budskap.
Församlingen hade synpunkter på hur man skulle leva, jag vet ej om församlingen hade moraliska synpunkter på hur man skulle leva. ”Kristi brud” hade synpunkter på vilka vänner församlingsmedlemmarna skulle ha och även vem som skulle gifta sig med vem.
Hon kunde rentav bestämma vilka som skulle gifta sig med varandra. 6. Sekten är etisk och asketisk. Med det menas att sektens moral förespråkar familjeliv och att man skall bilda familj. Den har också en tydlig syn på individernas sexualitet. Med asketisk menar man att man ej skall hålla på med världsliga nöjen utan hela tiden använda sin tid till att verka för sektens bästa och jobba oavlönat.
Kristi brud fick inte kritiseras eller ifrågasättas. De i församlingen var de man umgicks med och man skulle hjälpa församlingen ekonomiskt. Avhopparna ger en bild av rädsla för Kristi Brud. Eftersom Gud talar genom ”Kristi Brud” så skall man indirekt göra det hon säger. Det finns en hierarkisk struktur med ”Kristi Brud” i topp. 7. Sekten är totalitär. Sekten är något man sysslar med på heltid, den styr ens hela liv, kräver obegränsat engagemang och innefattar sektmedlemmens sociala liv och arbetsliv. Den har en tydlig hierarkisk ordning och styrs på ett odemokratiskt sätt med en ledare/ledning som inte får ifrågasättas och anses vara Gud eller Guds talesman.

Genom att titta på denna tabell tycker jag man kan dra slutsatsen att Knutby församlingen kan kallas för en sekt. Ytterligare saker som stödjer det påståendet är att i Knutby församlingen så skänkte medlemmarna 3-4 gånger mer än den genomsnittliga summan som en ”vanlig” församlingsmedlem skänker. Dessa uppgifter har man tagit fram från Knutby församlingens egna tidning ”Inblick” .
Diana Jansson som är en före detta medlem i Knutby församling berättar om sitt äktenskap som var arrangerat. Mannen hon skulle gifta sig med ringde till henne och sade att de skulle gifta sig för det hade Kristi Brud sagt. Hon påstod att det var Guds vilja att de två skulle förenas i äktenskapet. Diana och denna man, som också hörde till församlingen, gifte sig. Åsa Waldau ”Kristi Brud”
I en intervju sa Kristi Brud att hon är Guds barn. Hon ställdes inför en ljudinspelning från en gammal predikan där hon säger att ”Gud kommer att sätta X (en persons namn) i rullstol om X inte lyder honom” När hon får höra det tar hon inte avstånd från det hon sagt, att öppet ha hotat en församlingsmedlem.
Knutby församlingen har en ung genomsnittsålder, vilket sekter brukar ha, genomsnittsåldern i Knutby ligger på 33 år.
Avhoppare berättar om olika nivåer av sanning inom församlingen, man får inte veta allt på en gång utan fick lite information i taget. Några visste inte om Kristi Brud och vissa hade bara hört om en ”högre uppenbarelse”. Detta är ett bevis på informationskontroll.
Många medlemmar har också helt skurit av kontakten med sina gamla vänner och sin familj pga. att de är syndiga. En man som är far till en av Knutby församlingens medlemmar berättar att när han ringde till sin dotter och sade ”hej, det är din gamle far som ringer” fick han till svar ”Du är inte min far längre, jag har en annan far” och så lade dottern på. Andra familjer med närstående i församlingen upplevde också att de närstående tog avstånd från dem.

Historien om Knutby församling visar hur dramatiska förändringar skedde då Åsa kom. Invånare i Knutby berättar att från början var församlingen en liten och ganska sömnig församling, men sedan ändrades strukturen när det kom en ny pastor, Åsa Waldau. Hon beskrevs som karismatisk och som en frisk vind. Hon började rekrytera nya medlemmar till församlingen, reste runt och predikade och församlingen växte lavinartat från att vara en liten församling på ca 30 medlemmar kom den nu att omfatta ca hundra personer. Intäkterna ökade när Åsa kom till församlingen, de hade årsinkomster på över en miljon vissa år. Åsa Waldau rekryterade även nya pastorer till församlingen, en av den var Helge Fossmo.

Det som finns egentligen inte så mycket som säger emot att Knutby skulle vara en sekt. Åsa Waldau säger att hon aldrig erkänt offentligt att hon varit Kristi Brud, men hon säger ändå att hon är Guds barn och att Gud kan tala genom henne. Det ger henne fortfarande samma ställning som Kristi Brud, för hennes ord är okränkbara då de kommer från Gud. Hon säger dock att det är upp till församlingsmedlemmarna att avgöra om de vill tro på henne. Det kan sägas emot av att hon använt sig av hot tidigare. Hon försöker antagligen bara hålla uppe sitt anseende med ett sådant uttalande.
Slutsatsen av detta blir att jag anser att man kan betrakta Knutby församlingen som en sekt. Hur församlingen ser ut idag och vad hur den är strukturerad nu kan jag inte uttala mig om men hur den var en sekt förut och om strukturen inte har ändrats så är den fortfarande det. Jag tror dock inte att det var en väldigt extrem sekt. Historien med barnflickan och pastorn var en engångsföreteelse som skapts av de förhållandena inom sekten och det är inte dem vi ska fokusera på om man skall se på Knutby församlingen i helhet. Då skall man granska ”Kristi Brud” och resten av församlingsmedlemmarna.
Enligt den information jag har om Knutby är det en sekt!


Avslutning

Detta är ett arbete som har i uppgift att upplysa om vad sekter är, hur man känner igen en sekt och om sekterism i Sverige. Sekterism har varit ett ganska okänt fenomen i Sverige ända tills nu. Det har varit få debatter i media om sekter, tills nu. Tragedin i Knutby vände på detta och visar nu en ganska skrämmande bild. En frikyrklig pingstförsamling har på kort tid förvandlats till en sekt. Sekterismen är mer utbredd i Sverige än vad man kanske tror. Låt händelserna i Knutby bli en varningsklocka. Det är dags att vidta åtgärder! Låt inte sekterna gömma sig bakom lagarna om religionsfrihet. Det är trots allt inte religionen man är ute efter att stoppa, utan sättet de utövar sin tro på. Det kan vara svårt att komma åt en sekt för att sektens medlemmar gör allt för att skydda den men vi måste bekämpa detta med rättsliga medel.
Jag anser att det är dags att stifta tydliga lagar om manipulation och rätten att få tvångsomhänderta de som fastnat i en sekt och ge dem möjlighet till vård.
Det är viktigt, för Helge Fossmos fru är inte den enda i Sverige som har dött till följd av en sekt. Många utav de som är med, eller har gått ut ur en sekt, begår själmord för att de mår så dåligt. Det kan inte fortsätta!
Precis som man länge undervisat barnen i skolan och resten av människorna i vårt samhälle om riskerna med droger, tobak och alkohol måste man informera dem om sekterna. För sekter är inte något som finns långt borta, i USA. Det finns här och nu!
Det är det dags att göra någonting åt.Källförteckning


Böcker:
1. Arlebrand, Håkan m.fl. (1999): Ny tid ny tro?. Malmö: Gleerups förlag
2. Frisk, Liselotte. (1998): Nyreligiositet i Sverige- ett religionsvetenskapligt perspektiv.
Falun: Bokförlaget Nya Doxa
3. Geels, Antoon, Wikström, Owe (1996): Den religiösa människan- psykologiska perspektiv. Stockholm: Bokförlaget Plus Ultra
4. Gustavsson, Göran. (1994): Tro, samfund och samhälle- sociologiska perspektiv. Örebro: Bokförlaget Libris

Internet:
5. Bibel- och Traktatsällskapet Vakttornet (2004): www.watchtower.org
6. Föreningen Rädda Individen (2004): http://home.swipnet.se/~w-64518/
7. Hanson, Nils (2004): http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=2232
8. ISKCON Hare Krishna Center (2004):http://www.harekrishnastockholm.com/
9. Livets Ord (2004): www.livetsord.se
10. Löfgren, Helena (2004): www.lofgrenanalys.se

Tidsskrifter:
11. Hernbäck, Eva: Dagens Nyheter, 1994-06-09
12. von Proschwitz, Charlotte: Expressen, 1995-01-29


Källvärdering

Böcker:
1. De tre som medverkat i boken har alla tidigare gett ut material av inom samma ämne. En av dem har fått ett europeiskt pris för sina artiklar och alla tre kan anses ha auktoritet inom ämnet. Huvudförfattaren till denna bok har ...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Religiösa sekter

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

  • Inactive member 2006-03-13

    måste hålla med emmy...fördomm

Källhänvisning

Inactive member [2005-02-03]   Religiösa sekter
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=3423 [2020-08-03]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×