Livets ord

16 röster
34232 visningar
uppladdat: 2005-02-03
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Inledning

Jag ska göra ett arbete om Livets Ord. Jag vet nästan ingenting om den kyrkan mer än att den skiljer sig ganska mycket från Svenska kyrkan, i alla fall på vissa punkter.
Jag vet att deras kvinnosyn är lite mer gammaldags och det vill jag veta mer om. Jag är för jämlikhet, och tycker därför att det är intressant att veta hur andra religioner eller kyrkor ser på människor och på kvinnor.
Jag ska göra en intervju med prästen i min kyrka för att se vad han tycker om Livets Ord och deras tro.
För att kunna redovisa på ett bra och intressant sätt så ska jag försöka bli klar med arbetet i god tid innan inlämningsdagen.


Inlämningsfrågor:

• Hur ser Livets Ord på kvinnor i samhället?
• Vad tror de på?
• Hur engagerade är de i sin tro?
• Har det begåtts många brott av de som är medlemmar i Livets Ord?
• Hur ser de på Svenska kyrkan?
Livets Ord

Grundaren för Livets Ord är Ulf Ekman. Han är en väldigt karismatisk person.
År 1970 blev han frälst, därefter studerade han teologi vid Uppsala Universitet. Redan då var han försedd med talets gåva och han var aktiv i olika kristna rörelser.
Efter att han prästvigdes år 1979 så åkte han till U.S.A. Där gick han med i Kenneth E. Hagins bibelskola. Det var med Hagins lära som Livets Ord grundades i Uppsala år 1983.
Hagins lära går ut på att människor består av tre delar. Människan består av en ande, själ och en kropp. Anden är evig och gudomlig. Den lever kvar efter att kroppen är död. Själen är alla känslor och viljan. Kroppen är det skal som människan bor i.
Om man är stark i sin tro, d.v.s. låta anden dominera, så säger läran att man får ett lyckligt och framgångsrikt liv, man får det bra materiellt, drabbas inte av sjukdomar och dör inte i förtid.
Det pågår en evighetskamp mellan anden och själen/kroppen. Detta motsvarar kampen mellan Gud och Djävulen (det goda och det onda).
Livets Ord använder ofta namnen Trosrörelsen eller Trosförkunnelsen om sig själva.
De som är medlemmar i Livets Ord säger att det är ett mer känslomässigt engagerat engagemang och att man tillåter Gud att värka, då finner man värme, frid och glädje. Detta tycker de saknar i t.ex. Statskyrkan.
Kritikerna tycker att läran är en framgångsteologi eller härlighetsteologi. De tycker att anhängarna till Livets Ord blir hjärntvättade. Anledningen till detta är att många har kommit in i grubblerier. De känner sig misslyckade och otillräckliga för att Gud inte uppmärksammar eller svarar på deras böner. Enligt läran är de då inte starka i sin tro.
Vissa tycker att Livets Ord är en smart affärsidé för att tjäna stora pengar.

Livets Ord, med sina ca 2500 medlemmar, bedrivs som en stiftelse. Det innebär att de inte behöver ansvara ekonomiskt för sina medlemmar. Ulf Ekman säger att Gud har valt ut honom till ledare och därför ska han fatta alla viktiga beslut på egen hand. Den enda hjälp han har är en styrelse som består av sin familj och vänner. Övriga medlemmar har alltså inget inflytande eller insyn på verksamheten.

Carola har varit medlem i Livets Ord.

Den största delen av inkomsterna som kyrkan har är från privatpersoner i form av kollekt och penninggåvor.
En vanlig kollektinkomst på ett söndagsmöte med 1500- 2000 personer kan vara från 150.000- 200.000 kr.
Varje medlem uppmanas att ge minst 10 % av sin inkomst till Livets Ord. De säger att de sätter in pengar i den himmelske banken istället för på en vanlig bank.
Ett annat sätt som Livets Ord får in pengar på är från försäljning. Församlingen ger t.ex. ut Svenska Nyhetsbrevet till 30.000 läsare och Magasinet en gång i månaden. Möten och sammanträden filmas och redigeras för försäljning.
År 1991 omsatte Livets Ord ca 70 miljoner kronor.
År 1992 hade de ca 190 heltids- och deltidsanställda, vissa andra arbetade ideellt.

Enligt Livets Ord så är verkligheten uppdelad i två delar, en ond och en god. Allt ont kommer från Djävulen t.ex. sjukdomar och krig. Det goda, som fred och rikedom, kommer från Gud. Denna livssyn kallas dualism.

Bönen är en viktig del av medlemmarnas liv. Med bönen kan de bota sjuka och få andra att följa Guds vilja.
Tungotalet är en form av bön. Man säger att det är Gud som talar genom den människan. Medlemmarna tycker att det är en värdefull gåva från Gud. De förstår inte själva vad de säger, men Gud förstår. Meningen med tungotalen är att bygga upp sig själv och rensa bort felaktiga tankar. Även om bekännelsen är livsviktig. Då bekänner man och begär vad man vill ha och vad man vill ska hända.
Felaktigt tänkande leder till nederlag. Om du bekänner sjukdom och fattigdom så får du det. Bekänner man hälsa så ska Gud ge en det.

Sjukdomar botas med helande och demonutdrivning. De troende lägger sina händer på den sjuke och ber. Djävulen är anledning till sjukdom. För att man ska bli frisk så måste Djävulens demoner drivas ut. Vid en lyckad utdrivning ska den sjuke kräkas ut demonen eller på andra fysiska sätt få ut det onda.

Livets Ord tycker att det är enormt viktigt att ha den rätta tron. Det innebär för dem att man erkänner Jesus Kristus som sin frälsare och att han dog på korset för våra synders skull.
Den som har den rätta tron ska vandra med Gud och den personen kommer till himlen efter döden. Andra som inte är frälsta kommer till helvetet.

Man anser att kvinnor och män är jämställda men att de har olika förutsättningar och ska då ha olika uppgifter.
Mannen är bra på att hålla ordning och ska därför ha huvudansvaret för familjen. Mannen ska också stå för huvudansvaret för inkomsterna.
Kvinnan är kärleksfull och mild och därför ska hon vara hemma och ta hand om barnen.
Enligt Livets Ord så behöver barn en kärleksfull men sträng uppfostran. Kvinnan med sitt kärleksfulla och milda sätt kan därför inte stå för uppfostran själv.
Ulf Ekman har kritiserats för att ha uppmanat föräldrar att slå sina barn om de är olydiga.

År 1983 startades en av Europas största bibelskola. På skolan finns det en ettårig grundkurs och en ettårig fortsättningskurs.
När man söker till skolan så måste man svara på privata frågor. Det kan exempelvis vara om man är homosexuell, haft problem med narkotika eller om man har varit intagen på mentalsjukhus. Om man avviker på någon av dessa punkter så är man inte välkommen på skolan. Det krävs också rekommendationer från två olika vänner och från en andlig ledare.
Det som studeras är bl.a. rättfärdighet, hur Gud ser på pengar och Guds karaktär.
Det främsta målet är att bli rustad för mission.
Under lektionstid så är det ej tillåtet att ställa frågor till läraren. Om man gör detta så anses det som störande.
Frågor får ställas efter lektionens slut.

År 1985 öppnades Livets Ords första grundskola. Sedan dess har antalet elever hela tiden ökat. Det finns även förskolor för sexåringar.
År 1992 fick skolan statsbidrag. Tidigare så fick man ta pengar från kollekter eller frivilliga gåvor.
Vad är det då som skiljer Livets Ords kristna grundskola från den kommunala?
Man menar att den vanliga skolan är inspirerad av demoner. Livets Ords grundskola säger att de följer grundskolans läroplan. Många är tvivelaktiga till detta eftersom Ulf Ekman själv har gått ut och sagt att han tycker det är viktigt bör barn att bli hjärntvättade av Gud ord.
Kristendomen är ett eget ämne i Livets Ords skolor. De tillverkar mycket av sina läromedel själva. De anser att mycket av de läromedel som finns i de kommunala skolorna inte är användbara, för de strider mot Guds ord.
Lärarna har samma utbildning som lärarna i de kommunala skolorna. Målet med Livets Ords skolor är att eleverna ska nå högre kunskaper, samt att all undervisning sker av Guds ord.
De har även ett kristet gymnasium med fem treåriga linjer.
Livets Ord anser att församlingens största uppgift är missionsverksamheten i andra länder. Idag satsar man mest på Östeuropa.
De sprider sina budskap genom att sända ut team som predikar, delar ut biblar och församlingens litteratur. I många länder är tillgången på biblar liten så utdelningen är mycket uppskattad. Ett annat sätt att sprida sina budskap är att starta församlingar i andra länder. Många människor från t.ex. Östeuropa har gått på bibelskola i Uppsala och sedan återvänt till sitt hemland. De startar då nya församlingar som oftast organiserats på samma sätt som Livets Ord.
Exempel på dessa är Livets vatten och Ljuset.

Den största gudstjänstlokalen som Livets Ord har är templet i Uppsala. Det påminner mer om en påkostad och välutrustad konserthall. Lokalen kan rymma upp till 5000 personer.
När man kommer till gudstjänsterna så ska man vara stiligt klädd. Männen har kostym, skjorta och slips, kvinnorna har lång kjol eller klänning.
Gudstjänsten börjar med att alla hälsas välkomna, speciellt någon som kanske är där för första gången. Man uppmanas sedan att vända sig om mot varandra och säga ”Gud ska ge dig din seger idag”.
Det är ingen ensam kantor som sjunger och spelar, här är det en hel orkester. Alla står upp och sjunger med i de medryckande sångerna. Lovsången pågår i en halvtimma och verserna upprepas gång på gång. Människorna är fulla av energi, och står och dansar på stället.
När man så småningom sätter sig ner så presenteras dagens böneämnen. Sedan ber man för alla nyfödda barn. Bönen övergår sedan i tungotal. Tungotalen kommer inte spontant utan de sker på predikantens direktiv. Allting avslutas med att alla utropar ett kraftfullt ”Halleluja”. Kollekten samlas sedan in i stora hinkar.
Därefter uppmanas de som har det svårt eller, de som har något känslomässigt problem att räcka upp handen. Övriga personer runt omkring lägger då sina händer på dennes axlar och ber en bön. Även detta övergår i tungotal och avslutas med ”Halleluja”. Nu förväntas alla problem och svårigheter hos den här personen vara lösta.

Detta är det moderna Livets Träd som finns
i domkyrkan i Linköping. Här kan besökare
tända ett ljus.
Gjort av Carl Gustav Jahnson och Jan Ostwald.


Många ungdomar dras till Livets Ord. Mötenas karaktär kan nog uppfattas som spännande och helt annorlunda än de vanliga gudstjänsterna i t.ex. Svenska kyrkan.
De som besöker Livets Ords gudstjänster första gången får helt stå i centrum. Detta ger en känsla av att man verkligen tillhör något viktigt. Just detta, att tillhöra något viktigt är ofta det många ungdomar söker efter.
Förutom att många ungdomar är medlemmar i kyrkan så är det minst lika vanligt med gamla som unga.


Jämförelser

Tron
Den största skillnaden mellan Livets Ord och Svenska kyrkan är att Livets Ord följer bibeln rakt upp och ner, Svenska kyrkan tar inte allt lika allvarligt . Livets Ord menar att om man verkligen tror på Gud så ska han ge en allt man önskar och ber om. Svenska kyrkan säger att Gud kan ge fyra svar på en bön eller en fråga: ”Ja”, ”Nej”, ”Kanske” eller ”Vänta och du får se”. Med det sista så blir det kanske inte som man har tänkt sig från början men Gud ger en någon bättre.
Hagins lära består av tre delar: anden, själen och kroppen. Om man är stark i sin tro, d.v.s. låter anden dominera så kommer allt gå bra för en i livet. Svenska kyrkan menar att vi är avbilder av Gud. De menar att Gud är treenig, han består av Fadern, Sonen och den helige Anden. Anden är inte något som finns i varje människa utan det är den del utav Gud som finns till för att vägleda oss.
Så i grund och botten så består Livets Ord och Svenska kyrkan på samma tro. Livets Ord tycker däremot att man ska ägna en mycket stor del av sitt liv till Gud.
Svenska kyrkan tror på Gud och Jesus. De försöker leva efter De tio budorden med de tror inte att man måste be väldigt mycket, gå på gudstjänster jämnt och ständigt, leva efter Guds ord till punkt och pricka för att bli älskad av Gud. De tror att om man bara finner Gud någon gång så kommer man till hans paradis.
För att vara medlem i Livets Ord så måste man tro på allt som Livets Ord står för. Svenska kyrkan begär inget sådant, de menar att det är personligt om man väljer att tro eller inte.

Gudstjänsten
Gudstjänsten hos Livets Ord består ofta av mycket folk och kyrkorna är mycket stora. Människorna är uppklädda och det är väldigt festfullt att gå på gudstjänsterna. Hos Svenska kyrkan brukar inte församlingen vara fullt så uppklädda och den brukar inte bestå av lika många. De flesta som är medlemmar i Svenska kyrkan går nästan aldrig på gudstjänster, eller i alla fall väldigt sällan. Livets Ords medlemmar måste och ser det som en självklarhet att gå på varje gudstjänst.
Deras gudstjänster är längre, predikan och lovsången är ibland dubbelt så lång som den är i Svenska kyrkan. Där sjunger man gamla psalmer ur en psalmbok. Antingen sitter man ner eller står stilfullt upp. Livets Ords lovsång kan pågå i en halvtimma. Då är det uppmuntrande och medryckande melodier. Alla står upp och dansar med till musiken och den orkester som ofta spelar.
Både Livets Ord och svenska kyrkan tar nattvarden och menar att de tar del av Jesu Kristus kropp och blod.

Organisationen
Svenska kyrkan har 2225 församlingar runt om i hela landet. En församling styrs utav en kyrkoherde och av kyrkorådet. De delar ansvaret för gudstjänsterna, undervisning av t.ex. konfirmander, diakoni och mission.
En församling kan ha en eller flera präster, kyrkomusiker och övrig personal. Totalt har Svenska kyrkan 25.000 anställda.
Livets Ord bedrivs som en stift, det gör Svenska kyrkan också.
Till skillnad från Svenska kyrkan så fattas alla beslut av Ulf Ekman, hos svenska kyrkan är det kyrkorådet som fattar besluten, detta rådet består av flera personer.
Hos Svenska kyrkan finns organisationerna Lutherhjälpen, Svenska kyrkans mission och Svenska kyrkans i utlandet.
Livets Ord satsar också på mission utomlands, missionsverksamheten i utlandet är den viktigaste uppgiften de har. De sänder ut team som predikar och delar ut bibeln i de länder där tillgången till den är liten.
Det startas hela tiden nya församlingar, som har Livets Ord som grund, runt i i Sverige och i utlandet. Svenska kyrkan försöker hela tiden utveckla nya metoder och modeller för exempelvis konfirmandarbete, gudstjänstliv och diakoni.Intervju med Henrik Wagersten
präst i Trönninge församling

Vad tycker du om Livets Ord?
De har starka ledare som kan dra med sig folk. De har kontroll över sina medlemmar men jag tror inte att det förekommer någon hjärntvätt som vissa påstår.
De har ett aktivt arbete och tar väl hand om sjuka.
De tror mycket och tar bibeln på allra största allvar. Därför är det nog ofta så att de människor som är lite svagare i sin själva blir nog lätt ledsna och besvikna när något kanske inte blir som de har tänkt sig.
Jag avundas prästerna, hade gärna kunna predika som de för. De är väldigt karismatiska. Inget snack om den saken.
Sen vill jag också säga att Livets Ord är ingen sekt, de är inte farliga på något sätt. Som medlem sp sluter man sig inte till Livets Ord som man gör om man ingår i en sekt.
Det som skiljer Livets Ord är nog att de följer bibeln rakt upp och ner.

Vad tycker du om deras kvinnosyn och deras sätt att uppfostra barn?
Jag tror absolut inte på någon form av misshandel. Självklart tycker jag att barn behöver en fast hand ibland men att aga dem löser inga problem. Men det handlar om det igen, att de följer bibeln ordagrant.
Jag håller med om att det är bra att mamman är hemma med barnen. Det har visat sig psykologiskt sätt att mamman är det viktigaste för barnet, i alla fall de första månaderna. Sen tycker jag att pappan ska ha stor del i barnets uppfostran också.
Sen är det ju ofta så att kvinnor har lättare för att lösa problem och hålla ihop familjen.

Varför tror du människor går över från Svenska kyrkan till Livets Ord?
Den var enkel. De håller sig närmare bibeln, det finns ingen politik. De har också starka ledare vilket för att medlemmarna inte behöver fatta några svåra beslut själva. Sen har de ett otroligt bra arbete också.

När det gäller tungotalen. Tror du att det är Gud som talar genom dem?
För en del människor tror jag.

Tror du att människors problem löses för att resten av församlingen ber för dem?
En del problem löses kanske. Många behöver nog bara känna kärlek och att Gud är nära.

Vad tror du om helvetet?
Ha ha! En plats utan Gud helt enkelt.

Vart tror du de flesta människorna hamnar, i himlen eller i helvetet?
Det vet jag inte. Finner man Gud någonstans i livet så kommer man nog till himlen. Men det är nog många som är i himlen så det går nog inte att räkna.

Så till sist. Hur ser Svenska kyrkan på män och kvinnor, är de jämlika?
Svenska kyrkan är nog de som driver det längst. Vi har mycket fler kvinnligare präster idag än förut och fler än många andra kyrkor. Vi har två kvinnliga biskopar och de flesta av våra besökare är kvinnor.


Avslutning

Arbetet har tagit lite längre tid än vad jag hade tänkt mig. Det fanns mer att skriva om än vad jag trodde. Istället för att bara svara på de frågor som jag hade fått i uppgift att göra så ville jag gärna skriva annan övrig fakta om Livets Ord för jag ansåg den som nödvändig.
De flesta av mina frågor har blivit besvarade. Det har inte varit särskilt svårt att hitta svar på dem. Ibland har man fått läsa lite mellan raderna för att hitta det man sökte efter.
Skillnaden mellan Svenska kyrkan och Livets Ord var inte alls så stor som jag hade förväntat mej.
Själv så är jag kristen men jag kan inte riktigt svara på om jag är troende.
Nu har jag konfirmerat mig i över ett halvår och tron är väl större än vad...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Livets ord

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

  • Inactive member 2011-06-04

    Jag är uppväxt i svenska kyrkan men har börjat gå till livets ord Göteborg det senaste året. Jag håller verkligen med Henrik Wagersten i det han säger. Dock så är det saker tidigare i texten som verkligen ger fel bild om livets ord och faktiskt är motsägelsefulla. Jag tänker mest på synen om hur man blir frälst. Livets ord är väldigt bibeltrogna och är väl medvetna om Rom 10:9 liksom alla andra kristna församlingar. Livets ord har aldrig trott på frälsning genom egna gärningar. Jesus gjorde allt jobb och vi behöver bara tro på honom. Dock är det bra att man går till kyrkan regelbundet för att inte halka ur sin tro. Kristen gemenskap är viktig för motivation. Någonting jag har hört som Jag inte kan garantera grunder för är att Ulf Ekman egentligen inte fattar några beslut själv angående församlingen. Styrelsen fattar alla beslut och kan även om de skulle vilja, sparka Ulf från hans arbete. Annars bra och utförligt arbete.

Källhänvisning

Inactive member [2005-02-03]   Livets ord
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=3326 [2021-05-06]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×