Närståendes upplevelser i möten med vårdpersonal inom äldreomsorgen -en litteraturstudie

934 visningar
uppladdat: 2005-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Äldre människor kan på grund av demens eller andra orsaker ha svårighet att uttrycka sina behov. Närstående utgör då en viktig länk mellan dem och vårdpersonal och är ofta en outnyttjad resurs för de äldres livskvalitet. Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva närståendes upplevelser i möten med vårdpersonal när de har en äldre anhörig som tillfälligt vistas för avlastning på vårdinstitution eller bor i ett särskilt boende. För att få fördjupad kunskap söktes artiklar via referensdatabaser. Sökningen resulterade i 17 vetenskapliga artiklar som motsvarade vårt syfte. De analyserades enligt Burnards (1991) metod. Från innehållsanalysen framträdde fyra kategorier: att få för lite information och inte veta hur given information tillvaratas: att kunna samtala och utbyta information med varandra: att ha svårigheter i relationen, bli ignorerad och inte känna delaktighet: att utveckla bra relationer, känna förtroende och mötas av medkänsla. Närstående behöver kontinuerlig information, och som sjuksköterska är det viktigt att få bekräftat att närstående förstår och tillgodogör sig den givna informationen. För att möjliggöra optimal delaktighet för närstående bör sjuksköterskans arbetssätt utgå från ett familjecentrerat synsätt, där närstående ...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Närståendes upplevelser i möten med vårdpersonal inom äldreomsorgen -en litteraturstudie

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2005-01-01]   Närståendes upplevelser i möten med vårdpersonal inom äldreomsorgen -en litteraturstudie
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=32872 [2020-02-24]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×