Wicca

3 röster
11836 visningar
uppladdat: 2005-02-02
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Introduktion

I detta SOF har jag valt att rikta in mig på de olika sätt som man kan utöva Wicca på och vad det är för stora skillnader på de olika covens inom Wicca. (En coven är som en församling).

Wicca är en naturreligion och de önskar måna om allt levande och koncentrerar i regel sina energier på att skapa glädje, harmoni och kärlek. De sätter naturen i första hand, men det betyder inte att de låter människor stå utan hjälp om naturen behöver hjälp, nej människan är av största grad en del av naturen. Människan lever inte på naturen, de lever med den, i den.

Det finns en oerhörd mängd traditionslinjer inom wicca. Den största skillnaden från tradition till tradition, coven till coven, är hur de utövar wicca. Vilken struktur följer de? Är det den vanliga ritualstrukturen med: öppning, kasta cirkel, åkallan av gudinnan och guden, åkallan av väderstrecken, praktiskt arbete, avslutning, eller arbetar de enligt helt fria principer? Har man en överstepräst och översteprästinna som leder ritualen eller skiftar ritual ansvaret? Är man "working covens " eller "training covens"? Det finns många skillnader. Och jag hade tänkt att gå in lite på det här genom att jämföra fyra olika covens med varandra.

Inom Wicca finns det två huvudtraditioner. En som bygger på läran från Gerald Gardner och Alexandersk wicca som bygger på undervisning från Alex Sanders. Sen har vi då även Eklektisk wicca som är en bland många fler andra covens. Det är dessa covens och Dianisk wicca som jag har valt att fördjupa mig i.

Frågeställningar

? Vad är det för skillnad på Gardneriansk wicca, Eklektisk wicca, Alexandersk wicca och Dianisk wicca?
? Vad är det för skillnad mellan att utöva Wicca som solitär och i en coven?
? Spelar det någon roll om man utövar Wicca som solitär eller inom en coven?

Källpresentation

Den information jag har hittat har jag tagit från Internet och ifrån en bok som heter En Wiccas handbok. En del fakta är mer trovärdiga än andra, för att en del sidor är skriva av personer som själva är Wiccor. Jag hittade till och med en sida som har gjorts av en översteprästinna. Sen har jag även tagit lite fakta från såna som inte är Wiccor, men har studerat denna religionen ett tag och lagt ut den informationen de kommit fram till på Internet. En av källorna har reserverat sig med följande citat:
”Det som står på denna hemsida är den skrivandes högst personliga åsikt och inte en absolut sanning! Den skrivande förbehåller sig också rätten att kunna ändra åsikt utan att i god tid före utannonsera detta.”


Faktadel

Inom ett coven betonas de familjeband som man knyter. Det sägs att ett coven kan vara mer än en familj. Vid någon av de första initieringarna nämns ofta "the burning times" det vill säga häxförföljelserna, som en orsak till ett löfte om tystnad. Tysthetseden är till för att skydda medlemmarnas identitet och för att hålla det egna covenmaterialet hemligt, man diskuterar det inte utanför cirkeln. Förtroende är en av de viktiga hörnpelarna inom wicca.

Detta är några punkter som man kan säga att alla covens i princip följer:

De flesta anser att om man tar in personer som är under 18 år i sin coven så är man inte en seriös coven. De ser helst också att de som önskar gå med i deras coven är över 20 år. Vill man bli medlem i ett coven får man ta första steget själv och be om att bli initierad. Efter den förfrågan följer en "försöksperiod", vanligtvis 1 år och en dag, där både initianden och covenet känner efter att det stämmer, att detta verkligen är vad den personen önskar. En coven består också oftast av max 13 personer. De följer också The Wiccan Rede, som finns i lite olika versioner. Och en utav dem kan du läsa på sidan 5.

Wiccareligionens 3 grundprinciper

? Att känna kärlek och bekantskap med naturen.
? Att betrakta verkligheten som en manifestation av guden och gudinnan
? Att leva efter the wiccan rede´s budskap An ye harm none, do what ye will, som innebär att allt är tillåtet så länge ingen kommer till skada.


Gardneriansk wicca:

Denna tradition är den äldsta och är troligtvis den mest dominerande i dag. Anhängarna följer de läror och traditioner som sattes upp av Gerald Gardner. Man betonar dyrkan av gudinnan och den behornade guden och covenet leds av en översteprästinna och en överstepräst. En kvinnlig wiccan initieras av en man, en man av en kvinna. Där finns tre grader av initiering. Först efter den tredje gradens initiering kan man bli överstepräst/prästinna inom gardneriansk wicca. Inom traditionell gardneriansk wicca – liksom alexandersk wicca – var det vanligt med rituell nakenhet under ceremonierna, detta för att få känslan av att komma närmare naturen och uppleva kroppens helighet. Det hände även att man tog till bindning och rituell piskning (trolig influens från Gardner själv.) Detta som någon form av "symboliskt lidande." Vissa gardnerianska wiccaner hänger sig även åt tantra, sexmagi. Detta har dock både ifrågasatts och ogillats av många, så idag är det inte lika vanligt. Man följer "the wiccan rede" och dess poängterande: "Så länge du inte skadar någon, gör vad du vill."

Alexandersk wicca:

Detta är den näst största förgreningen inom wicca idag (räknat över hela världen). De lägger stor vikt vid ceremoniell magi och bandmagi. Medlemmarna genomför riterna ”skyklädda”, dvs nakna. Mycket inom alexandersk wicca, påminner om den gardnerianska.

Eklektisk wicca:

De följer inte någon speciell tradition utan tar lite från de olika traditionerna så att de passar just dem. De lär sig och tar del av många olika magisystem Det är vanligt att ekletiska wiccor även är solitärer.

Dianisk wicca:

Är den tradition som har en stark feministisk prägel. Män tillåts oftast inte som medlemmar och man dyrkar enbart gudinnan – inte guden, men man erkänner honom, men man dyrkar inte honom. Man har heller inga grader (det är som rang). De bygger till stor del på Lelands "Aradia" och Murray´s "The witchcult in western Europe".
Solitärer:

Det är ensamma Wiccaner som utövar Wicca själva. De tillhör alltså inte någon coven. De kan följa olika traditioner precis som covens. Dessa solitära Wiccaner kan vara sökande efter ett passande coven, eller så kan de ha valt vara solitära av olika skäl. En del coven anslutna Wiccaner kan ha svårt att acceptera solitära Wiccaner för de tycker att ” It takes a Witch to make a Witch” (det tar en häxa, att göra en häxa). Andra anser att de solitära Wiccanerna är precis lika bra som de själva.


Diskussion

Jag har inte fått fram så jättemycket om de olika covens för att detta är ju en sak som ska vara hemligt. Covens medlemmarna har nämligen inte lov att säga vad de gör i just sin coven, så man får bara veta lite kortfattat vad det är de sysslar med.

Skillnaden mellan Gardneriansk wicca och Alexandersk wicca är i princip bara att de Alexanderska wiccanerna lägger större vikt vid ceremoniell magi och band magi än vad de Gardnerianska wiccanerna gör. Så dessa två covens är väldigt lika. Sen har vi ju då de Eklektiska wiccanerna och de Dianiska wiccanerna. De Eklektiska wiccanerna är oftast solitärer som arbetar ensamma. Det är där de skiljer sig väldigt mycket från de övriga tre coverna. Dessutom så är det en blandning av väldigt många olika traditioner. För Eklektiska wiccaner tar de det som de tycker passar dem från olika covens. De gör helt enkelt så att de får regler och sätt att utföra ritualer på som passar just dem. Det är som ett skräddarsytt program. De Dianiska wiccanerna är väldigt inriktade på att kvinnan är stark. De dyrkar nämligen bara gudinnan. Så är det inte bland de Gardnerianska och Alexanderska wiccanerna. De dyrkar både guden och gudinnan.

Skillnaden mellan att utöva Wicca i en coven och att utöva Wicca som solitär är att om man är med i en coven så kan man ju få stöd och hjälp från de andra medlemmarna i ens coven och man kan kanske lättare få hjälp med en del frågor som man kanske har. Allt detta kan man ju få som solitär Wicca också, men det kan vara svårare att hitta människor som vill hjälpa en med att utveckla sina förmågor och utöka ens kunskap. För man kan ju få mycket mer information om man är medlem i en coven än om man ska försöka hitta all fakta och information själv. Det spelar alltså ingen roll om man är medlem i en coven eller inte, men som solitär kan du ju själv bestämma när du vill utföra en ritual och du behöver inte bekymra dig om att missa ett möte med dina coven medlemmar och det kan ju kännas skönt att få bestämma lite mer fritt. Fast en del kanske det känns skönare när det är lite mer strikt. När det är en översteprästinna eller överstepräst som sköter väldigt mycket av förberedelserna och att de har någon de kan fråga om problem de stöter på när de utövar Wicca hemma.

Slutsats

De slutsatser jag har dragit är att det inte spelar så stor roll om man tillhör en coven eller inte. Skillnaden är bara att det kan vara lättare att få tag på information om man tillhör en coven. Jag har även kommit fram till att det är svårt att få fram fakta om de olika covens för att det är en sak som ska vara hemligt. Man ska inte säga vad man håller på med inom sin coven. Men jag har i alla fall kunnat konstatera att de Gardnerianska och Alexanderska wiccanerna är väldigt lika för de Alexanderka wiccanerna har grundat sitt sätt att utöva Wicca på från de Gardneranska wiccanerna. Sen skiljer sig både de Ekletiska och de Dianiska wiccanerna åt från de andra. De Ekletiska gör det genom att de tar olika regler och sätt att utöva ritualerna på från olika traditioner och de Dianiska wiccanerna dyrkar bara gudinnan, men inte guden.Källförteckning

http://home.student.uu.se/p/pean2695/wicca1.html
Ansvarig utgivare: Peter Andersson
Datum: 041219
Senast uppdaterad: 2004-02-17

http://web.telia.com/~u51104354/Wicca/index.htm
Ansvarig utgivare: Iona Rosien
Datum: 041219
Senast uppdaterad: 2003-11-11

http://hem.bredband.net/disavi/distext/religionen/vadwicca.htm
Ansvarig utgivare: Hella
Datum: 041219
Senast uppdaterad: 2004-09-18

http://paranormal.se/topic/religion/wicca.html
Ansvarig utgivare: Sanaz Ahmadi
Datum: 041219
Senast uppdaterad: 2004-08-13


The Wiccan Rede

Bide the Wiccan Laws we must, In Perfect Love and Perfect Trust.
Live and let live, Fairly take and fairly give.

Cast the Circle thrice about, To keep the evil spirits out.
To bind the spell every time, Let the spell be spake in rhyme.

Soft of eye and light of touch, Speak little, listen much.
Deosil go by the waxing moon, Chanting out the Witches´ Rune.

Widdershins go by the waning moon, Chanting out the baneful rune.
When the Lady´s moon is new, Kiss the hand to her, times two.

When the moon rides at her peak, Then your heart´s desire seek.
Heed the North wind´s migh...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Wicca

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2005-02-02]   Wicca
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=3287 [2020-12-01]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×