Studier av genomföringsdelen i symfonier komponerade av W. A. Mozart - ett försök att konkretisera musikalisk form

1 röster
1751 visningar
uppladdat: 2007-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Title: Studies on the development section in symphonies composed by W.A. Mozart ? An attempt to concretize musical form. This study, which has an earlier work by the author as its starting point, aims to concretize the development section by examining symphonies composed by W.A. Mozart. To accomplish this, factors like themes, harmony progressions and emphasized keys have been examined. Analyses according to the theory of harmonic functions have been employed to understand the relationships between the harmonic units. Furthermore the study displays the variety of different views on sonata form that exists in the present musicological discourse. The results are compared with other interpretations of the form and also with the results from the original study. Den här studien, som har sin utgångspunkt i ett tidigare arbete av författaren, har som syfte att försöka konkretisera genomföringsdelen genom studier av symfonier komponerade av W.A. Mozart. För att lyckas med detta har faktorer såsom tematik, harmoniska progressioner och betonade tonaliteter granskats. Funktionsanalys har använts för att förstå de harmoniska enheternas relationer till varandra. Vidare visar studien på de varierande synsätt, gällande sonatformen, som existe...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Studier av genomföringsdelen i symfonier komponerade av W. A. Mozart - ett försök att konkretisera musikalisk form

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2007-01-01]   Studier av genomföringsdelen i symfonier komponerade av W. A. Mozart - ett försök att konkretisera musikalisk form
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=32708 [2020-09-21]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×