Ryska Revolutionen

41 röster
57329 visningar
uppladdat: 2000-11-21
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Ryska Revolutionen

Förord
Jag tänkte göra ett arbete om ryska revolutionen för att jag tycker att det verkar vara ett intressant ämne. Hur man lyckas göra en sådan gigantisk katastrof av socialismen. Om Lenin lyckades med att överföra Marx teorier till verklighet.

Varför Revolution?
1917 var Ryssland svårt härjat av världskriget, det rådde brist på mat och industrin var i kris. Råvarubrist, dåliga kommunikationer, utslitna maskiner och hårda konflikter. Man hade gått in i första världskriget utan att vara förberedda på krig och därför hastigt ersatt mängder av civil produktion med militär produktion. Detta tog hårt på Ryssland.

Ryssland var ett envälde och styrdes av Tsaren, han var både värdslig och kyrklig ledare för landet. Han behövde endast stå till svars inför gud. Hans makt gick genom kyrkan och framföra allt adeln som ägde hälften av Rysslands mark, medan de bara utgjorde 1% av befolkningen.

Den här styrelseformen väckte ilska hos stora delar av Rysslands befolkning. Revolutionära grupper bildades i hemlighet eftersom all kritik riktad mot Tsaren var strängt förbjuden. Det var främst bönder och arbetare som var missnöjda med regimen, men också överklassen ville ha en förändring. Vissa tog intryck från västvärlden och ville ha kvar tsaren men med en riksdag vid sin sida. Andra gick på Karl Marx teori, att man skulle göra sig av med allt vad stat, överklass och kyrka gällde och vägen dit var en revolution. Det var runt 1870 som Marx idéer började få anhängare, men eftersom tsaren hade förbjudit tryckning av hans texter var man tvungen att smuggla in böcker.

1861 avskaffade man livegenskapen i Ryssland, det innebar att bönderna som förut hade vart bundna av sina ägare nu var fria. Detta förändrarde emellertid inte så mycket för bönderna som fortfarande inte hade pengar att köpa egen jord för. Detta innebar det strömmade in mängder egendomslösa från landet till städerna. Dessa utgjorde nu basen i industrin sin nästan helt saknade utbildad arbetskraft. Nu hade man en mycket outbildad och fattig arbetarklass i princip direkt från bondgårdarna. I detta skede var fattigdomen utbredd, man levde primitiva liv och alkoholismen var ett stort problem. Fackföreningarna var ganska svaga, men i och med att arbetarklassen var koncentrerad i städerna underlättades spridningen av revolutionära ideér.

Februarirevolutionen
Till följd av att man hade slått om den civila produktionen till militär under krigsåren så uppstod brist på civil materiel och mat. Petrograd var en av de platser som drabbades värst. Hungerkravaller bröt ut på stadens gator och torg. Paralellt med hungernöden var det också en stor politisk oro i staden. Under januari/februari var över en halv miljon arbetare ute i demonstrationer. Den 23 februari gick kvinnorna i syfabrikerna ut i strejk och krävde 8-timmars arbetsdag och bättre arbetsförhållanden, de vädjade till metallarbetarna om hjälp. Detta blev startskotten för revolutionen. Den 27:nde var halva Petrograd i strejk, man krävde att enväldet skulle avskaffas och tsarens avgång. Även soldaterna vände sig mot styret, Tsarens styrkor mass-desserterade och Tsaren avsattes. Nu öppnade man fängelser och politiska fångar som tillfångatagits under strejkerna frigavs.
Arbetare och soldaterna skapade sovjeter som betyder råd. Dessa bildade också en borgerlig regering, och sovjeterna samarbetade med den till en början.

Lenin
Vladimir Ilich Ulyanov – som senare kom att kallas Lenin - föddes 1870 i Ryssland. Han levde i en familj med sex barn. När Lenin var 11 år gammal gick hans äldsta bror Sasja med i Folkets frihetsparti, som var en hemlig organisation som gick ut på att störta Tsarväldet. Han hade anmält sig att utföra ett mord på dåvarande tsaren Alexander III. Men tsarens polis avslöjade dem och Sasja blev avrättad. Året var 1887 och Vladimir, 17 år gammal blev famlijens överhuvud efter att fadern hade dött några år innan. Han beundrade sin döde bror enormt.

Vladimir började studera juridik samma år som brodern avrättades. Han tvingades att göra avbrott i studierna eftersom han inte var välkommen till undervisningen eftersom han tillhörde en revolutionär famlij. Under sin studietid började han att studera Karl Marx skrifter och gick med i en marxistisk organisation efter han tog examen i juridik.

Efter examen arbetade Lenin som revolutionär på heltid, han ville göra Marx teorier till praktik. 1903 gav Lenin ut en lite bok, Vad måste göras där han beskrev hur han ville organisera en revolution. Han menade att man en liten grupp människor som var väl insatta i den revolutionära verksamheten, skulle leda hela proletariatet. Samma år som boken kom ut så splittrades Rysslands marxistiska parti och Lenins anhängare bildade ett nytt parti med Lenin som ledare, Bolsjevikerna.

1905 kom revolutionen men slogs ner av tsarens styrkor. Det var först 1917 som saker började hända. Efter februarirevolutionen började Lenin genast kämpa för att störta den borgerliga regeringen och sedan ta makten. Den provisoriska regeringen hade inte fått så bra start och de förlorade sitt förtroende. Bolsjevikerna fick allt fler anhängare.


Oktober revolutionen
Sommaren 1917 var det återigen strejker och demonstrationer på Petrograds gator och torg, man krävde att regeringen skulle avsättas och arbetarna skulle få kontroll över fabrikerna själva. En orsak till detta var att regeringen hade gett order om att skicka ett regemente från Petrograd till fronten för att kämpa mot tyskarna, följden blev en halv miljon soldater och arbetare som demonstrerade.

I augusti försökte en överbefälhavare från armén, Kornilov ta makten. Han ledde en kontra-revolutionärgrupp och ville införa diktatur. Detta förhindrade dock arbetare i Petrograd som gjorde allt för att sabotera för Kornilov och hans styrkor.

Nu hade bolsjevikerna majoritet bland sovjeterna. Nästa steg var givet, att störta den nuvarande regeringen. Revolutionen gick förvånansvärt enkelt och man stötte inte på mycket motstånd. Man störtade regeringen och sovjeterna valde en bolsjevikregering.

Fabrikskommitéer
Mellan de två revolutionerna fabriksarbetarna i Petrograd bildat Fabrikskommitéer där man strejkade och demonstrerade för bättre arbetsförhållanden och kortare arbetsdagar. I dessa var det arbetarna som bestämde helt och hållet. Då fabriksägarna motsatte sig detta hade de inget tsar att luta sig emot och ibland avsattes de helt enkelt. Arbetarna själva tog då över produktionen. Vid Lenins första tal efter revolutionen sade han "Vi skall upprätta verklig arbetarkontroll över produktionen”. När bolsjevikpartiet hade makten lade fabrikskommitéerna fram ett förslag om arbetarkontroll. Detta struntade dock Lenin i och använde sitt egen modell istället, vilket innebar i att inordna fabrikskommitéerna i de statliga myndigheterna. Detta innebar en högre kommité som kallades Allryska Arbetskontrollrådet, i vilken representanter från fabrikskommitéerna stod i minoritet. Redan i december blev det ännu mer centraliserat och "Högsta rådet för nationalhushållningen” uppstod. Senare reducerades fabrikskommitéernas uppgift till att kontrollera beslut tagna av staten. Till slut blev det alltså till att fabrikskommittéernas beslut kunde upphävas av fackföreningarna och fackföreningarna stod under staten som styrdes av Bolsjevikpartiet. De gamla ägarna fick sitta kvar och de som hade avsatts tillsattes igen.

Inbördeskriget
1918 bröt inbördeskrig ut i landet. I huvudstaden hade bolsjevikerna tagit över lätt, men resten av Ryssland var ett större problem. Bolsjevikerna – De Röda – stod mot de som stödde det gamla tsarväldet och de som ville ha regeringen kvar – De Vita – som dessutom fick stöd av västvärlden, England och Frankrike. 1922 var kriget över och De Röda stod som segrare, den främsta anledningen var att motståndarna kämpade för olika mål medan de själva stod enade.

Stalin
Lenin dog år 1924. Efter honom tog en man vid namn Stalin över. Han blev senare känd som en av världshistoriens största tyranner tillsammans med Adolf Hitler. Under denna tiden 1924-1956 avrättades 1-2 miljoner människor och 15-20 miljoner dog i arbetslägren, Gulagarkipelagen och under transporter. De flesta av de som avrättades och skickades till arbetsläger var folk som motsatte sig tvångskollektiviseringen av jordbruket.


Avslutning
Lenin hade lovat att arbetarklassen och bönderna skulle få makten i Ryssland. Marx hade talat om ”Proletariatets Diktatur” där proletariatet skulle ha makten. Istället känns det som det var en diktatur över proletariatet. Lenin gjorde så att en välutbildad elit av yrkesrevolutionärer styrde de stora massorna. Om det ska kallas socialism anser jag inte att en liten grupp skulle kontrollera samhällets tillgångar som bolsjevikerna gjorde under dessa år.
Arbetarna fick det inte bättre efter att bolsjevikerna kom till makten, fabrikskommitéerna trycktes ner och staten och inte arbetarna kontrollerade produktionen. Till slut hade folket och arbetarna mindre rätt att organisera sig och strejka än i de kapitalistiska länderna i väst.

Det var arbetare och bönder som krossade den gamla ordningen, men de hade ingen kra...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Ryska Revolutionen

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

  • Elina Gärskog 2015-10-17

    Super bra text med bra förklaringar! tack så mycket, det var intressant och bra skrivet

Källhänvisning

Inactive member [2000-11-21]   Ryska Revolutionen
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=326 [2018-12-15]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×