Förbättrade transporter från Liko AB till kunder

1555 visningar
uppladdat: 2004-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Detta examensarbete har utförts hos Liko AB i Alvik, Luleå. De säljer främst personlyftar för rörelsehindrade människor, och deras kunder finns i Sverige och i ett 20-tal länder till. Logistikavdelningen på Liko AB har insett att transporter från dem till deras kunder är en viktig del i deras arbete. I dagsläget anlitar de till största del Schenker AB för transport och de har liten insyn i, och dålig kunskap om, den delen. Syftet med detta arbete är att kartlägga hur transport från Liko AB till kund fungerar i dagsläget. Det innefattar transport av produkterna till kund samt det arbete som utförs för att det ska kunna ske, det vill säga behandling av kundorder och förberedelse för leverans. Även avtal med kunder och speditör, mätning av leveransprecision samt kostnader och intäkter förknippade med transport ingår. Förslag ska ges på hur transporterna kan förbättras med avseende på kostnad, transporttid och leveransprecision. Då en kund beställer produkter från Liko AB kan leverans avgå från fyra olika platser i Sverige beroende på vad som beställs. Totalt var fraktkostnaden vid leverans från Liko AB till kunder det senaste året 5.3 Mkr. Kunskapen om transporttider och leveransprecision finns dock inte inom Liko AB i dagsläget eftersom Schenker AB inte tillhandahållit dem med statistik över transporttider respektive att leveransprecisionen inte mäts. Kartläggningen av nuläget visar att nio områden behöver analyseras och förbättras. Dessa är transportbidrag, fraktkostnad per speditör, debitering av frakt, transportförsäkring, leveransklausuler, innehåll i avtal med speditör, leveransprecision, transporttid och leveransdagar. För att sänka de administrativa kostnaderna och för att förenkla arbetet kring fraktdebitering föreslås införande av procentuell fraktkostnad. Vidare bör försäkringsbrevet skrivas om så att det tydligt framgår vad försäkringen omfattar. När något händer med gods under transport är det viktigt att det i försäkringsbrevet framgår vad som omfattas av försäkringen för att undvika tolkningstvist med försäkringsbolaget. Den leveransklausul Liko AB vill ska gälla med internationell kund ska de ha skrivet i avtal och även låta det stå på andra dokument. Detta för att veta vad som egentligen gäller vid leverans samt för att kunder inte ska kunna ifrågasätta det. Liko AB bör avtala med internationella kunder att leveransklausulen CIP ska gälla för att gods under transport ska vara försäkrat men att Liko AB ändå inte står för risken. En annan förbättringsåtgärd är att de bör ställa krav på Schenker AB som nuvarande speditör att de ska ge statistik på transporttider eftersom det är möjligt. Vidare bör Liko AB bör...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Förbättrade transporter från Liko AB till kunder

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2004-01-01]   Förbättrade transporter från Liko AB till kunder
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=32384 [2020-02-25]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×