Vad är hälsa för dig?

6496 visningar
uppladdat: 2008-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Vi har använt oss av den kvalitativa forskningsansatsen fenomenografi. Fenomenografin är en teoretisk och metodisk ansats för att komma åt skilda uppfattningar av ett fenomen. Hälsa är det fenomen som vi avser att undersöka. Vi genomförde ostrukturerade intervjuer med öppna frågor, med sju elever i år 7. Vid analys av intervjuerna urskiljdes olika uppfattningar och kategoriserades i skilda beskrivningskategorier. Det visade sig att eleverna hade tydliga uppfattningar av hälsa. Analysen resulterade i fyra beskrivningskategorier. Hälsa är att ta hand om sin kropp handlar om att aktivt påverka sin kropp för att hålla den så frisk som möjligt exempelvis genom att äta nyttigt och motionera. Hälsa är en positiv upplevelse belyser upplevelsen av hälsa till exempel att må bra. I Hälsa är att ingå i ett tillfredsställande socialt samspel uppfattas hälsa vara något som erhålls i ett positivt socialt samspel mellan människor såsom med kompisar. I Hälsa är ett positivt samspel me...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Vad är hälsa för dig?

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Källhänvisning

Inactive member [2008-01-01]   Vad är hälsa för dig?
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=32106 [2020-06-02]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×