Islam

18 röster
56183 visningar
uppladdat: 2004-06-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Bilagor
I. Tankekarta för ”Livets skapelse”
II. Tankekarta för ”Människans skapelse”
III. Tankekarta för ”Skriftens historia”
IV. Tankekarta för ”Muslimsk matkultur”


2. Inledning

2.1. Därför valde jag att fördjupa i Islam
Islam är en av de största världsreligionerna. Sedan den 11 september, händelsen som skakade hela världen och satte fart på terrororon, har många människor fått en förvrängd bild av vad Islam egentligen innebär. Syftet med det här arbetet är att kunna fördjupa sig i religionen och förstå sig på hur muslimer tänker, samt ge ett budskap om att man inte ska koppla Islam med terror.


2.2. Frågeställningar
De områden som jag och de övriga i klassen fick arbeta med var livets skapelse, människans skapelse, skriftens historia och matkultur. De frågeställningar som jag hade var:

Vem var skaparen? Hur/var/när skapades livet?
Varför/var/hur/när skapades människorna? Hur vill Gud att människan ska vara? Vad gjorde Gud med människan? Hur ser ett muslimskt liv ut?
Finns det några heliga/viktiga skrifter? Vad är skrifternas budskap? Har den skrivits om? Vem/vilka har skrivit den? Finns det muslimska symboler?
Vad är Ramadan? Vad för mat är förbjuden resp. tillåten? Vad har de för regler?


3. Rapport

3.1. Livets skapelse
I den muslimska skapelseberättelsen sägs det att Gud (Allah) skapade paradiset, och där skapade han livet.

I tidernas morgon, ja innan tiden själv fanns, fanns Gud. När Gud vill skapa
något, behöver han bara ’varde’, och så blir det till. Så gick det till när Gud
skapade himlen och jorden.

Så börjar berättelsen. Den fortsätter med att Gud sedan skapade alla djur som kunde gå, simma, krypa och flyga. Han skapade sedan änglarna, solen, månen och stjärnorna och gav dem en plats i universum. Sedan lät Han regn skölja över jorden så att den blev mjuk, och lät alla växter spira fram.
Skapelseberättelsen finns i Koranen, och det finns antagligen ingen muslim som inte har läst eller hört den.


3.2. Människan

3.2.1. Människans skapelse
Skapelseberättelsen fortsätter med att Gud sände ned alla änglarna till horden, där de skulle hämta sju händer fulla av lera i olika färger. Av leran skulle Gud forma en människofigur. Han blåste liv i den och människofiguren blev livs levande. Denna första människa kallades för Adam.
Adam fick leva i paradiset, tillsammans med Eva – den första kvinnan - som Gud skapade senare. Gud placerade paret i en underbar trädgård i paradiset. Guds tanke med Adam och Eva var att de skulle ta hand om paradiset. Han lärde dem alla djurens namn, och sa till dem att de kunde äta vad de ville, dock ej från det förbjudna trädet.
Iblis, en av änglarna, trotsade Gud. Han frestade Adam och Eva att äta av det förbjudna träder. Gud såg då att Adam och Eva inte följde reglerna och kastade ner dem på jorden som straff. Sedan dess har människorna levt på jorden, som förser människorna med mat och dryck och husrum.

3.2.2. Ett muslimskt liv
En muslim ska följa Guds plan, de fem pelarna. De som underkastar sig Guds vilja kommer att få ett evigt liv i paradiset efter döden. Den första pelaren är trosbekännelsen, att man erkänner sin tro på Gud. Den andra pelaren är bönen - att man ska be minst fem gånger om dagen. Att ge gåvor till behövande personer är den tredje pelaren. Den fjärde pelaren är fastan under Ramadan. (Mer om detta senare)
Den femte och sista pelaren är den vallfärd som varje muslim bör göra en gång i livet. Om det dock kostar för mycket behöver man inte göra vallfärden, och detta betyder att den femte pelaren är den enda pelare som inte är obligatorisk.
Det finns två olika muslimska folkgrupper, shiamuslimer och sunnimuslimer. Båda använder samma koran, och de flesta muslimer är sunnimuslimer. Skillnaden mellan shia- och sunnimuslimer är att shiamuslimer på något sätt har blodsband till Muhammed. Shiamuslimer och sunnimuslimer tycker också olika vad gällde dem som skulle ta över efter Muhammeds död. Shiamuslimerna hävdade att Muhammed utsåg sin kusin Ali som sin efterträdare, medan sunnimuslimerna kontrade med att det inte fanns något skrivet om efterträdandet.


3.3. Skriftens historia
Den mest kända av de muslimska skrifterna är Koranen. En gång sände Gud ner ett sändebud (Gabriel) till Muhammed som berättade för honom allt Gud ville ha sagt till människorna. Muhammed läste upp det från minnet för andra, och de som lyssnade på honom skrev ner det han sa. Muhammeds följeslagare lärde också sig Koranen utan till. Man brukar kalla Koranen för Allahs sista uppenbarelse.
Det fördes många krig runt Arabien och många av Muhammeds följeslagare dog. Muslimerna blev oroliga för att det snart inte skulle finnas någon som kunde Koranen utantill. Därför samlade man ihop alla de som kunde Koranen utantill, och skrev ner Koranen som man sedan skickade ut kopior till alla andra som var troende. Sedan dess har Koranen inte ändrats.
Förutom Koranen finns också Sunna och Sharia. Sharia är den lag som finns i koranen, som förklarar Koranen. Sunna är den skrift som kompletterar Koranen, och skrevs ner av dem som följde Muhammeds liv.
Muslimer ogillar översättningar av Koranen eftersom de anser att Koranen bara kan förstås på sitt ursprungsspråk, arabiskan.

3.4. Muslimsk matkultur
Att leva som muslim innebär att man måste följa en del regler. Matreglerna är några av dem. En välkänd muslimsk mattradition är Ramadan, eller fastan. Ramadan är den nionde månaden under det muslimska året då man inte får äta någonting under en viss period under ett dygn. Man fastar. Fastan börjar i gryningen och slutar efter solnedgången. Barn behöver inte fasta, likaså gravida kvinnor, mödrar som ammar eller de som är sjuka m.fl.
En matregel som också är välkänd är att muslimer inte får äta svinkött. Det ingår i gruppen förbjuden mat, som även kallas för haram. Mat som är haram är bland annat blodmat, griskött. Det finns dock två undantag och dessa är lever och mjälte - de får man äta. Även kött från djur som inte är slaktade på rätt sätt är haram, vilket jag kommer att ta lite längre ner.
Mat som är tillåten, däremot, kallas för halal. Det omfattar all den mat som inte ingår i haram.
Islam har en slaktlag som på svenska kallas för skäktning. Det innebär att man skär av stora blodådror, oftast med ett snitt över halsen, och låter all blod rinna ut.. Det eftersom blod räknas som haram-mat. Slaktaren måste antingen vara muslim, jude eller kristen. Under slaktningen ska djurets huvud vara vänt mot Mekka, och vid dödsögonblicket ska slaktaren uttala en mening, ”Bismillh, Allahu akbar”, som betyder ”I Guds namn, Gud är större”. Skäktning är enligt svensk lag förbjuden i Sverige, eftersom djuret inte bedövas innan slaktningen. Men de flesta muslimer accepterar det ändå, att djuret måste bedövas innan.

4. Egna tankar och åsikter
En tanke slog mig när jag skrev om den muslimska matkulturen. Under Ramadan fastar man från morgon till kväll, vilket innebär att man inte äter något i ca 10 timmar, beroende på var man befinner sig. Innan fastan börjar laddar man upp sig rejält med mat, för att klara av den långa fastan. Är inte det lite skadligt för hälsan?
Under den tid då Islam funnits hittills har det hänt många saker i världen. Frågan är hur man ska kunna anpassa alla dessa traditioner och det som står i Koranen till det nya samhället? Islam har en annorlunda kvinnosyn, där en kvinna ex. inte får välja sin man. I Koranen nämns jämställdhet, men varför har kvinnan mindre makt än mannen? Man borde uppdatera religionerna på något sätt, för snart kommer man inte att kunna tro på en religion i och med att samhället förändras.

5. Källförteckning
Knight, Khadijah (1995), Världsreligionerna – Islam. Bonnier Utbildning. ISBN 622-1326-1

Al Hoad, Abdul (1990), Fakta om Islam. Almqvist & Wiksell. ISBN 91-21-10344-5

Westblom, Helen (199...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Islam

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

 • Inactive member 2012-02-08

  Nej jag tror inte om ramadan är något orsak till att försämra sitt hälsa... Det kan vara tvärtom. Det är bra för hälsa. Muslimer fastar med syften att få känedom om hur det känns att vara fattig och klara sig bättre iså fall om det blir krig så kan man hålla sig utan mat, alltså en träning att hålla sig hungrig... Däremot är det även fördelar att tarmarna vilar under ramadanen Shakila

 • Inactive member 2013-12-14

  1. Iblis var ingen ängel utan en demon. Det står klart och tydligt i Koranen: "OCH [MINNS] hur Vi befallde änglarna att falla ned på sina ansikten inför Adam, och hur alla föll ned utom Iblees; han tillhörde skaran av osynliga väsen och han trotsade sin Herres befallning. Vill ni ta honom och hans anhang till era beskyddare i Mitt ställe, fastän de är era fiender? Då gör de orättfärdiga ett dåligt byte! (18:50) "Söner av Adam! Låt inte Djävulen fresta er så som han [frestade] er stamfader och er stammoder och blev orsak till deras förvisning ur paradiset, när han berövade dem deras dräkt [av oskuld] och gjorde dem medvetna om sin nakenhet. Han och hans anhang lurar [nu] på er där ni inte kan se dem. Vi har gett dem som inte är troende onda krafter som beskyddare;" (7:27) Och Profeten Adam var inte skapad för att på i paradiset då Gud säger i Koranen: OCH SE, din Herre sade till änglarna: "Jag skall tillsätta en ställföreträdare på JORDEN." [Änglarna] sade: "Skall Du tillsätta någon som stör ordningen där och sprider sedefördärv och [till och med] utgjuter blod, medan det är vi som sjunger Ditt lov och prisar Ditt heliga namn?" [Gud] svarade: "Jag vet vad ni inte vet." (2:30) I övrigt, bra skrivet! :)

 • Inactive member 2013-12-14

  1. Iblis var ingen ängel utan en demon. Det står klart och tydligt i Koranen: "OCH [MINNS] hur Vi befallde änglarna att falla ned på sina ansikten inför Adam, och hur alla föll ned utom Iblees; han tillhörde skaran av osynliga väsen och han trotsade sin Herres befallning. Vill ni ta honom och hans anhang till era beskyddare i Mitt ställe, fastän de är era fiender? Då gör de orättfärdiga ett dåligt byte! (18:50) "Söner av Adam! Låt inte Djävulen fresta er så som han [frestade] er stamfader och er stammoder och blev orsak till deras förvisning ur paradiset, när han berövade dem deras dräkt [av oskuld] och gjorde dem medvetna om sin nakenhet. Han och hans anhang lurar [nu] på er där ni inte kan se dem. Vi har gett dem som inte är troende onda krafter som beskyddare;" (7:27) Och Profeten Adam var inte skapad för att på i paradiset då Gud säger i Koranen: OCH SE, din Herre sade till änglarna: "Jag skall tillsätta en ställföreträdare på JORDEN." [Änglarna] sade: "Skall Du tillsätta någon som stör ordningen där och sprider sedefördärv och [till och med] utgjuter blod, medan det är vi som sjunger Ditt lov och prisar Ditt heliga namn?" [Gud] svarade: "Jag vet vad ni inte vet." (2:30) I övrigt, bra skrivet! :)

 • Inactive member 2013-12-14

  1. Iblis var ingen ängel utan en demon. Det står klart och tydligt i Koranen: "OCH [MINNS] hur Vi befallde änglarna att falla ned på sina ansikten inför Adam, och hur alla föll ned utom Iblees; han tillhörde skaran av osynliga väsen och han trotsade sin Herres befallning. Vill ni ta honom och hans anhang till era beskyddare i Mitt ställe, fastän de är era fiender? Då gör de orättfärdiga ett dåligt byte! (18:50) "Söner av Adam! Låt inte Djävulen fresta er så som han [frestade] er stamfader och er stammoder och blev orsak till deras förvisning ur paradiset, när han berövade dem deras dräkt [av oskuld] och gjorde dem medvetna om sin nakenhet. Han och hans anhang lurar [nu] på er där ni inte kan se dem. Vi har gett dem som inte är troende onda krafter som beskyddare;" (7:27) Och Profeten Adam var inte skapad för att på i paradiset då Gud säger i Koranen: OCH SE, din Herre sade till änglarna: "Jag skall tillsätta en ställföreträdare på JORDEN." [Änglarna] sade: "Skall Du tillsätta någon som stör ordningen där och sprider sedefördärv och [till och med] utgjuter blod, medan det är vi som sjunger Ditt lov och prisar Ditt heliga namn?" [Gud] svarade: "Jag vet vad ni inte vet." (2:30) I övrigt, bra skrivet! :)

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2004-06-01]   Islam
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=3209 [2018-12-16]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×