Mobil reklam - mediet som börjat röra på sig

1576 visningar
uppladdat: 2006-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Titel: Mobil reklam - mediet som börjat röra på sig Ämnesområde: Kandidatuppsats i marknadsföring, företagsekonomi 10 poäng Författare: Therese Aspsäter, Jonas Hanäs och Sandra Werner Handledare: Hans Bååth Bakgrund: Det ständigt ökade mediebruset gör att konsumenter blir alltmer selektiva och kritiska i sitt förhållningssätt till media i allmänhet. Detta leder till ett från annonsörernas sida ökat krav till att finna nya kommunikationskanaler som fångar konsumentens uppmärksamhet. Problem: Hur effektiv är mobil reklam som kommunikationsverktyg, ur uppmärksamhetssynpunkt, i jämförelse med fast utomhusreklam? Syfte: Vårt syfte är att jämföra mobil reklam med fast utomhus reklam. Vi vill ta reda på om mobil reklam har ett högt uppmärksamhetsvärde och således har samma förutsättningar att vara en effektiv kommunikationskanal för företag. Metod: Vi har använt oss av en kvantitativ metod där vi genom en undersökning samlat in material inför en komparativ studie mellan mobil och fast utomhusreklam. Genom att jämföra insamlad data med befintlig teori har vi analyserat och dragit slutsatser. Slutsats: Det som framkommit av vår analys är att mobil reklam uppmärksammas mer än fasta utomhustavlor, vilket kan be...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Mobil reklam - mediet som börjat röra på sig

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2006-01-01]   Mobil reklam - mediet som börjat röra på sig
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=32067 [2019-10-21]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×