Hur blir man handbollstränare?

9288 visningar
uppladdat: 2004-05-26
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Inledning
Att vara tränare är nog inte så lätt som många säkert tror. En tränare skall vara lojal mot alla sina spelare, vara pedagogisk, han skall kunna tackla många knepiga situationer, men han skall ju framför allt kunna handboll. En tränare som inte kan handboll behöver visserligen inte vara värdelös, men någon gång måste ju spelarna lära sig och inte bara ”lalla runt”, även om det är kul till en början, men i längden måste kunnande ändå finnas… eller?
Syfte
Syftet är väl precis det som Du skrivit i uppgiftsbeskrivningen. Att jag ska ta reda på, och framför allt få reda på vad som krävs för att bli tränare inom just min idrott. Men jag tänkte att du kanske är ute efter något mer i detta avsnitt av uppgiften, kanske man skulle tänka lite mer på djupet? Så jag tror att ett annat stort syfte med uppgiften är att vi ska rannsaka oss själva, se om vi har kvalitéer att bli tränare, om vi orkar eller om vi ens vill. Sen är det ju alltid viktigt att se och lära sig om hur utbildning ser ut på olika nivåer, och i olika miljöer. Så det kanske också har med uppgiften att göra, att vi får se hur man lär ut på andra ställen än just i skolan.
Metod
Jag har varit inne på svenskidrott.se/handboll. Men denna sida gjorde mig tyvärr inte mycket klokare. Inte heller SISU:s hemsida hjälpte mig. RIK hade jag för mig hade en tränarskola upplag på sin hemsida, men det var heller inget som kunde hjälpa mig. Så till slut pratade jag med min tränare, och fick låna hans pärm från då han utbildade sig (-98). Jag tänkte att varken tankarna kring utbildningen eller själva utbildningen kan ha förändrats så mycket från då till nu att det skulle bli några markanta skillnader, så jag har använt mig av den. Sen tänkte jag att eftersom vi har samarbete med hallandsidrotten där Olle Åström jobbar så borde han kanske kunna hjälpa mig, så jag skickade honom ett mail. Han tyckte att jag skulle prata med Johan Ekengren, detta gjorde jag en kväll när jag mötte honom på FORM friskvård. När jag väl stötte på honom i skolan visade det sig att han hade samma papper som de jag redan hade, men att han skulle kolla upp ifall han hittade nåt nytt, men så bra var det tyvärr inte.
Frågeställningar
· Vilka kurser eller steg finns det?
· Vilka förkunskaper krävs för de olika kurserna eller stegen?
· Vad innehåller kurserna och stegen?
Resultat
Det finns en klar och uträknad utbildningsväg för någon som vill bli en legitimerad tränare. Den ser ungefär ut såhär:
År 1 och 2: kan du ha hand om handbollsskola 6-9 åringar, du genomgår en grundläggande handboll ledarutbildning (10-12 åringar) och basutbildningen. Basutbildningen handlar om barns utveckling och om hur man hanterar olika situationer som dyker upp. All denna utbildning sker inom föreningen.
År 2 och 3: ska du ha utfört praktiskt ledarskap för att få genomgå Tränarskolan 1 (TS1). Utbildningen sker regionalt, inom distriktet.
År 4 och 5: fortsatt praktiskt utförande förstås. En kurs om idrottsskador finns att tillgå samt genomförande av TS2.
År 5 och 6: utbildningen sker centralt, du genomgår TS3 samt en kurs i kostlära.
Vad krävs för att jag ska få deltaga i kurserna?
Tränarskolan 1: Jag ska ha genom gått basutbildningen ( kunskaper om barns utveckling).
Kunna spelets regler och dess grundidé.
Kunna leda barn och ungdomar.
Jag ska ha fyllt minst 18 år samma år som jag genomgår kursen.
Jag ska vara förberedd på att bli tränare och på att genomföra kursen.
Att ha varit hjälptränare i ett år är det sista kravet som ställs.

Tränarskolan 2: Kräver att jag har ett godkänt betyg i TS 1.
Jag ska ha genomgått idrottsskadekursen som SISU/DF står för.
Kursen kräver även ett års praktik sedan föregående steg.

Tränarskolan 3: Kräver ett godkänt betyg i TS 2.
Jag ska ha genomgått kostlärakursen från SISU/DF.
Medverkat i en studiecirkel om handboll samt varit cirkelledare.
Sista kravet är minst två års praktik sedan TS 2.
Vad innehåller de olika kurserna?
Tränarskolan 1: Tränarskap- i denna delkurs av TS 1 ska man kunna definiera begreppen
förväntningar och krav, när dem ligger på Dig som ledare. Man ska veta innebörden av att vara förebild och ett gott föredöme, och man ska veta hur viktigt det är att skapa goda relationer till spelare, föräldrar, domare och motspelare. Eftersom att denna kurs gäller ledar –och tränarskap för barn upp till 13-14 års ålder ska kursdeltagarna även ha få kunskaper om barn och unga ungdomars utveckling, både socialt och motoriskt.
Träningsmetodiken som används ska passa för åldrarna. Deltagarna ska även vara informerade om hur policyn inom barn –och ungdomshandbollsverksamheten ser ut.

Träningslära, deltagarna ska kunna övningar och hur man utför dem. Övningarna ska röra koordination, rörlighet, uthållighet, spänst och snabbhet. Dem ska även ha grundläggande kunskap om vad som händer i kroppen när du tränar, olika organ och musklernas uppbyggnad och hur de reagerar på träning. Träningens grundprinciper ska deltagarna ha grundläggande kunskap om samt se skillnader och likheter mellan att träna pojkar och flickor i olika åldrar.

Regelkunskap, man ska kunna agera funktionär och fylla i matchprotokoll, kunna de första reglerna i regelboken, vad spelarna får och inte får göra. De ska även kunna uppträda och förespråka rent spel och handbollens etik.

Grundteknik och spelförståelse

Anfallsspel , du ska kunna lära ut grundläggande individuellt –samt grundläggande kollektivt anfall.

Försvarsspel, deltagarna ska ha grundliga kunskaper i både individuellt och kollektivt försvar. Dem ska även ha en uppfattning om hur försvarstekninken skall kunna utvecklas.
Målvaktsspel deltagarna ska ha grundläggande kunskaper om hur målvaktsspelet skall se ut och hur målvakten kan tränas.
Analys 1: tränarskolan 1
TS 1: an är en oerhört grundläggande utbildning, i och med att den ger behörighet att leda ungdomar upp till B-ungdom är detta fullt tillräckligt. Om vi ser det ut kunskaps –eller utbildningssynpunkt förstås, men bara för att man kan alla regler eller allt om fysisk träning betyder inte det att man är en bra tränare. Varför detta då? Jo, därför att det är viktigt att ha en god social förmåga samt att vara lojal, både mot föräldrar och spelare. Jag vill inte på något sätt påstå att det är lätt, och man har som tränare vissa krav på sig. När man är uppe och spelar som B-ungdom vill man ju se framsteg, relativt snabbt, och går det inte bra måste träningen läggas om och upplägget ändras. För det du gör nu är viktigt för framtiden. Kraven kommer kanske framför allt från spelarna men även från föräldrar. Jag kan se starka kopplingar mellan min tankegång och med min brors lag. De är B-ungdomar nu, och många, ja, faktiskt de flesta klagomålen i hur laget sköts kommer från föräldrarna. De förstår inte riktigt att det för spelarna är viktigare med bra resultat än att alla får spela lika mycket. Det kommer en dag då de också får spela, men bara för att man var bäst för ett år sen betyder inte det att man är det hela livet.

När jag pratar om den sociala förmågan kanske jag inte tänker på att man ska kunna prata jättemycket med alla och hela tiden vara på strålande humör, utan att man ska kunna göra sig förstådd. När man skapat sig relationerna, i kursen ingår att man ska kunna etablera bra relationer till föräldrar, spelare, domare och motspelare, så kanske det räcker med småmöten ibland med föräldrarna så att de får lite koll på läget. Det är här jag tycker det viktiga kommer in, man behöver inte använda krångliga termer som ingen förstår utan det viktiga är att alla förstår så att missförstånd kan undvikas. Visserligen kan missförstånd leda till utveckling, man lär sig ju av sina misstag sägs det. Men alla föräldrar är faktiskt inte så ”haja” på handbollen och dess regler, och de kan behöva en knuff i rätt riktning. Det är att ha social kompetens tycker jag, att kunna förmedla saker på rätt sätt, och ta diskussioner bra och inte blir grinig och gnällig.

I denna kurs handlar det inte så mycket om enskilda arbeten, det är bra tycker jag. För här är man kanske precis i starten av sin tränarkarriär och man behöver rätt så mycket hjälp på traven. Då är det ju inte helt fel att med hjälp av andras tankar och idéer skapa sig en egen stil och ledargestalt. Här arbetar man med grupparbeten och diskussioner, kanon!
Prov genomförs i bland annat regelkunskap, detta är väl den del som jag ser som den som är lättast att ha prov i. Det är höga krav på deltagarna för att få godkänt, men varför skulle det inte vara det egentligen? Dessa vuxna människor ska leda ungdomar på rätt spår i djungeln av regler. Om dem inte kan reglerna kommer inte ungdomarna att lära sig det heller, när man väl lärt sig reglerna blir det bra mycket lättare att ta till sig nya regler och ändringar som dyker upp i regelsystemet då och då.
Om jag drar mig till minnes vad jag lärde mig och vad jag ser min bror lära sig nu när han är B-ungdom så kan jag inte se några brister i utbildningen. Allt tycks finnas med, men det kanske inte är så konstigt. Det är ju en väl genomarbetad studie innan kurserna sattes ihop, och den är gjord av både kända och okända handbollskunniga människor. I utbildningen finner jag inga som helst problem, det är perfekt att bygga vidare på i äldre ålder och i
TS 2: an.Tränarskolan 2: Innehåller samma delar som i TS 1: an, men denna kurs riktar sig
från B-ungdom upp till A –och J-ungdom.

Tränarskap: utveckling av de delar som talades om i TS 1. Nytt är dock att deltagarna skall kunna göra upp planeringar såväl veckoplaneringar, som för träningsläger och turneringar. Man ska även kunna lägga upp planering för en hel säsong. De ska ha kunskaper om hur man leder ett lag inför, under och efter match, alltså coachning! Man går även igenom användandet av träningsdagböcker.

Träningslära: man genomgår samma moment som i förra steget (TS1), men här lägg tyngdpunkt på styrke-, snabbhets -och spänstträningen. Du ska kunna individualisera fysträningen, och utveckla den med tiden. Kunskapen om vad som händer i kroppen vid träning ska vara ökad. Vilka fystester kan göras för att visa styrkan? Tränings –och belastningsföljd ska det finnas kunskap om, hur tränar man för att få ut så mycket som möjligt. Skillnader och likheter i att träna pojkar och flickor.

Regelkunskap: deltagarna ska kunna döma en ”tvåmålsmatch”. Hur fungerar övergångar mellan olika lag, representation vid olika tävlingssammanhang samt kunskaper om andra tävlingsbestämmelser vad gäller ungdomar. Fördjupning av kunskaperna i ”rent spel” och ”handbollens etik”.

En fördjupning i spelförståelse.

Anfallsspel: kunskaper om olika skottvarianter och hur man utför dessa. Spärrar och genombrott. Instruera i fallteknik från alla positioner (individuellt). Utveckling av det kollektiva anfallet, med växelspel, rullningsspel samt övergångar.

Försvarsspel: ökade och utvecklade kunskaper i individuellt och kollektivt försvarsspel. Kunskaper om samarbete mellan försvar och målvakt.

Målvaktspel: utvecklade kunskaper om spelet. Mentala och fysiska krav på en målvakt samt specialteknik för målvakten.

Analys 2: tränarskolan 2
I och med att det som lärs ut i detta steg reglerar vad jag ska lära mig och kunna så tänkte jag att det kan ju inte vara helt fel att analysera utifrån våra träningar och våra tränare då. Både i skolan och med laget tycker jag att tränarna har brister på det sociala planet. Visst, det är klart att det finns bättre kontakt med tränaren i laget än i skolan i och med att vi träffas mer än vad vi gör i skolan. Att det brister på det sociala planet har inget med utbildningen att göra, jag ser den som komplett utan några större brister, eller inga som helst faktiskt.

Skolträningarna; vi har en bra tränare, onekligen, i Magnus Andersson, men någon direkt hejare på att bilda kontakter med oss elever har han ju inte varit. Visst, klart att vi pratar och hejar om vi ses. Men det är ju inte direkt så att man skulle sätta sig ner och prata med honom, det är lite tråkigt, det ger en slags trygghet i det. En trygghet som faktiskt kan vara skön att ha. Om vi raskt hoppar över till vårt lag så är vår tränare bra mycket mer social. Men trots detta känner man sig inte trygg alltid, alla vill vara i centrum på något vis, det fungerar inte riktigt och han får svårt att vara alla till lags, och tillgodose allas behov, vilket är viktigt i ett lag. Det är säkert så i många lag att en liten grupp med människor får mer uppmärksamhet än andra. Det är lite tråkigt, för ofta är det kanske inte just dem som behöver den uppmärksamheten. Utan de som behöver det är de som inte får den, alltså de som kanske inte är så bra, eller som är skadade eller vad det nu kan tänkas vara.

För att återgå till kursen som helhet så kan jag hitta alla delar i vår träning. Vår tränare kan reglerna, kan han dem inte om vi frågar så ser han till att ta reda på det osv. Planeringar över träningar finns det, men några längre planeringar har jag inte sett. Vi har jobbat med träningsdagböcker, under somrarna då vi inte tränar tillsammans, men de följs inte upp. Detta gör att det känns relativt meningslöst, så länge jag vet att jag tränar så borde det ju vara okej tycker man.
Allt som ska läras ut i anfall, försvar och målvaktsspel finns med i vår repertoar, vi gör många olika saker på våra träningar, men vi har framför allt kul det är viktigt. Men en sak som jag skulle kunna tänka mig finnas med i utbildningen är snack om utvärdering. Vi utvärderar lärare i skolan, och deras undervisning, det skulle väl inte vara så dumt att införa det i tränarvärlden, det kanske finns, men jag har inte märkt av det. På så sätt skulle tränarna svart på vitt få reda på vad som är bra och vad som är dåligt, och kunna ändra på detta, alltså skulle spelarna kunna komma tillbaka till en kanonsäsong, med utmärkt träning.

Tränarskolan 3: är en ytterliggare fördjupning av de tidigare stegen i utbildningen.
Denna del är inte färdigskriven ännu, men målen med kursen finns färdiga och utifrån det har jag arbetat. Steget riktar sig mot seniorer.

Tränarskap: hur bygger man ett lag, vilka gestalter bör finnas och
hur fungerar vuxna i grupp?
Deltagarna skall kunna coacha ett elitlag och de ska kunna göra matchanalyser. De skall kunna göra upp planeringar för en klubbs verksamhet, ha kunskap om SISU samt om SHF: s utbildningsorganisation. Deltagarna ska ha ökade kunskaper om träningsmetodik för vuxna samt hur man ska tillämpa dem.

Träningslära: ingående kunskap om de moment som ingår i TS 1 och TS 2, hur motiverar man spelare att träna på egen hand. Kunskap om hur man bygger upp en ”formtopp”. Deltagarna skall kunna planera den fysiska träningen i en klubb så att det finns en ”röd tråd” i den. När har olika träningsmoment störst möjlighet att ge maximal utdelning. De ska även veta hu man individualiserar varje spelare träning.

Regelkunskap: deltagarna skall kunna döma en match och därmed vara införstådda med domarrollens alla dilemman, detta för att skapa en bättre relation mellan domare och tränare. Man ska även veta vad det innebär om någon skulle bli ”anmäld till bestraffning”.

Spelförståelse: utveckling av spelförståelsen samt ingående kunskaper om begreppet.

Anfallsspel: fördjupade kunskaper om individuellt –och kollektivt anfallsspel. Kunna se svagheter samt kunna ändra på dem

Försvarsspel: fördjupade och ingående kunskaper om individuellt –och kollektivt försvarsspel. Du ska kunna se svagheter samt kunna ändra på dem.

Målvaktsspel: fördjupade kunskaper om målvaktsspelet, deltagarna ska även kunna redogöra för olika målvaktstyper.

Specialarbete: skall göras av varje deltagare, enskilt eller i grupp om högst tre personer. Arbetet ska vara en fördjupning i något av handbollens olika moment.

Analys 3: tränarskolan 3
När man gått denna utbildning borde man vara en fullfjädrad tränare, eller? Här tycks de viktigaste riktlinjerna i handbollen ha utvecklats så långt som man kan tänkas utveckla dem. Fast det är klart, var och en kan ju tolka situationer som de vill och därmed växer hela tiden nya saker fram. Nya vägar och strategier växer fram, därigenom nya regler, precis som det är i alla andra idrotter, handbollen är verkligen inte någon avart.
Hur utbildningen tolkas beror ju helt på hur du är som person, hur du har blivit fostrad som tidigare spelare, ja, kanske till och med under dina tidigare år som tränare. Dina egna åsikter och tankar tar större plats när du kommit såhär långt i utbildningen. Egna arbeten är inte ovanligt, kanske är det just för att du på så här hög nivå inte ska dela med dig för mycket av dina tips och knep till andra ledare. Men sen kan det ju vara så, att du har inte så mycket mer att lära. Du har hittat din stil och behöver inte påverkas av andra på samma sätt som när du går första kursen kanske. Genom dina år har du sett så pass mycket att du vet hur du vill jobba med dina killar eller tjejer.
Övrig analys och andra tankar
Efter dessa kurser kan man förstås gå andra kurser för att vidareutbilda sig. Det är ju upp till var och en, man kan gå vidare olika elitutbildningar, skadekurser, kostlära osv.

Bara för att man gått alla dessa steg betyder inte det att man är en bra tränare. Man kan förhoppningsvis mycket om handboll, men om du är en tränare av rang avgörs inte genom dina kunskaper teoretiskt. Du ska kunna utföra dessa praktiskt också, då tycker jag att den sociala kompetensen ska vara i fokus. Om man som tränare sätter sig över andra och i stället för att visa respekt för sina spelare bara sätter skräck i dem genom hot av olika slag, inte vinner den tränaren min respekt. En bra tränare i mina ögon ska vara lojal, och han ska lyssna och respektera sina spelare. Han behöver inte tycka att allt de står för eller det de säger stämmer, men bara att han lyssnar och försöker förstå tankegången. Efter det kan han försöka att pusha på i rätt riktning, lite hjälp på traven behövs för de allra flesta. Det är klart att respekt till viss del vinns genom kunnande. Men framför allt vinns det genom lojalitet, precis som jag sa tidigare.

Som tränare måste man kunna se på saker och ting från olika håll, och tänka på att alla tolkar inte allt som sägs på samma sätt. I kurserna gås det allra mesta igenom grundligt och sakligt, men jag kan inte riktigt se så mycket om hur olika människor i olika åldrar tar olika problem oc...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Hur blir man handbollstränare?

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2004-05-26]   Hur blir man handbollstränare?
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=3194 [2020-06-02]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×