Ledarskap på distans – erfarenheter och upplevelser av hur distans påverkar ledarskap i en organisation

2112 visningar
uppladdat: 2005-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Traditionella uppfattningar om den ensamme heroiske ledaren har gjort att mycket av fokus har legat på ledaren som aktör och inte på den scen där de arbetat. Olika omständigheter och situationer påverkar vad en ledare bör, men också vad han eller hon kan göra. En av dessa omständigheter eller förutsättningar är den där ledaren har sina medarbetare på fysiskt avstånd, ett ledarskap på distans. Syftet med uppsatsen är att undersöka ledarskap i en organisation där chefen har sina medarbetare på fysisk distans. Vi är intresserade av ledarskapets innehåll och hur chefen och medarbetarna uppfattar detta. Dessutom är vår intention att fånga respondenternas uppfattning, erfarenheter och upplevelser av hur distansen påverkar ledarskapet. Undersökningen har gjorts i form av en fallstudie på ett tjänsteföretag i Malmöregionen, där intervjuer och observationer med chef och medarbetare utgjort huvuddelen. Tidigare ledarskapsforskning har fungerat som en teoretisk ram till vilken empirin har relaterats. Undersökningen visar att distans som förutsättning för ledarskapet påverkar detta på flera sätt. Områden i ett ledarskap som handlar om visioner, inspiration och engagemang, men även delar som organisering, planering och koordinering blir problematiska när ledarskapet måste ske på distans. Framför allt får dock det som i tidigare forskning ansetts som triviala ledar...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Ledarskap på distans – erfarenheter och upplevelser av hur distans påverkar ledarskap i en organisation

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2005-01-01]   Ledarskap på distans – erfarenheter och upplevelser av hur distans påverkar ledarskap i en organisation
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=31827 [2020-12-05]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×