Informationsbehovet hos kvinnor med risk att drabbas av bröstcancer

1335 visningar
uppladdat: 2007-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Bröstcancer är den vanligaste maligna sjukdomen som drabbar kvinnor i västvärlden. Den går inte att förebygga, men genom tidig upptäckt av sjukdomen kan prognosen avsevärt förbättras. Syftet med litteraturstudien var att beskriva informationsbehovet hos högriskkvinnor så de kan utföra kontroller för tidig upptäckt av bröstcancer. Resultatet visar att självundersökning bör genomföras regelbundet. Undervisning i självundersökning krävs för att kvinnor ska utföra den enligt rekommendation. Bara en minoritet av sjuksköterskor undervisar i självundersökning på grund av kunskapsbrist i ämnet. Sedan införandet av mammografiprogram, där kvinnor mellan 40-75 år regelbundet kallas till mammografi, har mortaliteten i bröstcancer minskat. Högriskkvinnor kan idag få genomföra ett genetiskt test för att fastställa förekomsten av bröstcancergenerna BRCA1 eller BRCA2. Kvinnor som har nedärvda gener har 80 - 90 % högre risk att utveckla bröstcancer. Sjuksköterskor behöver mer kunskap för att kunna infor...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Informationsbehovet hos kvinnor med risk att drabbas av bröstcancer

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2007-01-01]   Informationsbehovet hos kvinnor med risk att drabbas av bröstcancer
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=31772 [2020-09-20]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×