Nordkorea

8 röster
18759 visningar
uppladdat: 2004-05-24
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Inledning
Nordkorea ligger i Östasien, mellan gula havet och Japanska havet, upptar 55% av Koreahalvön och är skilt från Sydkorea med 4 km demilitariserad zon. Nordkoreas officiella namn är Demokratiska folkrepubliken Kora och landet har väldiga naturtillgångar, men är ändå mycket fattigare än Sydkorea och det finns stora skillnader mellan de två länderna. Det har lett till flera krig och stridigheter. Främst USA har länge funnits med i Nordkoreas historia på gott och ont. Jag valde att arbeta med Nordkorea för att det är så isolerat, ja blev nyfiken. Vad gömde sig bakom de stänga murarna? Dessutom har jag alltid varit intresserad för hur Diktaturer och fattigdom fungerar och då var Nordkorea perfekt då det faktiskt är en av världens fattigaste diktaturer. Problemen kom då jag skulle försöka hitta statistiska fakta, då insåg jag hur hårt reglerat Nordkorea är. Med det vill jag säga att Nordkorea verkligen styrs av en järnhand, och att den information som kommer ut till världspressen är grymt kontrollerad och censurerad. Landet har total kontroll på allt som händer inom dess gränser och i och med att landet även har en av världens största arméer är det i princip bara stormakterna som vågar konfrontera Nordkorea i olika frågor. Nu sist om landet har kärnvapen eller inte.

Frågeställningar:
• Från början fanns det bara ett land, Korea, men varför är det nu delat i två delar?
• Varför är Nordkorea i strid med USA?
• Hur kommer det sig att det blivit så hårt isolerat från omvärlden?
• Finns det en framtid där Korea är enat, och hur skulle den se ut i sådana fall?


Nordkorea
I Nordkorea bor det ca. 22 miljoner människor, varav 2,4 miljoner bor i huvudstaden Pyongyang. Nordkorea ligger i östra Asien, där jordens största befolkningskoncentration finns. Det beror på att det är nära till vatten, och slam från olika floder och hav är näringsrikt och utvecklar näringsrika och bördiga jordarter. Nordkorea ligger mellan Japanska havet och Gula havet, och har dessutom ett flertal stora sjöar. Det är tempererat klimat som påverkas av monsunvindar. Somrarna är varma medan temperaturen under vinter ligger under fryspunkten. Hälften av all nederbörd faller i juni-augusti, och gör att det är lätt för växter att växa och frodas.
Nordkorea har en folktäthet på 192 inv./km2, i alla fall i de större städerna. I bergstrakterna är det glest befolkat. Tillgången på odlingsbar jord är tämligen begränsad. 17% av odlingsmarkerna är uppodlade, och räcker knappast till landets folkmängd. De har dåliga redskap, och flertalet saknar kunskaper i hur man brukar jorden. Ris är huvudgrödan, men efter naturkatastrofer som översvämningar, har de fått ransonering på ris, idag är de nere på 100g om dagen, och svälten är påtaglig från de flesta håll runt om i landet. Landet producerar mat som skulle kunna räcka till en större del av befolkningen, men Nordkorea har inte tekniken att ta hand om den. FN-organet World Food Program (WFP) försörjer cirka en tredjedel av befolkningen.
Barnen lider av olika sjukdomar och infektioner, och det är brist på medicin. De vuxna jobbar måndag till fredag, och halva lördagen ägnar de åt städning och samhällstjänst åt landet. Dygnet är indelat i tre delar, åtta timmar arbete, åtta timmar utbildning och åtta timmar vila. Industrin är tung och välutrustad, Nordkorea har goda tillgångar av bl.a. stenkol och järnmalm.
Det som finns överallt är till största delen hyreshus och propaganda som säger att Kim Jong II är en ledare att vörda och lita på. På nätterna används nästan all elektricitet till att lysa upp dessa enorma skyltar, medan befolkningen får nöja sig med 40watts lampor. En av kanalerna på TV är med enbart propaganda, men den större delen av befolkningen har ingen TV så det spelar inte så stor roll. Som turist kan man få mobiltelefonen i beslag vid inresan, vilken kan ses som lite onödigt då den ändå inte fungerar speciellt bra eftersom mobilnätet täcker en ytterst liten del.
Japaner utsatte Korea med attacker i slutet av 1500-talet, som sedan följdes av kinesiska invasioner och därefter förvandlades Korea till en kinesisk vasallstat. Ända fram till 1875 hade Korea hållit sig isolerat, men Japan lyckades få tillgång till koreanska hamnar och då startade rivaliteten mellan Ryssland och Japan, vilket ledde till ett krig 1904-1905. Därefter blev Korea ockuperat av Japan och 1910 tog japanerna landet i besittning. 1945 befriades koreanska halvön från japans ockupation, och de stora segrarmakterna Ryssland (som då blivit Sovjet) och USA delade Korea i två delar. Det var tänkt att Korea skulle återfå sin självständighet, men rivaliteten ökade mellan Sovjet och USA och det såg inte ut som om självständighet skulle fås. Under allt detta växte ett kommunistiskt system fram i norra delen av Korea. Sovjet och USA kunde inte enas om hur den provisoriska regeringen skulle se ut, och södra och norra delen av Korea började gå allt mer skiljda vägar inom politiken. Den 15 augusti 1948 bildades Republiken Kora (Sydkorea) och strax därpå i september bildades Demokratiska folkrepubliken Korea (Nordkorea).
Sommaren 1950 gick Nordkorea till anfall över den 38:e breddgraden, och FN stämplade Nordkorea som angripare. Anledningen till att Sovjet inte kunde lägg in veto var för att de just då bojkottade säkerhetsrådet. Resultatet blev att FN uppmanade sina medlemsländer att stödja Sydkorea. De grupperna bestod i amerikanska styrkor. Nordkoreas övertag blev kortvarigt, de drevs tillbaka av de amerikanska trupperna. 1953 utropades vapenvila, men avtal om fred kunde inte slutas, därför ligger länderna idag formellt i krig.
Det som hände nu var att Nordkorea med ekonomiskhjälp av Sovjet, Kina och Östeuropa började bygga upp landet efter kriget. Kim Il Sung ”den store ledaren” lanserade juche, som översatts till ”självtillit” i väst, och den var till för att öka nordkoreanernas sammanhållning och uppmuntra till ökad produktion.
I början av 1960-talet konkurrerade Kim Il Sung ut alla sina motståndare, och valdes till president. Han trodde han gick in på en väg som skulle leda till ökad självständighet, men som istället ledde till ökad isolering. Ekonomin försvagades i någon grad under 1970-talet, framför allt på grund av snabbt ökad import. Under 80-talet förblev den ekonomiska situationen bekymmersam. Sovjetunionen finansierade landets handelsunderskott och stod fram till 1991 för Nordkoreas utrikeshandel. När Sovjet upplöstes började Ryssland och andra öststater kräva betalt för sina varor samtidigt som bidragen från Moskva drogs in.
1994 dog Kim Il Sung. Hans son, Kim Jong Il hade förekommit allt oftare i officiella sammanhang under 80-talet. 1991 utsågs han till överbefälhavare, och två år senare till ordförare i Nationella försvarskommissionen. Fadern Kim Il Sung hade dock utsetts till ”president för evigt” vilket innebär att Kim Jong Il aldrig kan bli president.
Under de tio år som har gått efter Sovjetunionens upplösning har Nordkoreas ekonomi krympt 40-50 procent. Den ekonomiska krisen har i kombination med återkommande naturkatastrofer som hagelstormar (1994), översvämningar (1995, 1996) samt en långvarig torka (1997), har lett till massvält flera gånger under 1990-talet. Först 1999 erkände Nordkorea officiellt att människor dött av svält, och deras akuta ekonomiska problem har gjort att de tvingats öppna regimen och släppa in hjälporganisationer.
Det finns en anledning till att det tagit omvärlden en tid att uppfylla hjälporganisationernas önskan om bidrag, och det är för att ingen riktigt litar på Nordkorea. Diktatorn Kim Jong Il har inte tvekat att använda våld och hot: han beordrade bombattentatet mot ett civilt sydkoreanskt plan 1987, som dödade 115 personer, och 1998 lät han "provskjuta" en missil över japanskt luftrum - bara för att nämna ett par exempel. Dessutom har han brutit i stort sett alla avtal han ingått och räknas därför som mycket opålitlig och brutit i stort sett alla avtal han ingått. Han har inte heller tvekat att använda. Kims första prioritet är överlevnad, hans egen och regimens. Kims strategi är att hålla sin befolkning i ett järngrepp i ett isolerat land samtidigt som han hotar världen med våld. En uppmjukning av förtrycket skulle troligen innebära slutet för kommunistregimen.
I Utrikesanalys nr 17 2001 av Lena Höglund har hon skrivit: ”Redan är 8 av landets 21 miljoner invånare beroende av FN:s organ för livsmedelshjälp WFP för sin överlevnad medan regimen fortsätter att satsa stora resurser militären och på bisarra skrytprojekt som t ex stora motorvägar i ett land där bara ett fåtal äger en bil.” Det är precis så det är. Gatorna är stora och tomma, de fordon som finns är på gränsen att gå sönder helt. Lite bussar och lastbilar kan man se komma förbirullande och några Volvo bilar från när Sverige hade ett projekt i Nordkorea.
Nordkorea har, trots ekonomiska problem, en av världens största arméer, räknat i förhållande till landets folkmängd. Omkring en femtedel är knutna till försvaret, och männen går först genom värnplikten som är upp till tio år, sedan tjänstgör de i en fredskår till dess att fyrtio år är uppnådda och därefter organiseras de i folkmilis , tills de fyllt sextio. År 2000 beräknades den omfatta runt 950000 soldater, flygvapnet runt 86000 man och i marinen runt 46000 och folkmiliserna är på tre, fyra miljoner man.
Enligt New York Times den 24 november 2002 har ett nära kärnvapensamarbete utvecklats mellan Pakistan och Nordkorea. Av Pakistan har Nordkorea fått anrikat uran och i utbyte har Pakistan fått nordkoreanska långdistansrobotar, som når alla strategiska mål i Indien. Omvärlden spekulerar i vilka motiv Nordkorea har till sin hotfulla politik. En teori är att regimen agerar som om man hade ett kärnvapenprogram helt enkelt för att stärka sin förhandlingsposition och vinna ekonomiskt bistånd och politisk respekt. Nordkorea är ett land som är oberäkneligt, de bekände att landet hade ett kärnvapenprogram och i augusti i år hölls förhandlingar i Peking. Sen läckte Nordkorea ut att nationen hade utvunnit plutonium ur 8.000 bränslestavar.

Det är oklart om den nordkoreanska regimen faktiskt har lyckats framställa
kärnvapen, men den har med stor sannolikhet tillgång till massförstörelsevapen i form av biologiska och kemiska stridsmedel. Nordkorea är nu mycket farligt, särskilt för grannländerna Sydkorea och Japan. Nordkorea kan med sina kort- och medeldistansmissiler nå Tokyo och Seoul, eller någon amerikansk militärbas i något av länderna. Nordkorea utgör också en indirekt fara för många andra länder eftersom landet exporterar missiler, och möjligen kärnvapenteknologi, till länder som Iran, Syrien och Libyen.
Den senaste krisen i relationerna mellan Nordkorea och USA utbröt i oktober i fjol, när en amerikansk diplomat sade att Nordkorea erkänt att det haft ett hemligt kärnprogram i strid med internationella åtaganden. Konflikten har rötter i kalla kriget. För USA är den koreanska halvön fortfarande en mycket viktig militärstrategisk position i Östasien, och den får inte störas. Det som hindrar USA från att attackera är att denna kärnvapenkonflikt kommer drar in Sydkorea och Japan. Sydkoreas president, Roh, vill ha en diplomatisk lösning på konflikten, och har markerat att Sydkorea inte kommer att tillåta att USA anfaller Nordkorea. USA har militära placeringar i Sydkorea, bland annat i tättbebyggda förorter.
Varför ger Nordkorea så hårt motstånd? Genom att pressa USA pressar man även Sydkorea och regionens stormakter Japan och Kina, som alla behöver fred och fortsatt handel med supermakten. Därmed kan möjligheten öka till utdelning från flera håll på andra sidan krisen.

Källförteckning:

Böcker:

Cederberg, Carin/ Lundholm, Janica; Koreaboken - land, folk, traditioner, Koreanska sällskapet, 1997

Cornell, Erik; Nordkorea : sändebud till paradiset, 1999

Länder i fickformat, Nordkorea, utgiven av ...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Nordkorea

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

  • Theodor Åhsberg 2017-09-26

    den var superduper bra

  • Theodor Åhsberg 2017-09-26

    den var superduper bra

Källhänvisning

Inactive member [2004-05-24]   Nordkorea
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=3161 [2018-12-15]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×