Geometri: geometrins historiska utveckling och hur geometrin presenteras i läroböcker för gymnasiet (1962-1999)

2175 visningar
uppladdat: 2007-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Den här C-uppsatsen, som handlar om geometri, har tre ingående delar. Den första delen berättar geometrins historiska utveckling från de första Babyloniska skrifterna via kända matematiker som Pythagoras och Euklides fram till utvecklingen av den icke-euklidiska geometrin. Den andra delen förklarar mer ingående några hållpunkter som uppmärksammades ur geometrins historia. Denna del beskriver Euklides axiomatiska framställning och bevis av Pythagoras sats, konstruktion med passare och linjal, Apollonius kägelsnitt samt en inblick i grunderna för projektiv geometri. I den avslutande delen har en jämförande studie gjorts av fyra olika läromedel för gymnasieskolan. Här har synbara skillnader och likheter beaktats och sammanställts. De aspekter som har beaktats har dels varit av allmän karaktär, såsom vilken plats geometrin har i läroböckerna och hur böckerna presenterar de teoretiska delarna och de praktiska övningsuppgifterna. Den andra aspekten, i den tredje delen, har varit att se betydelsen av geometrins historiska utveckling i läroböckerna och reflektera över geometriområden från historien som återfinns i läroböckerna. This work on geometry contains of tree parts. The first part consists of the history of geometry. It tell us the story of the Babylonians first scripts and of famous mathematicians as Pythagoras and Euclid and to the development of non-Euclidian geometry. Some of the mathematic thoughts, that we observed in the history of geometry, are further explained in the second part. You'll find Euclid´s definitions and postulates and his proof of the theorem of Pythagoras in the second part and also some constructing problems for compass and straightedge. The second part also contains Apollonius definition of the conic sections and a short introduction to projective geometry. The last part of this work is a comparison between four different textbooks for upper secondary school. Visible differences and similarities have been observed and put together. The notes are about geometries as a part of the mathematical subjects an...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Geometri: geometrins historiska utveckling och hur geometrin presenteras i läroböcker för gymnasiet (1962-1999)

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2007-01-01]   Geometri: geometrins historiska utveckling och hur geometrin presenteras i läroböcker för gymnasiet (1962-1999)
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=31535 [2020-06-04]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×