Fälttåget till Ryssland, 1812

8 röster
14198 visningar
uppladdat: 2000-11-15
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Bakgrund, Napoleon Bonaparte

Den 15 augusti 1769 föddes mannen som skulle stå i fokus politiskt och militärt i Europa under 1800-talets början, Napoleon Bonaparte. Han växte upp på den söder om Frankrike belägna ön Korsika. Men skickades redan som tioåring över till fastlandet för att studera på en fransk krigsskola i Brienne. Vid sextonårs ålder kunde han titulera sig löjtnant. Under franska revolutionen så anslöt sig Napoleon till Robespierre. Efter revolutionen fick Napoleon sitta en tid i fängelset. Men detta påverkade inte hans avancemang inom den franska militären utan 1793 befordrades han till general och två år senare var han chef för hela den franska inrikesarmén. År 1796 efter att ha besegrat Österrike i Norra Italien och tvingat dom till fred for han hem till Paris för att gifta sig med Josephine de Beauharnais. Tack vare Josephine fick Napoleon inträde i politiskt inflytelserika kretsar. Tre år senare iscensatte han Brumairekuppen som ledde till att Napoleon kunde ta maken i frankrike i egenskap av förste konsul. Eftersom han hade makten över armen så var det ingen som kunde hindra Napoleon att år 1804 utropade sig till kejsare över Frankrike. Samma år utarbetade han Code Civil som än idag utgör grunden till Frankrikes lagar. Napoleon var en framgångsrik politiker men framförallt räknas han som en av historiens största militärstrateger. Han hade enorma framgångar med armen under 1800-talets början. Med seger i slagen vid Austerlitz (Österrike och Ryssland), Jena (Preussen) och Friedland (Ryssland). Efter att tsar Alexander I hade lidit nederlag mot Napoleon två gånger kunde han inte annat än acceptera kontinentalblockaden vid mötet med den franske kejsaren i Tilsit år 1806. Kontinentalblockaden innebar förbud mot handel med Storbritannien. Rysslands största exportmarknad på den här tiden var just England. Men man var i Ryssland tvungen att gå med på detta om man inte ville ha ett stort krig med ryssland. Detta hjälpte i dessvärre föga mot Storbritannien som trots Napoleons ansträngningar inte ville ha fred eller ens förhandla med fransmannen. Napoleon hade nu fått nästan hela Europa att lyda under honom med några få undantag Portugal, Sverige, Ryssland och Storbritannien. Sex år efter Napoleons kröning till kejsare skilde han sig från sin hustru Josephine the Beauharnais för att istället gifta sig med den österrikiska kejsar dottern Marie Louise. Hon födde honom året efter sonen Napoleon II. Detta franska Europa som Napoleon hade skapat hölls endast samman av en faktor, den franska armens enorma överlägsenhet. Många var missnöjda över militära utskrivningar och skatterna. Ryssland var väldigt missnöjda med kontinentalblockaden. Så i Ryssland hade man börjat rusta för krig och Napoleon beslöt sig för att slå ner dom en gång för alla.

Våren 1812

Stora armen var våren 1812 ohyggligt stark. Napoleon hade samlat ihop 700 000 tusen man från Frankrike och allierade. Aldrig för hade världen skådat en sådan arme. När Napoleon sommaren samma år satte av mot Ryssland så var Stora armen 3 gånger större än Rysslands arme. Napoleon hade allt klart. Man skulle med en blixt attack få till ett stort slag mot ryssarna. Ryssarna skulle inte ha en chans eftersom dom inte ens var hälften så många som fransmännen. Men det var inte bara Napoleon som hade planerat inför det oundvikliga slaget.
I Ryssland hade man förberett sig inför detta möte med fransmännen som alla visste skulle komma.
Tsar Alexander kände sig personligen kränkt eftersom Napoleon alltid ansåg sig störst i raden av furstar. Men det största problemet var dock ändå kontinentalblockaden. Som var otroligt kostsamt för Ryssland som inte kunde handla med England. Tsar Alexander hade även visat sitt intresse för att ta Istanbul men detta hade inte fransmännen gått med på.

Mot Moskva

Av den 700 000 man starka franska armen var 420 000 avsedda för själva anfallet mot Ryssland. Men ryssarna hade låtit balten Michail Barclay de Tolly utarbetat en strategi för att trötta ut och undvika ett stort slag med Stora armen.
Man hade slutit fred med osmanska riket i söder och i norr hade man i april arbetat fram en överenskommelse med kronprins Karl Johan i Sverige. Men Napoleon hade en man i S:t Petersburg som fick nys om de Tollys strategi och vidare befordrade den till Napoleon. Men Napoleon vägrade tro att det var sant. Utan Stora armen marscherade i slutet av juli in i staden Vilna i sydvästra Ryssland. Men den syn som möte Napoleon var inte den han hade väntat sig. Utan istället för en Rysk här mötes han av en övergiven stad som inte hade dom förnödenheter som Napoleon behövde för att mätta sin arme. Utan han fortsatte österut mot staden Drissa. Men här mötes han än en gång av synen från Vilna, ingen rysk här och inga matförråd. Fransmännen fortsatte vidare österut, mot Vitebsk. Äntligen fick Napoleon kontakt med den ryska armen. Man slog läger och beslöt att man skulle anfalla ryssarna i gryningen. Morgonen kom och Napoleons soldater ryckte fram mot det ryska lägret. Men det fanns inga ryska soldater kvar. Lägret där dom befunnit säg dagen innan var helt övergivet. Napoleon blev besviken men fortsatt sitt tåg mot Moskva. Nästa stad på väg mot Moskva var Smolensk. Där utkämpades ett tvådagars långt slag mot ryssarna. Men inget avgörande föll utan den ryska armen drog sig än en gång tillbaka österut. Nu tog den gamle generalen Michail Kutuzov över befälet för den ryska armen han bestämde sig för att ta slaget mot den franska armen. Stora armen var nu inte lika överlägsna utan förhållandet var nu sex till fem, fördel fransmännen. Armen hade försvagats p.g.a. av sjukdom, deserteringar och sen hade Napoleon lämnat kvar delar av hären för att trygga återfärden från Moskva. Slaget vid Borodino föll den 7 september. Det blev ett stort blodbad, ryssarna och fransmännen förlorade fyrtio- resp. trettiotusen man. Kutuzov beslöt sig nu för att använda sig av den sluge baltens defensiva strategi och drog tillbaka sina trupper till regionerna söder om Moskva. Vägen till Moskva låg nu öppen för Napoleon.

Moskva

Den 14 september tågade han in i Moskva. Napoleon hade förstås räknat att med att han skulle bli bemöt av Moskvas innevånare som skulle överlämna staden nycklar till honom som ett tecken på underkastelse. Men självaste Moskva låg övergivet i hjärtat av ryssland. Dagen efter att han stolt tågat in i Moskva satte ryssarna staden i brand. Större delen av staden förstördes. Av det 12 000 husen fanns bara 600 kvar efter fyra dagars härjande av elden. Napoleon trodde nu att tsar Alexander skulle vara villig att förhandla. Så han lätt sända tre brev till tsaren där Napoleon föreslog att dom skulle diskutera fred och vapenstillestånd. Men det var knäpptyst från tsar Alexander. Napoleon beslöt sig då för att förhandla med General Kutuzov men han avvisade Napoleons förslag. Detta måste vart första gången som Napoleon inte visste riktigt vad han skulle ta sig till. Men påbörjade i slutet av oktober återtåget till frankrike. Återtåget som blev en av de största tragedier i historien.

Återtåget

Stora armen lämnade Moskva den 19 oktober utan att lyckats få till några förhandlingar med ryssarna. Ryssarna hade undertiden Napoleons här vart i Moskva bränt ner allt på vägen tillbaks till centrala Europa. Så vart än Napoleons soldater kom var jorden bränd och ingen mat gick att finna. Soldaterna svalt, hästarna var så utmattade att dom inte orkade gå och blev tvungna att slaktas för att ge mat till dom svältande soldaterna. Varje morgon så låg ihjälfrusna soldater kvar i drivorna av snö. Eftersom det var tungt att släpa på artilleriet så beslutades att man skulle lämna kvar det. Fast man förstörde det så att inte ryssarna skulle kunna använda sig av det. General Kutuzov och hans mannar gjord...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Fälttåget till Ryssland, 1812

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2000-11-15]   Fälttåget till Ryssland, 1812
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=315 [2018-12-15]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×