CD eller mp3? : En välfärdsekonomisk förpackningsstudie

1 röster
1023 visningar
uppladdat: 2002-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Bakgrund: När Internet på 1990-talet gjorde sitt intåg i gemene mans vardag, öppnades en ny distributionskanal för musik. Istället för att lagra inspelningar på fysiska CD-skivor kunde nu datafiler sändas över Internet i filformat så som mp3. Produkten ”musik” bytte skepnad från att vara en materiell produkt till att bli en immateriell datafil. Syfte: Uppsatsen syftar till att studera vad ett byte av förpackning från CD- skiva till mp3-fil får för välfärdsekonomiska effekter på marknaden för musik. Studien jämför en renodlad CD-marknad med en renodlad mp3-marknad. Resultat: Ett förpackningsbyte medför sänkta produktionskostnader. En datafil reproduceras inte i vanlig bemärkelse, alla enheter är kloner av ett unikt original vilket gör marginalkostnaden försumbar. Tröskeln för att etablera sig på musikmarknaden sänks i takt med att kostnaderna minskar. Artister som tidigare inte erbjudits skivkontrakt ges nu möjlighet att på egen hand bjuda ut sina alster till försäljning, vilket medför ett ökat utbud. Resultatet blir högre konkurrens vilket rimligtvis visar sig som en lägre prisnivå. Sänkta kostnader är positivt relaterat till ökat producentöverskott, men en sänkt prisnivå motverkar ökningen. Högre konkurrens med lägre priser som följd ökar konsumentöve...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: CD eller mp3? : En välfärdsekonomisk förpackningsstudie

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2002-01-01]   CD eller mp3? : En välfärdsekonomisk förpackningsstudie
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=31217 [2020-09-20]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×