Äldre invandrares upplevelser av vården i Sverige

1505 visningar
uppladdat: 2007-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Bakgrund- Äldre invandrare utgör en stor grupp av den svenska befolkningen. Idag finns det cirka 170 800 immigranter som är 65+ år gamla, men deras antal beräknas att öka framöver. Äldre relativt nyanlända invandrare har på grund av sin höga ålder svårare att ställa om till en ny kultur. Psykiska stressreaktioner och ohälsa hos dessa människor skapar behov av särskild vård och omsorg. Syfte- Syfte med litteraturstudien är att belysa äldre invandrares upplevelser av vården i Sverige. Metod- Studien genomfördes som en allmän litteraturstudie. Artiklarna granskades enligt kvalitativ innehållsanalys. Resultat – Äldre invandrare upplever att de har svårt att kommunicera med vårdpersonalen och att de inte får tillräckligt med information om hur vården fungerar i Sverige. Detta leder vidare till missförstånd och missnöje med svenska läkare och sjuksköterskor fast att de uppfattas som mycket snälla, vänliga och hjälpsamma. Diskussion - Mötet mellan människor från olika kulturer ställer särskilda krav på kvalitet och kompetens inom olika vårdyrken på grund av att kulturskillnaderna är ganska...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Äldre invandrares upplevelser av vården i Sverige

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2007-01-01]   Äldre invandrares upplevelser av vården i Sverige
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=31151 [2020-08-15]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×