"Sverige och svenskarna som stereotyper"

3214 visningar
uppladdat: 2008-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Vanligtvis är det invandrare som står i fokus för den aktuella debatten i media och i samhället i övrigt. Det är nästan alltid majoritetsbefolkningens uppfattningar och stereotyper om invandrare som uppmärksammas och det är sällan att media vänder om det och undersöker hur invandrare upplever svenskarna och det svenska samhället. Huvudsyftet med vårt arbete är just att undersöka och beskriva de stereotyper som invandrare kan ha om Sverige och svenskarna. Vi ville även undersöka vilka faktorer det är som kan ligga bakom de stereotyper vi kommit fram till i vår studie och om dessa enbart är negativa eller om det även finns positiva föreställningar. Samtidigt försökte vi hitta skillnader och likheter med tidigare forskning i ämnet. Det visade sig att stereotyper främst påverkas av egna erfarenheter av Sverige och svenskarna. De av våra informanter som hade mest negativa erfarenheter hade följaktligen väldigt negativ syn på svenskarna som grupp. Dessa intervjupersoner anser att svenskarna är invandrarfientliga, alkoholister och sexliberaler. De som hade mest positiva erfarenheter som t ex vår engelske informant, uppmärksammade andra typiska drag som svenskarna har som exempelvis blyghet och rationalitet. Våra informanter hade egna förklaringar om varför svenskarna bemöter och behandlar dem som de gör. Här, anser de att utseende och etnisk bakgrund spelar stor roll och därför är vissa invandrare mer accepterade än andra. En invandrare med arabiskt utseende och bakgrund har det svårare att integreras än t ex en vit västerlänning. Vissa allmänna stereotyper som våra informanter hade stämde överens med dem i befintliga studier såso...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: "Sverige och svenskarna som stereotyper"

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2008-01-01]   "Sverige och svenskarna som stereotyper"
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=31128 [2020-08-15]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×