Limniska ekosystem

16878 visningar
uppladdat: 2000-07-05
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete

Ordet limnisk används om biologiska organismer i sötvatten. Med limniska ekosystem menar man alltså det ekosystem som finns i en sjö.

Växt- och djurlivet i en sjö bestäms mycket av hur sjöns karaktär är, framför allt i näringsanseende. Det är stora skillnader med floran och faunan i en oligotrof (näringsfattig) och en eutrof (näringsrik). Det gäller då inte bara mängd utan också artsammansättning. Dock är huvuddragen i det biologiska livet detsamma. Organismerna i en sjö kan delar in i tre grupper:
 Plankton. Med dessa menar man de ytterst små organismer av växter och djur som flyter omkring fritt i vattnet och inte är beroende av fast underlag. Dessa indelas sedan vidare i två grupper; fytoplankton (växter) och zooplankton (djur).
 Nekton innefattar inga växter och av djuren innefattar de ”de starkaste och snabbare simmande formerna”, dvs huvudsakligen fiskar. Gruppen kan dock även innefatta större kräftdjur och fåglar.
 Bentos. Dessa är de organismer som lever fästade vid botten eller är beroende av botten för att överleva. Huvuddelen av sjöbottnarnas växt- och djurliv räknas alltså hit. De bentiska växterna består av tre huvudtyper: heliofyter vars översta delar når ytan, flytbladsväxter vars översta delar flyter på ytan och de submersa växterna som är helt nedsänka i vatten.

Man kan likna ekosystemet i en sjö vid en maskin som drivs av solenergin och genom vilken energi flödar. Transporten av energi och material sker i form av näring från källan, som är de gröna växterna, genom de olika konsumentleden. Man talar om näringskedjor. I en sjö kan en sådan näringskedja se ut på följande sett: växtplankton, planktiska växtätare, planktiska rovdjur, mört, gädda. Man säger då att gäddan är toppkonsument. Det rör sig dock sällan om bara en näringskedja, utan snarare flera som är inflätade i varandra.

De gröna växterna är primärproducenter. Detta innebär inte att de är oberoende av näringstillförsel utifrån. Till sin hjälp behöver de bakterier som bryter ned dött organiskt material och förser dem därmed med framför allt nitrater. Strängt taget kan man därför säga att bakterierna är basen i näringscykeln. De gröna växterna består dels av fytoplankton och dels av strandzonens rotade växter. Nästa steg i näringskedjan är primärkonsumenterna, växtätarna. Dessa kan välja mellan levande och dött material. Stegen från primära konsumenter till fisk är lå...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Limniska ekosystem

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2000-07-05]   Limniska ekosystem
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=31 [2020-07-07]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×