Att låna från Grameen Bank : Hur fattigdom, sårbarhet och samhällsstatus förändrats för fyra kvinnor i Bangladesh

1698 visningar
uppladdat: 2003-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
A2161Bangladesh har 120 miljoner innevånare och minst 50% av dessa lever i mycket svårfattigdom. Grameen bank är en av de institutioner som försöker ändra på detta. Genom attlåna ut små summer utan krav på säkerhet ger man även de fattigaste en chans att förbättrasina liv. 94 % av Grameen banks låntagare är kvinnor – vilket är ovanligt per se - men särskiltovanligt i ett så patriarkaliskt samhälle som Bangladesh där det för 10-15 år sedan hade varithelt otänkbart. Även om det har skett stora förändringar under de senaste åren - framför allt istäderna - så har kvinnorna i Bangladesh fortfarande en mycket underordnad roll, vilket harsin grund i islam och de regler som finns för hur en kvinna ska bete sig. Kvinnan ses som enandra klassens medborgare som betraktas som fruar, mödrar eller döttrar – inte som egnaindivider. Det ses också som en statusförlust för familjen att kvinnan ska arbeta utanförhemmet.Vi har studerat vilka effekter lån från Grameen bank kan få för den enskilda individenslivssituation genom att intervjua fyra kvinnor i Bangladesh. De livssituationsförändringar vivalt att studera är lånens effekt på fattigdom, sårbarhet och kvinnornas ställning i familjen ochi samhället. Inom alla tre områdena går det att se betydande skillnader före och efter det attlånen har beviljats. Vi får också stöd för dessa skillnader genom de vetenskapligaundersökningar som finns.Hos alla våra intervjupersoner kan man se tydliga skillnader i deras ekonomiska situation. Dehar inte blivit rika, men de är i alla fall mindre fattiga vilket visar att lånen uppfyller sitt syfte.Det har varit svårare att dra paralleller när det gäller sårbarheten, men vi kan se att vissa av deaktiviteter som kvinnorna valt att ägna sig åt kommer att minska deras sårbarhet.Vi tycker att det är glädjande att konstatera hur kvinnornas ställning har förbättrats i och medatt de har beviljats lånen. De åtnju...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Att låna från Grameen Bank : Hur fattigdom, sårbarhet och samhällsstatus förändrats för fyra kvinnor i Bangladesh

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2003-01-01]   Att låna från Grameen Bank : Hur fattigdom, sårbarhet och samhällsstatus förändrats för fyra kvinnor i Bangladesh
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=30864 [2020-09-20]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×