Ideal Sammhälle

6890 visningar
uppladdat: 2000-11-10
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Mitt Ideal-Samhälle Av : David Colmander
Sverige AB ?
Resurs efter behov och tillgång.
Inledning
Jag valde att skriva om Sverige och till viss del om Europa eftersom jag har en större förståelse för hur det svenska samhället styrs. De idéer som jag beskriver och skulle vilja uppfylla är svåra att genomföra p.g.a. viss etik mellan länder och det finns många som inte delar mina åsikter. Detta skulle göra att ett sådant samhälle som jag beskriver inte är realistiskt idag.
De delar jag har valt att skriva om är idéer som berör mig som medborgare och jag har inte gått in något i den del som berör etik och miljö.

Politik
Den politik som jag skulle vilja bedriva består av en hierarki som är mer uppbyggd som stommen i ett företag än ett parlamentariskt styre men med vissa likheter. Jag skulle vilja se en grupp av folkvalda människor som sitter i en styrelse som har som yttersta mål att framföra svenska folkets talan i större frågor. Detta skulle mer eller mindre göra att partier avskaffas och förtroende valda personer skulle kunna styra landet med en ”ordförrande” som är vald av styrelsen att vara ansiktet utåt. Ett slags språkrör som har ett yttersta ansvar att framföra styrelsens och därigenom folkets talan.
Ett större antal sammankomster med ett större antal personer ur olika ”distrikt”(jag kommer att kalla kommuner för disktrikt från och med nu) skulle kunna träffas och sammanställa vad personerna inom distriktet har för åsikt i aktuella frågor. Styrelsen behöver i vissa fall inte vara med och bestämma i mindre och lokalare frågor. Om distriktet inte vill eller kan ta ställning inom en viss fråga så kan distriktet föra frågan vidare till olika utskott som vi även har idag.
Den folkvalda styrelsen skulle vara tidsbegränsad och vid missnöje från många olika håll så skulle de olika distrikten kunna rösta fram en misstroende omröstning, annars så skulle styrelsen och det valda språkröret vara bestående under en viss tidsperiod (t.ex. 4 år).
Enligt mig så skulle det vara en bra idé att reducera distriktens uppgifter och utföra dessa uppgifter från ett mer centralt positionerat håll (som styrelsen och utskotten). Utskotten skulle genom det ha en större betydelse och ha ett större inflyttande på politiken, inte bara på riksnivå utan även på en ”distriktsnivå”. Detta skulle göra att resurserna skulle vara mer jämt fördelade på områden och pengar skulle kunna distribueras av en central makt. T.ex. så skulle skolutskottet kunna bestämma var och hur mycket resurser som skall gå till olika distrikt beroende på behov och tillgång.

Ekonomi, skola och den nya Unionen
Den största punkten jag skulle vilja ändra på är lönen som ofta inte motsvarar det arbete som ligger bakom jobbet. En person med en universitets utbildning borde få en högre lön än en person som bara har genomgått en gymnasieutbildning. Lönen borde alltså motsvara en ungefärlig kunskap, men personlighet skall också vara en stor faktor. En stor del arbetslivserfarenhet och personlig utbildning borde ha inverkan såsom företags kurser. Detta saknas ofta i arbetslivet genom olika slags status på yrken, placering inom företaget och i vissa fall av bakgrund. Människor med olika slags bakgrund kan ha svårigheter att skaffa ett jobb. Detta gäller bl.a. människor som av olika skäl har lämnat sitt land och därför ”inte passar in” vid företag (p.g.a. efternamn, hudfärg, språkföring).
Detta skulle kunna fungera om man skulle ha en gemensam skolgång inom EU. EU som då skulle växa och svetsa samman länderna och få ett starkare band än tidigare. Om man genom ett antal faktorer gjorde att länderna inom EU skulle bli mer och mer beroende av varandra så skulle faktorer som krig och liknande bli praktiskt taget omöjligt. Dessa faktorer skulle kunna var ett gemensamt försvar, en gemensam valuta och ett gemensamt språk. Då skulle de personer som kom från ett annat land, tala samma språk, ha en överensstämmande bedömmnings-skala inom skolan som i sin tur skulle göra en mer internationell arbetsplats i högsta grad möjlig.
En annan faktor som skulle kunna binda EU till en verklig union skulle kunna vara en gemensam kassa som skulle innebära att alla länder i unionen skulle samla pengar i en gemensam pott. Dessa pengar skulle kunna användas till det gemensamma försvar, till skolväsende, forskning, det finns ingen gräns för möjligheterna med ett sådant samarbete. Ett krig skulle både inom en sådan infrastruktur som bildas inom unionen skulle inte vara möjlig. Dessutom en större konflikt som t.ex. om en annan världsmakt skulle få för sig att anfalla så skulle EU vara så kraftfullt (p.g.a. det ekonomiska övertag som EU har gemfört med andra makter). EU skulle ha en stor fördel vad gäller handel och utbildning och vara en mycket kraftfull Union som skulle vara mycket svår att konkurera med någon annanstans i världen.

Lag och rätt
Som en sista punkt så skulle jag vilja skriva om lag och rätt eftersom det är en mycket stor faktor i det samhälle som vi lever i idag. Målet med samhället skulle var ett samhälle utan fängelser. Istället så skulle andra altern...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Ideal Sammhälle

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2000-11-10]   Ideal Sammhälle
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=308 [2019-01-18]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×