Dalai Lama och hans fredsteori

5884 visningar
uppladdat: 2004-05-24
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Inte sedan Mahatma Gandhi har det funnits en folkledare med så djup insikt om vad fred betyder som Dalai Lama eller Tenzin Gyatso, som han egentligen heter. Han är det tibetanska folkets statsöverhuvud och andliga ledare och han räknas som en av världens främsta buddhister. För sitt ständiga arbete att befria Tibet utan våld fick han 1989 Nobels fredspris. Fred skapas, enligt honom, inte bara genom att bekämpa och förhindra fysiskt våld. Fredsarbete har också en inre dimension. Det kaos av terror, våld och död som präglar världen idag har ett starkt samband med människans inre problem och känslor. ” Vi kan aldrig stifta fred i den yttre världen så länge vi försummar den inre och så länge vi inte stiftar fred med oss själva. ” Man måste alltså ta itu med sina egna problem och sin egen inre vrede, finna grunden för dem och sedan bearbeta ilskan genom att försöka förstå den. Dalai Lamas arbete främjar också en omsorg och respekt för naturen, där vi är en del. Tillvarons kretslopp av födelse och död är modellen för alla ekologiska cykler. Var och en av dessa cykler har, enligt honom, ett centrum av stillhet. Det gäller bara att hitta det. Finner vi den hjälper den oss att komma i balans med oss själva, omvärlden och naturen. En människa i balans tar inte till knytnävarna när hon blir arg…

Detta är stora och fina tankar men måste ha i åtanke att de är sedda ur en buddhistisk synvinkel. För mig som agnostisk västerlänning, uppvuxen med kristen etik och kristna grundtankar, är det svårt att se att varje livsform, som kanske till exempel en blomma, skulle ha ett inre centrum av stillhet. Det känns konstigt med just en sådan formulering, men själva tanken bakom kan nog stämma väldigt bra. Ur ett rent psykologiskt synsätt går det också någorlunda ihop. Det är ju till exempel genom en psykoanalys som man kommer åt den innersta ångesten och den bortträngda förklaringen till den. Genom att förstå och kunna se ångesten eller vreden ur olika synvinklar kan man lösa sina problem, precis som Dalai Lama menar.

För att skapa fred måste man också bekämpa rasism och fördomar. Dalai Lama anser att denna främlingsfientlighet beror till stor del på okunnighet. Ju mer riktig information, kunskaper och även kontakter man har desto lättare är det att ha ett öppet sinnelag och att kunna se sambanden mellan olika människor, kulturer o s v. (Det är genom att skapa detta som organisationen CISV, som jag beskriver nedan, gör en stor insats) Dessutom är det så, i dagens globala samhälle, att vår egen grupps välbefinnande, lycka och framgång till stor del är beroende av och förenad med andra gruppers och samhällens välbefinnande och intressen. I denna sammansatta värld finns inte utrymme för fördomar eller rasism.

Dalai Lama talar också självklart om kärlek och gemenskap, om att ha medkänsla och att hjälpa varandra. Vi är ju sociala varelser. Vi finns på grund av, lever och är beroende av andra människor. Vare sig vi gillar det eller inte finns det knappt några tillfällen i livet då vi inte påverkas av andra. När vi bryr oss om våra medmänniskor tänker vi mindre på oss själva och när vi gör det är lidandet inte lika stort. Att bry sig gör alltså bara gott. Vår omgivning blir gladare och vi mår bättre. Vi lever tillsammans i symbios och om vi älskar mer än v...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Dalai Lama och hans fredsteori

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2004-05-24]   Dalai Lama och hans fredsteori
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=3078 [2019-12-06]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×