Haitis historia

5 röster
11584 visningar
uppladdat: 2004-05-24
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
• Kronologi:
• 1492 - Columbus upptäcker ön Hispaniola i december.
• 1697 - Spanien avträder västra delen av ön till Frankrike.(den delen som idag är Haiti)
• 1793 - Slaveriet förklaras officiellt avskaffat.
• 1804 - Efter omgångar av revolutioner blir Haiti självständigt.
• 1915- 1934 - USA ockuperar Haiti.
• 1957 - François Duvalier tar över makten som diktator.
• 1971 - Jean-Claude Duvalier, son till François, tar över makten.
• 1986 - Duvalier d.y. avsätts och flyr efter en rad protester.
• 1990 - Det första demokratiska valet hålls. Jean Bertrand Aristide vinner presidentskapet
• 1991 - Aristide tvingas i exil efter en militärkupp.
• 1994 - FN/USA störtar militärjuntan och Aristide kommer tillbaka som president.
• 2000- 2001 - Aristide åter president, politiskt kaos efter valfusk.

Under sin första resa över Atlanten upptäckte Columbus en ö som han kallade Hispaniola. Vid denna tid befolkades ön av indianer som kallade ön Ayti eller Hayti, vilket betyder bergig. Mötet med européerna blev ödesdigert. Under 1500- talet utplånades hela den indianska befolkningen i strider med spanjorerna, av tvångsarbete och av nya okända sjukdomar som kolonisatörerna fört med sig. För att få arbetskraft till plantagerna köpte spanjorerna slavar från Afrika.

På den västra sidan av ön, som idag är Haiti, växte en fransk koloni fram och 1697 lämnade spanjorerna över den delen till Frankrike. Den svarta befolkningen av slavar ökade snabbt och en medelklass av fria svarta växte också fram. Dessa fria svarta hade äganderätt men vägrades fortfarande politiska rättigheter. Den franska revolutionen väckte snart idéer om frihet och jämlikhet hos alla svarta. Fransmännen vägrade, men efter ett tolvårigt uppror blev slaveriet officiellt avskaffat 1794. Kolonisatörerna kunde inte längre hålla kontrollen över ön och 1804 utropades världens första fria svarta republik med namnet Haiti. Landet kom nu under en långvarig period att präglas av kaos, politiska inbördeskonflikter och ekonomisk stagnation. Oron för ett växande europeiskt, speciellt tyskt, inflytande i regionen fick USA att 1915 invadera Haiti. Detta bar med sig rassegregation och tvångsarbete som i sin tur orsakade massiva protester och uppror i två år. En mulattelit fick den politiska makten och en period av stabilitet inleddes. Ockupationen upphörde 1934 men den lilla gruppen av mulatter behöll kontrollen fram till 1946 då makten togs av det s.k. gardet. Detta var från början en polisstyrka som grundats av amerikanarna för att upprätthålla ordningen. 1957 valde gardet den svarte läkaren François Duvalier, ”Papa Doc”, till President. Inom några år hade Duvalier skapat en diktatur som, genom sin egen säkerhetsstyrka och ett skickligt utnyttjande av voodoo-religionen, skulle vara i tre decennier. Vid sin död efterträddes han av sin son Jean-Claude, kallad Baby Doc. Terrorväldet fortsatte och ekonomin som en gång blomstrat gick i botten. Haiti blev och är fortfarande ett av världens fattigaste länder. Efter en rad protester var Duvalier d.y. 1986 tvungen att fly till Frankrike. I bagaget fanns större delen av Haitis kontanta medel. Försök till demokratiska val hölls upprepade gånger, men inte förrän 1990 kunde den första demokratiska presidenten väljas.

Religionen i Haiti är till 90 % romersk katolsk, men 80-90 % av dem praktiserar även voodoo. När slavarna hämtades från Afrika för att arbeta på plantager utvecklades denna religion som grundar sig på religioner i Afrika, men även har inslag av katolicism. Kristendomens gud ses som en avlägsen och upphöjd gud, så när det gäller vardagliga problem kommunicerar man istället med voodoons andar. Dessa identifieras med afrikanska gudomligheter, förfädersandar eller kristna helgon. Andarna kan kontaktas under seanser där vissa kultdeltagare blir besatta och agerar som medier. På så sätt kan de kommunicera direkt med församlingen, bota sjuka eller lösa sociala problem. Vid seanserna offras oftast en tupp, alternativt något annat djur, beroende på vad anden har för önskemål. Andra ritualer är till exempel att tända ljus när man ber, att äta en stor traditionell måltid när en familjemedlem har gått bort eller sånger och extasiska danser ackompanjerade av trummor. Voodoo utgår från att människor, natur och gudavärlden ingår i samma spirituella kosmos. Den ska bibehålla balans och harmoni i världen. Inom religionen åkallar man också onda andar, svartkonst som sägs kunna straffa misshagliga personer. Ett fruktat exempel är zombifiering där man fångar in den själ som styr medvetandet hos en person och därefter kontrollerar kroppen. Voodoo har fungerat som organisation och inspiration för slavarnas frihetsrevolt och är en symbol för den haitiska självständigheten och nationalismen.


Källor och fotnötter:
Länder i fickformat, utrikespolitiska institutet, 2001, s 11. Nationalencyklopedin, 8: e bandet, Bra ...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Haitis historia

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2004-05-24]   Haitis historia
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=3077 [2020-06-01]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×