Sjukskrivningsproblematiken inom Polismyndigheten i Skåne

1152 visningar
uppladdat: 2003-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Sjukskrivningsproblematiken och sjukskrivningarnas följder och konsekvenser är något som det svenska samhället brottas med. Idag finns det ett nytt klassamhälle med nya svaga grupper. En av dessa utsatta grupper är de sjukskrivna. Polismyndigheten i Skåne har på senare tid märkt av en allt ökande sjukfrånvaro bland de anställda. Syftet med undersökningen är att studera vilka faktorer i arbetsmiljön och hos individen som ligger bakom sjukskrivningarna inom Polismyndigheten i Skåne. Jag avser även att lyfta upp en del skillnader mellan de olika polisområdena för att få en ökad förståelse för varför vissa polisområden har en hög sjukfrånvaro. Studien baseras på 53 intervjuer med anställda inom Polismyndigheten i Skåne. De intervjuade fick även besvara ett frågeformulär som utgör en kvantitativ del av uppsatsen. I det teoretiska avsnittet använder jag mig av en teoretisk ram som är indelad i två teman Arbetsmiljö och Individperspektiv. I analysen presenteras citat från intervjutillfällena, vilka analyseras med hjälp av den teoretiska ramen. Även resultat från den kvantitativa delen av studien belyses. Resultatet av studien visar att Polismyndigheten i Skåne är en splittrad myndighet. Organisationen genomsyras av en dålig sammanhållning mellan anställda å ena sidan och ledning å den andra. Andra faktorer till Polismyndigheten i Skånes sjukskrivningsproblematik är: För individen omvälvande organisationsförändringar, brister i den psykosociala arbetsmiljön och en hög åldersstruktur. Detta är delar som när de blir påtagliga eller samanfaller, vilket det gör på vissa håll inom Polismyndigheten i Skåne kan mynna ut i ökad sjukfrånvaro. Polismyndigheten i Skåne har däremot en stor tillgång i den kamratskap som finns på mikronivå. Ett sätt att motverka sjukskrivning och sjukfrånvaro kan vara att arbeta för att de...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Sjukskrivningsproblematiken inom Polismyndigheten i Skåne

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2003-01-01]   Sjukskrivningsproblematiken inom Polismyndigheten i Skåne
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=30642 [2020-06-01]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×