Historien om den vanliga människan

1601 visningar
uppladdat: 2007-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Detta arbete är en komparativ studie av fyra historiska läromedel i årskurs 7-9 utgivna, 1964, 1978, 1989 samt 2005. I relation till detta har även läroplanerna analyserats och lyfts fram. Avsikten har varit att undersöka hur den vanliga människan framträder i det historiska skeendet i läromedel samt om eventuella förändringar kan ställas i relation till förändringar i läroplanerna. Avgränsningen har varit 1800-talet och de människor som brukade eller på annat sätt var beroende av jorden. Resultatet visar en förändring i tid delvis baseras på förändringar i det akademiska historiebruket. De äldre läroböckerna med tillhörande läroplaner lämnar mycket att önska när det gäller framträdandet av den vanliga människan. Läroboken från 1989 beskriver precis som Lgr80 utvecklingen utifrån människan och då är den vanliga människan i högsta grad närvarande som en faktisk aktör genom den målande beskrivning vilken präglar läroboken. Den senast utgivna läroboken i denna studie, som utkom 2005 lyfter genom sitt enkla analyserande sätt fram män, kvinnor och barn. Det sätt genom vilket den vanliga människan framträder i detta läromedel anammas av det didaktiska greppet historiemedvetande då mycket ...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Historien om den vanliga människan

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2007-01-01]   Historien om den vanliga människan
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=30433 [2020-07-04]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×