Den transvestitiska förklädnaden : en tolkning av androgynitet i Virginia Woolfs roman Orlando.

2393 visningar
uppladdat: 2005-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Abstract This paper is an analysis of Virginia Woolf?s novel Orlando. My rendering of the novel is inspired by queer-theory and in particular the theories of Judith Butler. In my interpretation I have put my focus mainly on androgyny and transvestite disguise. The purpose of my analysis is to create an understanding of the theme of androgyny in Orlando and see how it relates to the writer?s feminist approach. I?ve also used concepts like transvestite disguise and cross-dressing to interpret the main character, Orlando?s constant changes of clothes, between female and male clothing. Thus I want to se whether Orlando can be perceived as a novel where androgyny and transvestite disguise contribute to a potential dispersion of the binary order of the sexes and possibly even change the view of the sex and gender distinction. Keywords: Virginia Woolf, Orlando, queer-theory, cross-dressing, Judith Butler, feminist literary theory, masquerade, transvestite disguise, feminism, subversivity Sammanfattning Denna uppsats är en analys av Virginia Woolfs roman Orlando. Jag gör en tolkning av romanen med hjälp av queerteori och då huvudsakligen Judith Butlers teorier. I min tolkning har jag huvudsakligen fokuserat på androgynitet och transvestitisk förklädnad. Syftet med analysen är att skapa en förståelse för androgynitetsmotivet i Orlando och se hur det förhåller sig till en feministisk ansats hos författaren. Jag har även använt mig av begrepp som transvestitisk förklädnad och cross-dressing för att tolka huvudkaraktären Orlandos ständiga byten av kläder, mellan kvinnliga och manliga kläder. Jag vill således se om Orlando kan uppfattas en roman där androgynitet och transvestitisk förklädnad bidrar till ett eventuellt upplösande av den binära könsordningen och kanske även förändrar synen på k...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Den transvestitiska förklädnaden : en tolkning av androgynitet i Virginia Woolfs roman Orlando.

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2005-01-01]   Den transvestitiska förklädnaden : en tolkning av androgynitet i Virginia Woolfs roman Orlando.
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=30180 [2020-05-30]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×