Flockbeteende bland finansanalytiker : - en studie om de bakomliggande orsakerna

8 röster
1079 visningar
uppladdat: 2006-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Förekomsten av flockbeteende bland finansanalytiker har i empiriska studier konstaterats på den amerikanska, europeiska och japanska finansmarknaden men särdeles få lyckas förklara vad detta flockbeteende frodas av. Studien motiveras av det faktum att finansmarknaden använder analytikernas kunskap till att fastställa priser på finansiella instrument och därmed är det av vikt att belysa bakomliggande faktorer till flockbeteende där inte analytikern baserar sina analyser enkom på fundamentala värden. Mot bakgrund av detta syftar denna uppsats till att komplettera tomrummet inom forskningen och försöka utröna bakomliggande faktorer och förutsättningar för flockbeteende bland finansanalytiker på den svenska finansmarknaden. Vi angriper detta problem med en kvalitativ intervjustudie bland finansanalytiker på säljsidan som skall utgöra ett underlag för en vidare nyansering och förståelse av de bakomliggande faktorerna för flockbeteende. Till vår hjälp för att nå en förståelse om detta begrepp har vi använt oss av teorier från den socialpsykologiska disciplinen, Behavioral finance samt nationalekonomin. Till viss del har tidigare forskning guidat oss genom den täta vegetationen av irrationella och rationella aspekter av flockbeteende. Vår kvalitativa studie har givit oss en mängd indikationer eller som vi väljer att betrakta det, pusselbitar, var och en betydelsefull för en fullgod förståelse, som vi försökt att sammanfoga logiskt. Dels finner vi både att flockbeteende beror på psykologiska likväl som rationella drivkrafter även om de psykologiska förefaller vara mer påtaglig. De övergripande förutsättningarna för att nära flockbeteende är kombinationen av den osäkerhet det innebär att prognostisera om framtiden, att utfallen av att avvika från flocken beroende på om man har fel eller rätt är såpass binära samt att analytikern bedöms utifrån en relativ prestation jämte sina analytikerkollegor. Dessa tre förutsättningar fungerar som självförsörjande system där risksymmetrin säger att det är bättre att ha fel med hela analytikerkollektivet än att stå ensam och ha fel. Studien visar att flockbeteende kan kopplas till analytikerns karaktärsdrag och erfarenhet, tidsbristen som analytikern erfar, den upplevda risken i marknaden, de...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Flockbeteende bland finansanalytiker : - en studie om de bakomliggande orsakerna

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2006-01-01]   Flockbeteende bland finansanalytiker : - en studie om de bakomliggande orsakerna
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=30179 [2020-04-02]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×