Spelar kläderna en roll? - Identitet, reklam, Hip Hopkultur

1532 visningar
uppladdat: 2001-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Frågeställning och syfte: Uppsatsens syfte var att undersöka klädernas betydelse i en subkultur. Subkulturen ifråga är hip hopkulturen då denna är en av samtidens mest utmärkande och avgränsade subkulturer enligt författaren. Frågorna som skulle undersökas och försöka besvaras var bland annat att se vilken betydelse kläderna har för vår identitet och för gruppkänslan i en subkultur. Andra diskussionsfrågor var hur man inom hip hopkulturen ser på reklamannonser som marknadsför klädesmärken som anses typiska för nämnd kultur och huruvida vissa varumärken har ett större värde än andra.   Undersökning: För att besvara ovan nämnda frågor valdes en informantgrupp på sex vita män i åldern 17-25 år ut. Utöver denna bestod även undersökningsmaterialet av tre annonser från hip hopmagasinet The Source. Först gjordes en semiotisk textanalys av annonserna. Därefter intervjuades de sex informanterna angående de aktuella frågorna. Intervjuerna tillsammans med teorier som rör subkulturer, reklam och identitet låg därefter till grund för slutsatsen.   Analys och slutsats: De sex informanterna visade sig ha en hel del gemensamma åsikter angående det aktuella ämnet. Bland annat ansåg alla att kläderna är viktiga för vår identitet men att mest yngre tänker på det. De var också ense om att kläderna absolut inte var det viktigaste för kulturen utan att det som är den största gemensamma nämnaren är musiken. Angående varumärkens olika värde nämndes också samma märken som mindre värda, ofta var det märken som vanligtvis bärs av yngre. Synen på annonserna var inte helt samstämmig, de flesta såg dock på annonserna utifrån ett formgivningsperspektiv och gav inte så stor uppmärksamhet på vilket klädesmärke det var som marknadsfördes.   Det mesta i undersökningen visade på att de äldre inte tänker så mycket på klädernas roll för hip hopkulturen och gruppt...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Spelar kläderna en roll? - Identitet, reklam, Hip Hopkultur

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2001-01-01]   Spelar kläderna en roll? - Identitet, reklam, Hip Hopkultur
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=30157 [2020-08-06]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×