Impressionismen & Claude Monet

9 röster
23332 visningar
uppladdat: 2004-05-23
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Impressionism
Ordet impressionism kommer från franskans impressionisme, som betyder intryck. Och det var just det som konstnärerna ville under denna tid, fånga ett ögonblick och återge intrycket från ögonblicket. Detta var någonting nytt. Tidigare hade konstnärerna försökt att avbilda motivet så likt som möjligt. Men vid denna tid hade en ny konstart börjat växa fram, nämligen fotografiet. Och då fanns det ju inte någon poäng för konstnärerna att försöka måla av exakt, det gjorde ju kameran mycket bättre. Men det som var unikt för konstnärerna var ju att de kunde återge en känsla, ett intryck.
Den impressionistiska konsthistorien anses börja på 1870-talet då Claude Monet visade upp sin tavla ”soluppgång” på den första samlingsutställningen år 1874 tillsammans med olika konstnärer som bland annat Sisley, Renoir, Pissarro, Degas, Cézanne, Guillaumin och Morisot. Kritikerna var inte nöjda. Den som gjorde störst angrepp på Monets tavla var journalisten Louis Leroy. För att förolämpa Monet kallade han honom för impressionist, men Monet blev inte förolämpad utan tvärtom, han tog till sig uttrycket och kallade sig själv och sina medkonstnärer för impressionister. Denna grupp av konstnärer hade senare åtta liknande utställningar tillsammans fram till år 1886, då de flesta målarna blivit mycket välkända. Under de senare utställningarna deltog även nya unga begåvningar t ex Gauguin som debuterade 1880.
Alla dessa konstnärer var individualister, och de hade olika uppfattningar och idéer i vissa frågor, men de hade en gemensam nämnare, de ville fånga ett ögonblick. Ofta ville de måla i naturen. Dom nya impressionistiska konstnärerna gick ut i de fria och målade direkt inför motivet. Tidigare hade konstnärerna målat i ateljéer efter en skiss.
Dom nya motivvalen var ofta landskap, gatuskildringar och förlustställen. Man hittade nya synvinklar. För impressionisterna är färger och dagrar de väsentliga och tekniken är skissade med korta snabba penseldrag. I Monets tavla ”kvinna med parasollet” även kallad ”Madame Monet och hennes son” är det inte modellerna i sig som fascinerar, utan konstnärens förmåga att kunna fånga ljuset och vinden i hennes kjol. När man tittar på tavlan känner man nästan hur det blåser runt kvinnan. Den skarpa skuggan av henne får oss att känna det starka solskenet.
De impressionistiska konstnärerna ville kunna fånga ljusreflexernas spel i vattnet eller bladverkets rörelse. Även i dom skulpturer som benämns impressionistiska ger modellen ut skuggor och reflexer.
Impressionismen började ju i Frankrike, i huvudstaden Paris där många av de impressionisterna bodde. Under denna tid skedde en industrialisering, och med den följde en urbanisering. Människor flyttade in till städerna och befolkningen ökade kraftigt. Impressionisterna var ju inte några socialrealister, men man kan ändå se denna tids tecken i en del av motivvalen, t.ex. var ju tivolin och andra förlustelseplatser ett vanligt motiv. Annars var de ju som sagt var mest intresserade av naturens skönhet. Impressionismen spred sig raskt i Europa och USA under 1800-talets senare decennier, och många av dess främsta konstnärer blev också med tiden tämligen förmögna.

CLAUDE MONET, EN AV IMPRESSIONISMENS GRUNDARE
En av de absolut mest betydelsefulla målarna inom impressionismen, och en viktig man i konsthistorien är Claude Monet. Hans stora betydelse ligger i hans intresse för ljuset och färger, vilket ju var det som till stor del var det som intresserade impressionisterna.
Claude Monet var fransman. Han föddes 1840 och han var redan som barn mycket intresserad av teckning. Hans mamma stödde honom, och han fick gå i konstskola. Hans mamma dog när han var 17 år, 1857, men då hade han redan bestämt sitt livs bana. Monet hade stor framgång med sina utställningar i Paris 1865-1869. Framgångarna bröts 1869 då konstkritikerna inte längre förstod hans utveckling.
Under 1870-talet skapade han nya vänner och kontakter inom konstnärsvärlden, t.ex. Frédéric Bazille, Pissarro, & Courbet. Dessa män var dåtidens unga rebeller, och de ville ändra på det ”vanliga” gamla sättet att måla. De ville betona ljusets betydelse för hur motivet framstod. Målningarna skulle fånga intrycket av ett motiv, inte skapa en så lik kopia som möjligt av det. Man ville inte stå i en ateljé och måla av motivet, utan vara ute i det fria och fånga ögonblicken. Tillsammans med Pissarro hade han den första Impressionistutställningen 1874 Paris.
Där visades hans målning ”soluppgång”. Kritikerna var inte imponerade, och det var mest för att förolämpa konstnärerna som de kallade dem ”impressionister”. Konstnärerna blev dock inte förolämpade, utan tog till sig uttrycket och gjorde det till sitt varumärke.
Monets privatliv pågick förstås samtidigt som han utvecklades som konstnär. 1867 fick han sin förste son, Jean. Tre år senare gifter han sig med mamman Camille. Bröllopsvittne var Courbet.1878 föds den andre sonen, Michel, men året därpå blev han ensamstående pappa eftersom Camille dör 1879.
Under 1880-talet inledde Monet en rad egna utställningar i Paris, och det var nu han började bli berömd, och hans namn började spridas internationellt. Efter många år som fattig konstnär, blev han snart synnerligen förmögen.
Monet var angelägen om att fånga inte bara motivet utan också ljusets och vädrets inverkan.
Han målade gärna ”vått” eller ”alla prima”. Det innebär att man målar direkt medan färgen fortfarande är våt. Färgen du målar över kommer att påverkas av den färg du målar med. Med denna teknik kan du måla mer spontant, men det är inte helt lätt. Man måste måla snabbt, medan färgen är våt.
Monet återkom gärna till samma motiv vid olika tider och årstider Till exempel kan nämnas Katedralen i Rouen från 1890-talet.
1883 flyttar han till huset i Giverny. Han kommer att bo där i 43 år. 1892 gifter han om sig. Många av de målningar Monet har blivit mest känd och ihågkommen för hos folk i allmänhet kommer från trädgården i till detta hus, både näckrosorna i dammen och den japanska bron däröver.
Från 1907 får Monet problem med sin syn. Han har fortfarande många år kvar och många tavlor kvar att göra. Han reser till Venedig som kommer att utgöra ett motiv i flera målningar. 1911 blir han åter änkling, och 1914 dör hans äldste son, 47 år gammal. 1923 är Monet nästan helt blind. Han målar fortfarande, t.ex. den japanska bron i trädgården igen detta år, fast nu i starkare färger.
Monet dör 1926 i lungcancer, och begravs vid
en enkel ceremoni i sin trädgård i Giverny.

Av Olivia Grip, åk 8, 2004

KÄLLOR:
http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=258245&i_word=monet
http://www.ur.se/ura/pgm/olja1.html
http://sv.wikipedia.org/wiki/Claude_Monet
http://www.intermonet.com/biograph/index.htm
http://susning.nu/Imprssionism
http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=210727
http://www.mimersbrunn.se/arbete/612.asp
Sven Lövgren (svensk redigering och bearbetning)
1965, Lexikon över modern kons...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Impressionismen & Claude Monet

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2004-05-23]   Impressionismen & Claude Monet
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=3012 [2020-06-04]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×