Från Moll till Dur: Musikens påverkan på patientens hälsa.

1711 visningar
uppladdat: 2007-05-11
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Musik har i alla tider och kulturer varit ett naturligt inslag i människans vardag. Historiskt sett har musiken ansetts ha läkande kraft och använts i helande och botande syfte. Idag har musiken hamnat i skymundan i den specialiserade och tekniskt avancerade vården. Inom omvårdnaden betonas vikten av rätt miljö kring patienten för att befrämja hälsa. Ljud påverkar patienten och musik kan bidra till en bättre miljö runt patienten. Syftet med studien var att beskriva vilken påverkan musik har på patientens hälsa utifrån Katie Erikssons teori om hälsa som sundhet, friskhet och välbefinnande. Studien byggde på fjorton vetenskapliga artiklar som analyserades deduktivt utifrån teorin. Under rubriken sundhet beskrevs hur musik kan hjälpa patienter att hantera sin sjukdom kognitivt och emotionellt. Musik visade sig ha en smärtlindrande effekt vilket påvisades då konsumtionen av analgetika var lägre bland patienter som fått lyssna på musik. Den positiva påverkan musiken hade på dementas sociala interaktion togs också upp under rubriken sundhet. Musikens positiva påverkan på friskhet identifierades då sänkt hjärtrytm, andningsfrekvens och blodtryck sågs hos olika patientgrupper. Välbefinnande, som var ett subjektivt begrepp, uttrycktes med patienternas egna ord och skattades av dem som fått ta del av musik i sin behandling. Det visade sig att musik ledde till ökad avslappning, minskad oro och ökad tillfredsställelse. Då musik inte är tidskr...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Från Moll till Dur: Musikens påverkan på patientens hälsa.

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2007-05-11]   Från Moll till Dur: Musikens påverkan på patientens hälsa.
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=29993 [2018-12-18]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×