Inverkan av glasullens densitet på dess brandegenskaper

1428 visningar
uppladdat: 2005-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Fram till 1994 var det förbjudet att bygga hus högre än två våningar i trä, för att trä var ett brännbart material. Plötsligt öppnar sig en ny marknad för träbyggnad i och med de nya bestämmelserna.Inom ramen för nordiska forskningsprojektet Brandsäkra trähus [1] genomfördes omfattande brandprov av träregelkonstruktioner med isolering i huvudsak av stenull men även med glasull. Densiteten hos glasullen var 20 kg/m3. Beräkningsmodellen som utvecklades och publicerades i den nordiska vägledningen "brandsäkra trähus" [1] gäller således endast för glasull med densitet minst 20 kg/m3. Glasull som används idag har emellertid väsentligt lägre densitet. Det är därför angeläget att visa att dagens glasull har likvärdiga egenskaper, eller, ifall det visar sig att densitetens inverkan inte kan försummas, att kvantifiera denna skillnad så att beräkningsmodellen i "brandsäkra trähus" kan tillämpas i något modifierad form. Arbetet utförs som en experimentell studie där provkropparna som ska representera termiska förhållanden som är karakteristiska för byggelement med träreglar och glasullsisolering. Eftersom glasullens brandegenskaper endast kan fullt utnyttjas när glasullen skyddas från direkt brandexponering används provkroppar med gipsskivor typ F som beklädnadsskivor.Provningen genomförs som en jämförande undersökning av glasull med olika densitet,A= 20 kg/m3, B= 16 kg/m3 och C= 13 kg/m3. Eftersom glasullens primära funktion är att skydda träreglarnas eller träbjälkarnas sidor och motverka förkolningen, används tiden till inbränning i plattan och graden av inbränningen i träregeln som relevanta parametrar.Efter genomförda brandprov analyserades resultaten. Fotografier togs på sågade tvärsnitt av träreglarna för att ge en bra bild av inbränningsmönstret, fotografierna redigeras och läses sen in, via digitalisering, i ett program som ger en digital bild av tvärsnittet. Inläsningen ger resultat som inbränningsdjup och kvarvarande area. Temperaturförlopp över tid plottades för att klargöra hur brandförloppet ser ut i de olika fälten.Genom att studera temperaturkurvorna ser man att isolering av typ C är betydligt sämre än A, medan isolering av typ B inte kan sägas vara sämre utifrån det. Medelvärdeskurvorna ger ett mer överskådligt resultat, samt att faktorer som ojämn ugn i längdsled inte spelar lika stor roll. Dessa visar återigen på...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Inverkan av glasullens densitet på dess brandegenskaper

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2005-01-01]   Inverkan av glasullens densitet på dess brandegenskaper
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=29905 [2020-08-09]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×